Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Основи на архитектурното проектиране

Основи на архитектурното проектиране

Курсът има за цел да въведе студентите в професията, като ги запознае с основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство. Изяснява се съдържанието на понятието архитектура и се усвоява специфичната за теорията на архитектурата терминология. Изучават се обективните свойства на формата и средствата за естетическа организация на формата. Студентите получават първоначална представа за същността на архитектурното проектиране, за методологията и етапите, през които то протича. Предметът формира професионални познания, необходими на студентите в следващите етапи от обучението им по специалността архитектура.

Учебни материали