Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Инженерни инсталации в сгради

Инженерни инсталации в сгради

В дисциплината "Инженерни инсталации в сгради" се разглеждат основни видове и принципни схеми на инсталации, начините и средствата за изпълнение и монтаж на отоплителните, вентилационни, и електрическите инсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради. Изграждането на инженерни инсталации е основен етап в строителството на сгради. В тази връзка е отделено специално внимание на общите технологични и монтажно - експлоатационни изисквания към вътрешните инсталации. Вземат се предвид и някои особености в конструктивно - технологичното изграждане на сгради.