Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Теоретична механика - II част

Теоретична механика - II част

Студентите се научават на: Динамика на абсолютното движение на частица. Динамика на относителното движение на частица. Работа и мощност на сили. Потенциална енергия в силово поле. Инерционни моменти на масите. Теореми за количеството на движение и кинетичния момент. Теореми за кинетичната енергия на тяло и материални системи. Динамика на идеално твърдо тяло. Метод на кинетостатиката. Принцип на Лагранж и Д' Аламбер - Лагранж. Уравнения на Лагранж. Устойчивост на равновесното положение на консервативни системи. Малки трептения на механични системи с една степен на свобода.

Конспекти

Учебни материали
Курсови задачи и задания

Курсови задачи по Теоретична механика - II част (Динамика)
Доц. д-р инж. П. Павлов; Гл.ас. д-р инж. А. ДойчеваПравила за заверка