Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Производство на стоманобетонни елементи

Производство на стоманобетонни елементи

В дисциплината се изучават технологична подготовка за индустриално производство на бетонни и стоманобетонни елементи; Проектиране на производствените процеси, технология за формуване на бетонни и стоманобетонни елементи; Методите за ускорено втвърдяване на бетона, напрегателни работи и довършителни процеси. Третира се деформирано и напрегнато състояние на елементите при декофриране, складиране и транспортиране. При изучаване на дисциплината студентите придобиват умение да проектират производството на сглобяеми елементи и изделия в строителството.