Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.01 HARTbCBA История на изкуството 6 Изпит доц. Милена Блажиева
003.01 MATHbCBA Математика 6 Изпит доц. д-р Владимир Тодоров
004.01 FADEbCBA Основи на архитектурното проектиране - курсови задачи 3 Текуща оценка доц. д-р арх. Емил Йорданов
004.02 FADLbCBA Основи на архитектурното проектиране 3 Изпит доц. д-р арх. Емил Йорданов
008.01 BMTbCBA Строителни материали 3 Изпит доц. д-р инж. Иван Дойков
009.01 DRW1bCBA Рисуване - I част 2 »» доц. д-р Илко Николчев
009.03 MOD1bCBA Моделиране - I част 2 »» доц. Владимир Игнатов
011.01.1 ENbEBA Английски език 3 »» проф. д-р Боян Алексиев
011.01.2 FRbEBA Френски език 3 »» ст.пр. Борислав Колев
011.01.3 GEbEBA Немски език 3 »» ст.пр. Анна Манова
011.01.4 BULbEBA Български език за чуждестранни студенти 3 »» доц. д-р Катя Исса
011.05.01 SPObCBA Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов
014.01 FADbCPA Учебна практика по основи на архитектурното проектиране 1 Зачот доц. д-р арх. Емил Йорданов

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.02 HA1bCBA История на античната и средновековна архитектура 1 »» доц. д-р арх. Велина Панджарова
002.01.1 TVbEBA Теория на ценностите 2 Изпит гл.ас. Саша Атанасова
002.01.2 HPHbEBA История на философията 2 Изпит ас. Анжелика Динкова
002.01.3 PHCRbEBA Философия на културата и религията 2 Изпит проф. д-р Тодор Тодоров
003.02 DEGLbCBA Дескриптивна геометрия 3 Изпит доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
003.03 DEGEbCBA Дескриптивна геометрия - курсови задачи 2 Текуща оценка доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
004.05 VISbCBA Изобразителни средства 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Вихрен Бакърджиев
007.01 BCONLbCBA Сградостроителство 2 »» доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
008.02 SUbCBA Геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
008.03 BPHLbCBA Строителна физика 3 Изпит доц. д-р Светлана Джамбова
008.04 SM2bCBA Строителна механика 3 Изпит доц. д-р инж. Добромир Динев
008.04 BPHEbCBA Строителна физика - курсови задачи 1 Текуща оценка доц. д-р Светлана Джамбова
009.02 DRW2bCBA Рисуване - II част 2 »» доц. д-р Илко Николчев
009.04 MOD2bCBA Моделиране - II част 2 »» доц. Владимир Игнатов
011.01.1 ENbEBA Английски език 3 »» проф. д-р Боян Алексиев
011.01.2 FRbEBA Френски език 3 »» ст.пр. Борислав Колев
011.01.3 GEbEBA Немски език 3 »» ст.пр. Анна Манова
011.01.4 BULbEBA Български език за чуждестранни студенти 3 »» доц. д-р Катя Исса
011.05.01 SPObCBA Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов
014.03 DRWbCPA Учебна практика по рисуване 1 Зачот доц. Генчо Накев

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.02 HA1bCBA История на античната и средновековна архитектура 3 Изпит доц. д-р арх. Велина Панджарова
003.04 INF1bCBA Информатика в архитектурата - I част 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков
004.03 FADP1bCBA Основи на архитектурното проектиране - I проект 3 Защита на проект доц. д-р арх. Емил Йорданов
004.06 RBLDLbCBA Жилищни сгради 2 »» проф. д-р арх. Иван Данов
004.09 PBLDLbCBA Обществени сгради 2 »» проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
007.01 BCONLbCBA Сградостроителство 2 »» доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
007.02 BCONP1bCBA Сградостроителство - I проект 3 Защита на проект доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
007.07 BIEbCBA Сградни инсталации и съоръжения 2 Изпит доц. д-р арх. Ангел Мазников
008.03 SM1bCBA Строителна механика - I част 3 Изпит доц. д-р инж. Дилян Благов
009.05.1 DRW3bEBA Рисуване - III част 2 »» проф. Христо Харалампиев
009.05.2 MOD3bEBA Моделиране - III част 2 »» доц. д-р Орлин Иванов
011.01.1 ENbEBA Английски език 3 Текуща оценка проф. д-р Боян Алексиев
011.01.2 FRbEBA Френски език 3 Текуща оценка ст.пр. Борислав Колев
011.01.3 GEbEBA Немски език 3 Текуща оценка ст.пр. Анна Манова
011.01.4 BULbEBA Български език за чуждестранни студенти 3 Текуща оценка доц. д-р Катя Исса
011.05.01 SPObCBA Физическо възпитание и спорт 1 »» ст.преп. Сашо Ценов

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.03 HA2bCBA История на архитектурата ХV - ХVIII век 2 Изпит гл.ас. д-р арх. Теодора Къналиева
003.04 INF2bCBA Информатика в архитектурата - II част 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Боян Георгиев
004.04 FADP2bCBA Основи на архитектурното проектиране - II проект 2 Защита на проект доц. д-р арх. Емил Йорданов
004.06 RBLDLbCBA Жилищни сгради 2 Изпит проф. д-р арх. Иван Данов
004.09 PBLDLbCBA Обществени сгради 2 Изпит проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
004.12 AGBLbCBA Аграрни сгради 2 Изпит гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
006.03 URBLbCBA Градоустройство 3 »» доц. д-р арх. Ясен Кьосев
007.01 BCONLbCBA Сградостроителство 2 Изпит доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
007.03 BCONP2bCBA Сградостроителство - II проект 3 Защита на проект доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
009.05.1 DRW3bEBA Рисуване - IV част 2 »» проф. Христо Харалампиев
009.05.2 MOD4bEBA Моделиране - IV част 2 »» доц. д-р Орлин Иванов
011.05.01 SPObCBA Физическо възпитание и спорт 1 Зачот ст.преп. Сашо Ценов
014.02 HAbCPA Учебна практика по история на архитектурата 1 Зачот доц. д-р арх. Велина Панджарова
014.04 BCONPbCPA Учебна практика по сградостроителство 1 Зачот доц. д-р арх. Ангел Мазников

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.04 HBGAbCBA История на българската архитектура 3 Изпит гл.ас. д-р арх. Теодора Къналиева
004.07' RBLDP1bCBA Жилищни сгради - I проект 4 Защита на проект доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
004.10'' PBLDP1bCBA Обществени сгради - I проект 4 Защита на проект ас. арх. Сава Кисляков
004.13 AGBPbCBA Аграрни сгради - проект 3 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Игор Христов
004.14 IBLDLbCBA Индустриални сгради 2 »» доц. д-р арх. Йордан Христов
006.01 PLNDLbCBA Паркова и ландшафтна архитектура 2 Изпит доц. д-р арх. Георги Бояров
006.03 URBLbCBA Градоустройство 2 Изпит доц. д-р арх. Ясен Кьосев
006.04 URBP1bCBA Градоустройство - I проект 4 Защита на проект проф. д-р арх. Валери Иванов
007.04 ASLbCBA Архитектурни конструкции 2 »» доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
007.05 ASP1bCBA Архитектурни конструкции - I проект 4 Защита на проект доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
008.05 RCSSbCBA Стоманобетонни конструкции 2 Изпит проф. д-р инж. Марина Трайкова
008.06 RCSSPbCBA Стоманобетонни конструкции - проект 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Марина Трайкова
012.03' INFbFBA Информатика в архитектурата (факултативно) 2 доц. д-р арх. Данаил Недялков

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.05 PAHbCBA Опазване на архитектурното наследство 3 Изпит проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
002.02.1 GTEbEBA Обща икономическа теория 2 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
002.02.2 MRKbEBA Маркетинг 2 Изпит доц. д-р Анета Маричова
002.02.3 MNGbEBA Мениджмънт 2 Изпит доц. д-р икон. Здравко Маринов
004.07'' RBLDP1bCBA Жилищни сгради - I проект 4 Защита на проект доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
004.10' PBLDP1bCBA Обществени сгради - I проект 4 Защита на проект ас. арх. Сава Кисляков
004.14 IBLDLbCBA Индустриални сгради 2 Изпит доц. д-р арх. Йордан Христов
004.15 IBLDP1bCBA Индустриални сгради - I проект 4 Защита на проект доц. д-р арх. Йордан Христов
005.01 DALbCBA Дизайн за архитектурата 2 Изпит проф. д-р арх. Орлин Давчев
006.02 PLNDPbCBA Паркова и ландшафтна архитектура - проект 3 Защита на проект доц. д-р арх. Георги Бояров
007.04 ASLbCBA Архитектурни конструкции 2 Изпит доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
007.06 ASP2bCBA Архитектурни конструкции - II проект 4 Защита на проект доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
008.07 SITSbCBA Стоманени и дървени конструкции 2 Изпит доц. д-р инж. Вътю Танев
008.08 SITSPbCBA Стоманени и дървени конструкции - проект 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Вътю Танев
012.03'' INFbFBA Информатика в архитектурата (факултативно) 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.06 HMAbCBA История на архитектурата ХІХ - ХХ век 3 Изпит доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
002.03 MUPAbCBA Управление в градоустройството и архитектурата 2 Текуща оценка гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
004.08' RBLDP2bCBA Жилищни сгради - II проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Никола Миронски
004.11'' PBLDP2bCBA Обществени сгради - II проект 6 Защита на проект ас. арх. Росица Браткова
004.16' IBLDP2bCBA Индустриални сгради - II проект 6 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
005.02 DAPbCBA Дизайн за архитектурата - проект 5 Защита на проект проф. д-р арх. Орлин Давчев
005.03 INTLbCBA Интериор 2 Изпит доц. д-р арх. Александрина Ненкова
006.05'' URBP2bCBA Градоустройство - II проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Ясен Кьосев
007.08 TISbCBA Технически инсталации и системи 2 Изпит доц. д-р арх. Ангел Мазников
008.09 OCbCBA Организация на строителството 2 Изпит доц. д-р инж. Нели Банишка
009.019.032 MOD7bEBA Рисуване и моделиране 2 »» доц. д-р Панчо Куртев
012.03''' INFbFBA Информатика в архитектурата (факултативно) 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
002.04 SOCAbCBA Социология на архитектурата 2 Изпит доц. арх. Веселин Дончев
002.05 AESbCBA Естетика 2 Изпит гл.ас. Саша Атанасова
004.08'' RBLDP2bCBA Жилищни сгради - II проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Никола Миронски
004.11' PBLDP2bCBA Обществени сгради - II проект 6 Защита на проект ас. арх. Росица Браткова
004.16'' IBLDP2bCBA Индустриални сгради - II проект 6 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
005.04 INTPbCBA Интериор - проект 6 Защита на проект проф. д-р арх. Калин Тихолов
006.05' URBP2bCBA Градоустройство - II проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Ясен Кьосев
006.06 REGPLbCBA Регионално планиране 2 Изпит проф. д-р арх. Минчо Ненчев
006.22 DRMbEBU Рисуване и моделиране 4 Текуща оценка проф. Христо Харалампиев
008.10 COTELSbCBA Технология на строителството и охрана на труда 2 Изпит доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
008.11 ECONAbCBA Икономика на строителството и архитектурата 2 Изпит доц. д-р инж. Стефан Йотов
012.05'''' INFbFBA Информатика в архитектурата (факултативно) 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков
08.12' EEFAbCBA Енергоефективна архитектура 4 доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
010.01' ECOUPbESA Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата 4 Изпит проф. д-р арх. Младен Панчев
010.02' AECbESA Архитектура на инженерните съоръжения 4 Изпит проф. д-р арх. Асен Писарски
010.04' TARbESA Теория на архитектурата 4 Изпит проф. д-р арх. Георги Станишев
010.05' CANbESA Културна антропология на града 4 Изпит проф. д-р арх. Александър Александров
010.06' PAHbESA Опазване на архитектурното наследство 4 Изпит проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
010.07' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Боян Георгиев
010.08' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков
010.10' EEBPbESA Енергоефективно поведение на сградите 4 доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
010.12' ARLbESA Архитектурно осветление 4 ас. арх. Замфир Хаджийски
010.16' URBSbESA Урбанистичен синтез и архитектура 4 Текуща оценка доц. арх. Веселин Дончев
010.16' URBSbESA Урбанистичен синтез и архитектура 4 Текуща оценка доц. арх. Веселин Дончев
010.24 BASHCbEBA Архитектурата на България през втората половина на XX век: история, оценка, опазване 4 Изпит гл.ас. д-р арх. Анета Василева гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
012.01' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии - ALLPLAN "NEMETSCHEK" 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков
012.02 CAAbFSA Съвременна американска архитектура 2 доц. арх. Димитър Андрейчин
013.01.1 RBLKP1bCSA Жилищни сгради - I преддипломен проект 12 доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
013.01.2 RBLKSLbCSA Жилищни сгради - специализиран курс 6 доц. д-р арх. Милена Нанова
013.02.1 PBLKP1bCSA Обществени сгради - I преддипломен проект 12 Защита на проект доц. д-р арх. Панайот Савов
013.02.1 PBLKP1bCSA Обществени сгради - I преддипломен проект 12 Защита на проект доц. д-р арх. Панайот Савов
013.02.2 PBLKSLbCSA Обществени сгради - специализиран курс 6 »» проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
013.02.2 PBLKSLbCSA Обществени сгради - специализиран курс 6 »» проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
013.03.1 IBLKP1bCSA Индустриални сгради - I преддипломен проект 12 Защита на проект проф. д-р арх. Екатерина Сентова
013.03.1 IBLKP1bCSA Индустриални сгради - I преддипломен проект 12 Защита на проект проф. д-р арх. Екатерина Сентова
013.03.2 IBLKSLbCBA Индустриални сгради - специализиран курс 6 »» проф. д-р арх. Екатерина Сентова
013.04.1 URBSCbCSA Градоустройство - специализиран курс 2 гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
013.04.2 URBPD1bCSA Урбанизъм - I преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Ясен Кьосев
013.04.2 URBPD1bCSA Урбанизъм - I преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Ясен Кьосев
013.04.3 RPLSCbCSA Регионална архитектура и планиране - специализиран курс 2 Изпит доц. арх. Веселин Дончев
013.04.3 RPLSCbCSA Регионална архитектура и планиране - специализиран курс 2 Изпит доц. арх. Веселин Дончев
013.04.5 LPLSCbCSA Ландшафтно планиране 2 Изпит доц. д-р арх. Георги Бояров
013.04.5 LPLSCbCSA Ландшафтно планиране 2 Изпит доц. д-р арх. Георги Бояров
013.05.1 INTSCbCSA Интериор - специализиран курс 2 »» доц. д-р арх. Александрина Ненкова
013.05.2 INTP1bCSA Интериор - I преддипломен проект 8 Защита на проект проф. д-р арх. Калин Тихолов
013.05.4 DASCbCSA Дизайн за архитектурата - специализиран курс 2 »» проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.05.4 DASCbCSA Дизайн за архитектурата - специализиран курс 2 »» проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.05.6 DLABbCSA Лаборатория по дизайн 6 Текуща оценка проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.05.6 DLABbCSA Лаборатория по дизайн 6 Текуща оценка проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.06.1 PAHSCbCSA Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс 6 Изпит проф. д.н. арх. Тодор Кръстев
013.06.1 PAHSCbCSA Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс 6 Изпит проф. д.н. арх. Тодор Кръстев
013.06.2 PAHP1bCSA Опазване на архитектурното наследство - I преддипломен проект 12 Защита на проект проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.2 PAHP1bCSA Опазване на архитектурното наследство - I преддипломен проект 12 Защита на проект проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.07.1 ASDSCbCSA Архитектурни конструкции - специализиран курс 4 »» доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
013.07.2 ASDP1bCSA Архитектурни конструкции - I преддипломен проект 12 Защита на проект доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
013.07.4 BLDRbCSA Реконструкция на сгради 2 Изпит доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
010.03'' CARRbESA Съвременни архитектурни явления 4 Изпит доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
010.07'' AIT1bESA Специализирани компютърни технологии - 3D Studio 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Боян Георгиев
010.08'' AIT2bESA Специализирани компютърни технологии - ArhiCAD 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков
010.09'' PRPAbESA Практикуване на професията "Архитект" 4 Изпит проф. д-р арх. Валери Иванов
010.11'' EPSDbESA Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие 4 Изпит доц. д-р арх. Елена Димитрова
010.13'' COLAbESA Цветът в архитектурата 4 Изпит гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
010.14'' HHRBbESA История на високите сгради 4 Изпит доц. арх. Димитър Андрейчин
010.15'' ASTRbESA Архитектурни конструкции II 4 Текуща оценка доц. д-р арх. Жеко Тилев
010.16'' URBSbESA Урбанистичен синтез и архитектура 4 Текуща оценка доц. арх. Веселин Дончев
010.17' AANbESA Архитектурна антропология 4 Изпит доц. д-р арх. Тодор Цигов
012.01'' AIT3bFSA Специализирани компютърни технологии - ALLPLAN "NEMETSCHEK" 2 Текуща оценка доц. д-р арх. Данаил Недялков
013.01.2 RBLKSLbCSA Жилищни сгради - специализиран курс 8 доц. д-р арх. Милена Нанова
013.01.3 RBLKP2bCSA Жилищни сгради - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Милена Нанова
013.01.3 RBLKP2bCSA Жилищни сгради - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Милена Нанова
013.01.4 RBLKP3bCSA Жилищни сгради - работен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Никола Миронски
013.01.4 RBLKP3bCSA Жилищни сгради - работен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Никола Миронски
013.02.2 PBLKSLbCSA Обществени сгради - специализиран курс 8 Изпит проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
013.02.3 PBLKP2bCSA Обществени сгради - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Панайот Савов
013.02.3 PBLKP2bCSA Обществени сгради - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Панайот Савов
013.02.4 PBLKP3bCSA Обществени сгради - работен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Панайот Савов
013.02.4 PBLKP3bCSA Обществени сгради - работен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Панайот Савов
013.03.2 IBLKSLbCBA Индустриални сгради - специализиран курс 8 Изпит проф. д-р арх. Екатерина Сентова
013.03.2 IBLKSLbCBA Индустриални сгради - специализиран курс 8 Изпит проф. д-р арх. Екатерина Сентова
013.03.3 IBLKP2bCSA Индустриални сгради - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Йордан Христов
013.03.3 IBLKP2bCSA Индустриални сгради - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Йордан Христов
013.03.4 IBLKP3bCSA Индустриални сгради - работен проект 8 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
013.03.4 IBLKP3bCSA Индустриални сгради - работен проект 8 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
013.04.4 URBPD2bCSA Урбанизъм - II преддипломен проект 10 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
013.04.4 URBPD2bCSA Урбанизъм - II преддипломен проект 10 Защита на проект гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
013.04.6 LPLPbCSA Ландшафтно планиране - проект 10 Защита на проект доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
013.04.6 LPLPbCSA Ландшафтно планиране - проект 10 Защита на проект доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
013.04.7 TIUPLbCSA Техническа инфраструктура в териториално селищното устройство 4 Изпит доц. д-р арх. Георги Бояров
013.04.7 TIUPLbCSA Техническа инфраструктура в териториално селищното устройство 4 Изпит доц. д-р арх. Георги Бояров
013.05.1 INTSCbCSA Интериор - специализиран курс 2 Изпит доц. д-р арх. Александрина Ненкова
013.05.1 INTSCbCSA Интериор - специализиран курс 2 Изпит доц. д-р арх. Александрина Ненкова
013.05.3 INTP2bCSA Интериор - II преддипломен проект 8 Защита на проект проф. д-р арх. Калин Тихолов
013.05.3 INTP2bCSA Интериор - II преддипломен проект 8 Защита на проект проф. д-р арх. Калин Тихолов
013.05.4 DASCbCSA Дизайн за архитектурата - специализиран курс 2 Изпит проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.05.5 DAP2bCSA Дизайн за архитектурата - преддипломен проект 8 Защита на проект проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.05.5 DAP2bCSA Дизайн за архитектурата - преддипломен проект 8 Защита на проект проф. д-р арх. Орлин Давчев
013.05.7 TPRObCSA Производствена технология на изделията 4 Изпит доц. д-р арх. Александрина Ненкова
013.05.7 TPRObCSA Производствена технология на изделията 4 Изпит доц. д-р арх. Александрина Ненкова
013.06.3 AHCSCbCSA Архитектура и исторически контекст 2 Изпит гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
013.06.3 AHCSCbCSA Архитектура и исторически контекст 2 Изпит гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
013.06.4 RAMSCbCSA Реставрация на архитектурните паметници - специализиран курс 2 Изпит проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.4 RAMSCbCSA Реставрация на архитектурните паметници - специализиран курс 2 Изпит проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.5 RAMP2bCSA Реставрация на архитектурните паметници - преддипломен проект 6 Защита на проект проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.5 RAMP2bCSA Реставрация на архитектурните паметници - преддипломен проект 6 Защита на проект проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.6 PHSP3bCSA Опазване на исторически селища и райони - преддипломен проект 6 Защита на проект проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.6 PHSP3bCSA Опазване на исторически селища и райони - преддипломен проект 6 Защита на проект проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
013.06.7 BCHP4bCSA Сгради в селища с културно - историческо наследство - преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Емил Йорданов
013.06.7 BCHP4bCSA Сгради в селища с културно - историческо наследство - преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Емил Йорданов
013.07.1 ASDSCbCSA Архитектурни конструкции - специализиран курс 6 Изпит доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
013.07.3 ASDP2bCSA Архитектурни конструкции - II преддипломен проект 8 Защита на проект доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
013.07.5 ASEP3bCSA Архитектурни конструкции - работен проект 6 Защита на проект доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
014.05 PDPRbCPA Преддипломна практика по профил 2 Зачот

6 Курс, 11 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
015.01 DPLbCBA Дипломна работа * Тематично проучване Дипломен проект * Държавна клаузура * 20 Дипломна работа проф. д.н. арх. Бойко Кадинов