Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Приложна електротехника

Приложна електротехника
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р инж. Милчо Симидчиев

Основната задача на курса е студентите да усвоят следните знания: основни зависимости във веригата на постоянния и променливия електричен ток – пад на напрежение и загуби в електрическите вериги; трифазни инсталации;фактор на мощността и неговото икономическо приложение; основни електрически машини – генератори и мотори, използвани в индустрията; вътрешни електрически инсталации – пресмятане на съпротивления, основи на технологията, дизайн; техническо поддържане.

Учебни материали