Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Производствени предприятия в строителството

Производствени предприятия в строителството

В дисциплината се разглеждат основни положения на структурата и технологията на производствените предприятия, обслужващи съвременното строителство. Изучават се принципите на проектиране, технико-икономическата ефективност и условията за безопасен и здравословен труд. Изучава се оборудването на производствените предприятия и технологични линии. При изучаването на дисциплината студените ще придобият умения да проектират предприятия, произвеждащи материали и полуфабрикати за целите на строителството и да оценяват тяхната ефективност.