Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Сградни инсталации и съоръжения

Сградни инсталации и съоръжения
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ангел Мазников
Допълнителен език английски

Технически изисквания, системи и схеми, габарити, местоположение и основни принципи за проектиране на инсталации и съоръжения за водоснабдяване, канализация, санитарни помещения, сметоотстраняване и електросъоръжаване. След успешно приключване на курса студентът придобива основни знания за проектиране и изпълнение на инсталации и съоръжения за водоснабдяване и канализация на сградите и техните санитарни помещения; за системите за електросъоръжаване и елементи на ел. оборудването - асансьори, ескаватори и др.