Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология

Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология

Провелите и защитили учебната практика студенти, на база реални примери от строителната дейност, могат да: - разпознават почви и скали в условия на естествено разпространение; - оценяват строителните свойства на различни скални и почвени разновидности; - различават на терена признаците на проява на опасни гравитационни явления (свлачища, срутища, сипеи) по склонове и откоси; - установяват степента на въздействие на гравитационните явления върху сгради и съоръжения.

Книги


Учебни материали

Rocks and Minerals
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Geological Age of Rocks
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Physico-geological Processes
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Ground Water
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Tectonics and Tectonic Structures
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Earthquakes and Seismology
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Soil Properties
Lectures in Engineering Geology and Hydrogeology for Students from the Faculty of Structural Engineering - Main Topics

Информация