Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
001.00 LAAGbCBT Линейна алгебра и аналитична геометрия 6 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
002.00 MAN1bCBT Математически анализ - I част 7 Изпит доц. д-р Маринка Мартинова
003.00 DEGbCBT Дескриптивна геометрия 4 Изпит ас. мат. Ирена Първанова
004.00 PACbCBT Програмиране и използване на изчислителните системи 4 Изпит доц. д-р инж. Владимир Яков
005.00 CEGbCBT Инженерно - строителна графика 2 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
006.01 TMEbCBT Обща теория на пазарното стопанство 4 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
006.02 ECMANbCBT Икономика за мениджъри 4 Изпит доц. д-р Анета Маричова
007.01 ENbEBT Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
007.02 FRbEBT Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
007.03 GEbEBT Немски език 2 »» преп. Ани Манова
007.04 BULbEBT Български език за чуждестранни студенти 2 »»
008.00 SPObCBT Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
1 1 Обща икономическа теория 1 Изпит доц. д-р икон. Тончо Тончев
1 1 Инженерно-строителна графика 1 Изпит гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.01 SUbCPT Учебна практика по геодезия 1 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Станислава Вълчева
007.01 ENbEBT Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
007.02 FRbEBT Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
007.03 GEbEBT Немски език 2 »» преп. Ани Манова
007.04 BULbEBT Български език за чуждестранни студенти 2 »»
008.00 SPObCBT Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
009.00 MAN2bCBT Математически анализ - II част 6 Изпит доц. д-р Маринка Мартинова
010.00 TM1bCBE Теоретична механика - I част 5 Изпит проф. д-р инж. Виктор Ризов
011.00 PHSbCBT Физика 5 »» гл.ас. Светлана Джамбова
012.00 SUbCBT Геодезия 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Станислава Вълчева
013.01 BCONbCBT Сградостроителство 2 Изпит гл.ас. д-р арх. Нора Йорданова
013.02 BCONPRbCBT Проект по сградостроителство 1 Защита на проект гл.ас. арх. Калин Цачев
014.00 PH_bCBT Философия 3 Изпит
014.01 PHCRbEBT Философия на културата и религията 3 Изпит гл.ас. д-р Владимир Раденков
014.02 TVbEBT Теория на ценностите 3 Изпит гл.ас. д-р Симеон Кюркчиев
014.03 TSRbEBT Социални отношения 3 Изпит проф. д-р Тодор Тодоров
014.04 HPHbEBT История на философията 4 Изпит ас. Анжелика Динкова

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
007.01 ENbCBT Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
007.02 FRbCBT Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
007.03 GEbCBT Немски език 2 »» преп. Ани Манова
007.04 BULbCBT Български език за чуждестранни студенти 2 »»
008.00 SPObCBT Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
011.00 PHSbCBT Физика 4 Изпит гл.ас. Светлана Джамбова
015.00 CAEbCBT Автоматизация на инженерния труд 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Владимир Яков
016.00 AMATHbCBЕ Приложна математика 6 Изпит доц. д-р Ганчо Тачев
017.00 TM2bCBE Теоретична механика - II част 5 Изпит проф. д-р инж. Виктор Ризов
018.00 BMTbCBT Строителни материали 6 »» доц. д-р инж. Велин Николов
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 6 »» ас. инж. Емил Хаджидочев

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.02 TCMbCPT Учебна практика по строителни машини 1 Зачот доц. д-р инж. Калин Радлов
000.03 FTEGHGbCPT Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология 1 Зачот доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
007.01 ENbEBT Английски език 2 Зачот доц. д-р Боян Алексиев
007.02 FRbEBT Френски език 2 Зачот ст.преп. Борислав Колев
007.03 GEbEBT Немски език 2 Зачот преп. Ани Манова
007.04 BULbEBT Български език за чуждестранни студенти 2 Зачот
008.00 SPObCBT Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
018.00 BMTbCBT Строителни материали 3 Изпит доц. д-р инж. Велин Николов
019.00 SMTbCBЕ Съпротивление на материалите 5 Изпит ас. инж. Емил Хаджидочев
020.00 CONMACbCBT Строителни машини 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Калин Радлов
021.00 ECONCbCBT Икономика на транспортното строителство 3 Изпит проф. д-р инж. Жулиета Манчева
022.00 TTFbCBT Математическа теория на транспортните потоци 3 Текуща оценка гл.ас. д-р Владимир Самодивкин
023.00 EGHGbCBT Инженерна геология и хидрогеология 5 Изпит доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
024.00 HYDHbCBT Хидрология и хидравлика 4 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
025.01 ECOEPPbEBT Екология и опазване на околната среда 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Андрей Тоцев
025.02 AEEbEBT Приложна електротехника 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Милчо Симидчиев
025.03 CHCEbEBT Химия в строителството 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Магделинка Раденкова - Янева

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
026.01 TIMBbCBT Дървени конструкции и дървени мостове 3 Изпит доц. д-р инж. Вътю Танев
026.02 TIMBPRbCBT Проект по дървени конструкции и дървени мостове 2 Защита на проект доц. д-р инж. Вътю Танев
027.00 SOILMbCBT Земна механика 5 Изпит проф. д-р инж. Андрей Тоцев
028.00 CSSDbCBT Компютърни системи в строителното проектиране 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Владимир Яков
029.00 STS1bCBT Строителна статика - I част 6 Изпит доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
030.00 EGEbCBT Инженерна геодезия 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Мария Петрова
031.00 BINbCST Строителни изолации 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
031.01 RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции 3 »» доц. д-р инж. Николета Баракова
031.02 RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции 2 »» доц. д-р инж. Николета Баракова
032.01 TRRSbEBT Транспортни системи 2 Текуща оценка
032.01 CRTbEBT Градски релсов транспорт 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Стойо Тодоров

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.05 MCBSbCPT Учебна практика по моделиране и изчисление на мостови конструкции 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Георги Пеков
000.06 AGEbCPT Учебна практика по инженерна геодезия 1 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Мария Петрова
000.12 PTCbCPT Учебна практика по CAD 1 Зачот
000.12 PTCbCPT Учебна практика по CAD 1 Зачот
031.01 RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции 3 Изпит доц. д-р инж. Николета Баракова
031.02 RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции 3 Защита на проект доц. д-р инж. Николета Баракова
033.00 STS2bCBT Строителна статика - II част 6 Изпит доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
034.01 FOUNDEbCBT Фундиране 3 Изпит проф. д-р инж. Андрей Тоцев
034.02 FOUNPRbCBT Проект по фундиране 3 Защита на проект проф. д-р инж. Андрей Тоцев
035.00 RMCEbCBT Строителна скална механика 3 Изпит доц. д-р инж. Николай Керенчев
036.01 DCRbCST Проектиране и строителство на железопътни линии 4 »» гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
036.01 RJDbCST Проектиране на пътища и възли 4 »» проф. д-р инж. Иван Трифонов
036.02 RJDPRbCBT Проект по проектиране на пътища и възли 2 »» проф. д-р инж. Иван Трифонов
036.02 DCRPRbCBT Проект по проектиране и строителство на железопътни линии 2 »» гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
039.00 RDCbCST Пътища (общ курс) 2 »» доц. д-р инж. Ягода Тодорова
040.00 RWCbCST Железници (общ курс) 2 »» проф. д-р инж. Стойо Тодоров

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
036.01 DCRbCST Проектиране и строителство на железопътни линии 3 Изпит гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
036.01 RJDbCST Проектиране на пътища и възли 4 Изпит проф. д-р инж. Иван Трифонов
036.02 RJDPRbCBT Проект по проектиране на пътища и възли 3 Защита на проект проф. д-р инж. Иван Трифонов
036.02 DCRPRbCBT Проект по проектиране и строителство на железопътни линии 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
037.00 DYNSbCST Строителна динамика 3 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
038.00 SSTbCBT Стоманени конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Цветан Георгиев
039.01 RDCbCST Пътища (общ курс) 3 Изпит доц. д-р инж. Ягода Тодорова
039.01 RWCbCST Железници (общ курс) 3 Изпит проф. д-р инж. Стойо Тодоров
039.01 RDCbCST Пътища (общ курс) 2 Изпит доц. д-р инж. Ягода Тодорова
039.02 RWCPRbCST Проект по железници (общ курс) 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
039.02 RDCPRbCST Проект по пътища (общ курс) 3 Защита на проект доц. д-р инж. Ягода Тодорова
039.02 RDCPRbCST Проект по пътища (общ курс) 3 Защита на проект доц. д-р инж. Ягода Тодорова
040.00 TEDSbCST Теория на еластичността, динамика и устойчивост 4 Изпит доц. д-р инж. Добромир Динев
040.01 RWCbCST Железници (общ курс) 2 Изпит проф. д-р инж. Стойо Тодоров
040.02 RWCPRbCST Проект по железници (общ курс) 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
041.00 STBbCST Устойчивост на строителните конструкции 4 Изпит доц. д-р инж. Александър Таушанов
041.01 SMRWbCST Горно строене и поддържане на железния път 6 »» проф. д-р инж. Милчо Лепоев
041.01 ROEbCST Строителство на пътища 5 »» доц. д-р инж. Донка Гутева
042.01 RCBbCST Стоманобетонни мостове 4 »» проф. д-р инж. Илия Иванчев
042.01 RCBbCST Стоманобетонни мостове 4 »» проф. д-р инж. Илия Иванчев
042.01 UGTSbCST Подземни транспортни съоръжения 2 Изпит проф. д-р инж. Илия Иванчев
042.02 UGTSPRbCST Проект по подземни транспортни съоръжения 2 Защита на проект проф. д-р инж. Илия Иванчев
043.01 RCBbCST Стоманобетонни мостове 5 »» проф. д-р инж. Костадин Топуров
044.00 MSbCBE Математическа статистика 2 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.07 PTRbCPT Учебна практика по специалността 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Милчо Лепоев
000.08 PFT4bCPT Учебно - производствена практика 1 Зачот гл.ас. д-р инж. Милчо Лепоев
041.01 SMRWbCST Горно строене и поддържане на железния път 2 Изпит проф. д-р инж. Милчо Лепоев
041.01 ROEbCST Строителство на пътища 3 Изпит доц. д-р инж. Донка Гутева
041.02 ROEPRbCST Проект по строителство на пътища 4 Защита на проект доц. д-р инж. Донка Гутева
041.02 SMRWbCST Проект по горно строене и поддържане на железния път 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев
042.01 RCBbCST Стоманобетонни мостове 5 Изпит проф. д-р инж. Илия Иванчев
042.01 RCBbCST Стоманобетонни мостове 4 Изпит проф. д-р инж. Илия Иванчев
042.02 RCBPRbCST Проект по стоманобетонни мостове 2 Защита на проект проф. д-р инж. Илия Иванчев
042.02 RCBPRbCST Проект по стоманобетонни мостове 2 Защита на проект проф. д-р инж. Илия Иванчев
043.01 RCBbCST Стоманобетонни мостове 5 Изпит проф. д-р инж. Костадин Топуров
043.02 RCBPRbCST Проект по стоманобетонни мостове 3 Защита на проект проф. д-р инж. Костадин Топуров
045.01 TRTbCBT Транспортни тунели 3 Изпит доц. д-р инж. Юлиан Тотев
045.02 TRTPRbCBT Проект по транспортни тунели 2 Защита на проект доц. д-р инж. Юлиан Тотев
046.00 CONTECbCBT Технология на строителството 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Катя Белева
047.00 OTSbCST Обследване и изпитване на строителни съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Петър Христов
047.00 OITTSbCBT Обследване и изпитване на транспортни съоръжения 4 Изпит доц. д-р инж. Димитър Димов
048.00 STB1bCST Стоманени мостове – I част 7 Изпит проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.01 SBRbCST Стоманени мостове 2 »» проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.01 SBRbCST Стоманени мостове 2 »» проф. д-р инж. Енчо Дулевски
049.01 RSSObCST Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация 2 »» проф. д-р инж. Дарина Нитова
050.01 STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката 2 Текуща оценка проф. д.м.н. Тодор Гичев
050.02 HSRWbFST Високоскоростни ж.п. линии 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Милчо Лепоев
050.02 CAATSbFBT Компютърен анализ на транспортни съоръжения 2 Изпит доц. д-р инж. Боян Дамянов

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
000.09 PDFT4bCPT Преддипломна практика 1 Зачот
048.01 SBRbCST Стоманени мостове 2 Изпит проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.01 SBRbCST Стоманени мостове 2 Изпит проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.01' STB2bCST Стоманени мостове – II част 4 Изпит проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.02 SBRPRbCST Проект по стоманени мостове 4 Защита на проект проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.02 SBRPRbCST Проект по стоманени мостове 4 Защита на проект проф. д-р инж. Енчо Дулевски
048.02' STB2PRbCBT Проект по стоманени мостове – II част 2 Защита на проект проф. д-р инж. Енчо Дулевски
049.01 RSSObCST Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация 4 Изпит проф. д-р инж. Дарина Нитова
049.02 RSSOPRbCST Проект по гари, гарови съоръжения и жп експлоатация 3 Защита на проект проф. д-р инж. Дарина Нитова
051.01 OMCbCBT Организация и управление на строителството 2 Изпит гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова
051.02 OMCPRbCBT Проект по организация и управление на строителството 2 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова
052.00 SDTEbCST Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения 5 Изпит проф. д-р инж. Костадин Топуров
052.01 HRBCbCST Пристанищно строителство 2 Изпит проф. д.т.н. инж. Теодор Етимов
052.01 UTSbCST Градоустройство, градско движение и улици 3 Изпит доц. д-р инж. Донка Гутева
052.02 UTSPRbCST Проект по градоустройство, градско движение и улици 3 Защита на проект доц. д-р инж. Донка Гутева
052.02 HRBCPRbCST Проект по пристанищно строителство 3 Защита на проект проф. д.т.н. инж. Теодор Етимов
053.00 RMRbCST Поддържане и реконструкция на пътища 6 Изпит доц. д-р инж. Петър Стефанов
053.00 MRBbCST Поддържане и реконструкция на мостове 5 Изпит проф. д-р инж. Енчо Дулевски
053.01 SPRWbCST Специални железници 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
053.02 SPRWPRbCBT Проект по специални железници 3 Защита на проект гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
054.01 APEbCST Аеродрумно строителство 3 Изпит доц. д-р инж. Петър Стефанов
054.01 HARBbCST Пристанища 2 Изпит проф. д.т.н. инж. Теодор Етимов
054.01 SMDbFST Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Милчо Лепоев
054.02 REVbFST Оценка на недвижими имоти 2 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
054.02 REVbFST Оценка на недвижими имоти 2 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
054.02 APEPRbCST Проект по аеродрумно строителство 2 Защита на проект доц. д-р инж. Петър Стефанов
054.02 HARBPRbCST Проект по пристанища 3 Защита на проект проф. д.т.н. инж. Теодор Етимов
054.03 RVbFST Учебна практика по оценка на недвижими имоти 1 Зачот доц. д-р инж. Георги Андонов
054.03 RVbFST Учебна практика по оценка на недвижими имоти 1 Зачот доц. д-р инж. Георги Андонов
054.04 CAATSbFST Компютърен анализ на транспортни съоръжения 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Боян Дамянов
055.01 TRAFEbEST Организация и безопасност на пътното движение 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Румен Миланов
055.02 MTRCbEST Съвременни технологии в транспортното строителство 2 Текуща оценка доц. д-р Николай Михайлов
055.11 CBbEST Комбинирани мостове 2 Изпит проф. д-р инж. Енчо Дулевски
055.12 CBPRbEST Проект по комбинирани мостове 2 Защита на проект проф. д-р инж. Енчо Дулевски
055.21 CWbEST Въжени линии 2 Изпит доц. д-р инж. Юлиан Тотев
055.22 CWPRbEST Проект по въжени линии 2 Защита на проект доц. д-р инж. Юлиан Тотев

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
100.00 DW1bCBT Разработване на дипломна работа 30 Защита на проект доц. д-р инж. Стойо Тодоров