Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Технология на строителството - II част

Технология на строителството - II част

Студентите придобиват умения и опит за приложение на строително-технологичните методи за изграждане на сгради и съоръжения посредством съвременни строителни системи при използване на рационални технологически комплекти и инсталации. Получават се и знания за влиянието и взаимната връзка на технологическото състояние на конструктивните елементи при осигуряване на изискванията за носещата им способност. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентите ще могат да разработват самостоятелно и в екип строително - технологически проекти за комплексното изпълнение на сгради и съоръжения.