Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Охрана на труда и околната среда

Охрана на труда и околната среда

Дисциплината запознава студентите с две групи проблеми, свързани със строителството: осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при изпълнение на строителни работи. Преминалите курса на обучение по дисциплината придобиват знания за опасните производствени фактори при строителство, за техните характеристични показатели и за начините за предпазване и неутрализиране на вредните им въздействия. Освен това, бъдещите инженери придобиват и умение да ползват и допълват нормативната база, отнасяща се до разглежданите въпроси.