Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Специални композитни материали

Специални композитни материали
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стоил Милков
Допълнителен език френски

Разглеждат се начините на получаване, свойствата и областите на приложение на модифицирани с полимер традиционни материали (бетони, скални материали и др. ; влакнестоармирани материали, хидроизолационни материали и геосинтетични материали. Разгледано е и приложението на монолитността на бетонни и ст. б. конструкции. След завършване на курса студентите могат да избират специални съвременни композиционни материали с повишени показатели и ефективност.

Учебни материали