Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Съпротивление на материалите

Съпротивление на материалите

Студентите се научават на: Разрезни усилия. Инерционни моменти. Напрегнато и деформирано състояние. Връзки между напрежения и деформации. Напрежения и деформации в прави греди (пръти) при чист опън (натиск), чисто срязване, огъване на прави греди, чисто усукване. Общи енергетични теореми и приложението им. Напрежения и деформации при комбинирани натоварвания. Устойчивост на центрично натиснати пръти и на тънък кръгов пръстен. Въжета. Динамични задачи в Съпротивление на материалите.

Книги


КонспектиУчебни материали

Диаграми на разрезните усилия
гл.ас. д-р Албена Дойчева

Лекции съпромат - II семестър
Гл. ас. д-р Албена ДойчеваSELECTED TOPICS ON STRENGTH OF MATERIALS
Associate Professor Svetlana Lilkova-Markova, PhD Assistant Professor Angel Mladenski, PhD Assistant Professor Dimitrina Kindova-PetrovaКурсови задачи и заданияCoursework 7
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Правила за заверка


Други
Информация