Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Строителна физика

Строителна физика
Специалност Архитектура
Факултет Хидротехнически факултет
Катедра Физика
Водещ преподавател доц. д-р Светлана Джамбова
Допълнителен език английски

В частите архитектурно-строителна аеродинамика, топлотехника, акустика и светотехника се разглеждат физичните явления и процеси при взаимодействие на сгради и строителни съоръжения с околната среда, тяхното моделно изследване, основните физични величини и закономерности, които ги характеризират, нормативните изисквания. Използува се подхода на взаимосвързване на теорията със специфичните архитектурно-строителни приложения. Акцентира се върху съвременните тенденции за енергоефективно и екологично строителство, за използуване на нетрадиционни енергийни източници.