Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Контрол на качеството и приемане на строителните работи

Контрол на качеството и приемане на строителните работи

Правилните проектни решения и контрол на цялостната строителна дейност са предпоставка за високото качество на строителните конструкции - сгради и съоръжения. Преминалите курса на обучение по дисциплината придобиват знания как да организират ефективен контрол на строителната дейност, какво, кога и как се контролира в строителството - от основите до покрива с акцент върху най-отговорните строителни процеси. Усвоява се и същността на системата за контрол на качеството в съответствие с ISO 9001.