Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - регулирана професия / Дисциплини

Дисциплини

1 Курс, 1 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
002 PACbCBG Програмиране и използване на изчислителните системи 5 Изпит доц. д-р инж. Гергана Моллова
003 LAAGbCBЕ Линейна алгебра и аналитична геометрия 6 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
004 ECONbCBG Икономика 3 Текуща оценка доц. д-р икон. Тончо Тончев
005 SU1bCBG Геодезия - I част 5 »» проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
006 TOPC1bCBG Топографска картография - I част 5 Изпит доц. д-р инж. Станислав Василев
007 PH_bCBG Философия 3 Текуща оценка
007.01 PHCRbEBG Философия на културата и религията 3 Текуща оценка гл.ас. д-р Владимир Раденков
007.02 TVbEBG Теория на ценностите 3 Текуща оценка гл.ас. Саша Атанасова
008.01 ENbEBG Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBG Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03 FRbEBG Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
010 SUP1bCPG Учебна практика по геодезия - I част 2 »» проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв

1 Курс, 2 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
005 SU1bCBG Геодезия - I част 5 Изпит проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
008.01 ENbEBG Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBG Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03 FRbEBG Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
010 SUP1bCPG Учебна практика по геодезия - I част 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
011 MAN1bCBЕ Математически анализ - I част 6 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
012 PHSbCBG Физика 4 »» доц. д-р Звезделин Пейков
013 CADSbCBG CAD - системи 4 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
014 DEGbCBG Дескриптивна геометрия 5 Изпит доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
015 ECObCBG Екология 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
016 TOPCPbCPG Учебна практика по топографска картография 1 Зачот доц. д-р инж. Станислав Василев

2 Курс, 3 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENbEBG Английски език 2 »» доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBG Немски език 2 »» преп. Ани Манова
008.03 FRbEBG Френски език 2 »» ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 »»
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
012 PHSbCBG Физика 3 Изпит доц. д-р Звезделин Пейков
017 MAN2bCBЕ Математически анализ - II част 5 Изпит доц. д-р Цанко Дончев
018 BCWENGbCBG Водно дело 3 Изпит доц. д-р инж. Мартина Печинова
019 PHO1bCBG Фотограметрия и дистанционни методи - I част 4 Изпит доц. д-р инж. Любка Павлова
020 SU2bCBG Геодезия - II част 4 »» доц. д-р инж. Иван Кунчев
021 MPGIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ) 4 »» доц. д-р инж. Христо Дечев
022 COWbCBG Основи на строителното дело 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Борислава Николова
023 SUP2bCPG Учебна практика по геодезия - II част 2 »» доц. д-р инж. Иван Кунчев

2 Курс, 4 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
008.01 ENbEBG Английски език 2 Текуща оценка доц. д-р Боян Алексиев
008.02 GEbEBG Немски език 2 Текуща оценка преп. Ани Манова
008.03 FRbEBG Френски език 2 Текуща оценка ст.преп. Борислав Колев
008.04 BULbEBG Български език за чуждестранни студенти 2 Текуща оценка
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
020 SU2bCBG Геодезия - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
021 MPGIbCBG Математическа обработка на геодезическите измервания (МОГИ) 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
023 SUP2bCPG Учебна практика по геодезия - II част 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Иван Кунчев
024 EXLbCBG Административно и вещно право 3 Текуща оценка Денис Ангелов
025 AMATHbCBЕ Приложна математика 4 Изпит доц. д-р Маринка Мартинова
026 GI1bCBG Геоинформатика - I част 4 Изпит проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
027 DPIbCBG Цифрова обработка на изображения 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
028 TPLbCBG Териториално планиране 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Анни Делиева

3 Курс, 5 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
029 GI2bCBG Геоинформатика - II част 5 Изпит проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
030 PHO2bCBG Фотограметрия и дистанционни методи - II част 5 »» доц. д-р инж. Пламен Малджански
031 TEGbCBG Теория на фигурата на земята и гравиметрия (ТФЗ и Г) 5 Изпит проф. д-р инж. Славейко Господинов
032 ELLGbCBG Елипсоидна геодезия 5 Изпит проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
033 URBbCBG Устройство на урбанизирани територии 4 Изпит доц. д-р арх. Минчо Ненчев
034 BGSNbCBG Основни геодезически измервания и мрежи 4 »» доц. д-р инж. Борислав Александров
035 GEOPbCPG Учебна практика по висша геодезия 2 »» проф. д-р инж. Славейко Господинов
036 PHOTbCPG Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи 2 »» доц. д-р инж. Пламен Малджански

3 Курс, 6 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
030 PHO2bCBG Фотограметрия и дистанционни методи - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Пламен Малджански
034 BGSNbCBG Основни геодезически измервания и мрежи 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
035 GEOPbCPG Учебна практика по висша геодезия 2 Текуща оценка проф. д-р инж. Славейко Господинов
036 PHOTbCPG Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Пламен Малджански
037 CR1bCBG Картография - I (Картни проекции) 3 Изпит доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
038 GASTbCBG Геодезическа астрономия 3 Изпит проф. д-р инж. Славейко Господинов
039 CARbCBG Кадастър 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
040 CR2bCBG Картография - II част 4 »» доц. д-р инж. Петър Пенев
041 DUPbCBG Подробни устройствени планове 4 Изпит гл.ас. инж. Руска Димитрова

4 Курс, 7 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 »» доц. д-р Димитър Желязков
039 CPRJbCBG Кадастър - проект 3 Защита на проект доц. д-р инж. Христо Дечев
040 CR2bCBG Картография - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Петър Пенев
042 SATGbCBG Космическа геодезия 3 Изпит доц. д-р инж. Иван Здравчев
043 EGEbCBG Инженерна геодезия 4 »» проф. д-р инж. Пеньо Пенев
044 GNSbCBG Глобални навигационни спътникови системи и мрежи 4 »» доц. д-р инж. Юри Цановски
045 HRWbCBG Пътища и железници 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Ягода Тодорова
046 RV1bCBG Оценка на недвижими имоти - I част 3 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
048 AGEbCPG Учебна практика по инженерна геодезия 2 »» доц. д-р инж. Тодор Костадинов

4 Курс, 8 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
009 SPObCBG Физическо възпитание и спорт 1 Зачот доц. д-р Димитър Желязков
035 GNSSVbCPG Учебна практика по глобални навигационни спътникови системи и мрежи 1 Текуща оценка проф. д-р инж. Славейко Господинов
043 EGEbCBG Инженерна геодезия 4 Изпит проф. д-р инж. Пеньо Пенев
044 GNSbCBG Глобални навигационни спътникови системи и мрежи 4 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
048 AGEbCPG Учебна практика по инженерна геодезия 2 Текуща оценка доц. д-р инж. Тодор Костадинов
050 LM1bCBG Земеустройство I част 4 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
051 MMRbCBG Мениджмънт и маркетинг 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Ана Стоева
052 GMGbCSG Геодезически методи в геодинамиката 4 Изпит проф. д-р инж. Славейко Господинов
053 CSGbCSG Калибриране и стандартизация в геодезията 4 Зачот доц. д-р инж. Борислав Александров
053 TSGbCSG Теория на сигналите 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Борислав Маринов
054 TSGbCSG Теория на сигналите 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Борислав Маринов
055 DGSbCSG Проектиране на геоинформационни системи 4 »» доц. д-р инж. Иван Кунчев
056 ISCbCSG Информационни системи на кадастъра 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
057 REGISbCSG Дистанционни методи и ГИС 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
057 REGISbCSG Дистанционни методи и ГИС 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
057 REGISbCSG Дистанционни методи и ГИС 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
058 LDAbCSG Ландшафтна архитектура 4 Текуща оценка проф. д-р арх. Веселина Троева
059 UTTSbCBG Градско движение и проектиране на улици 4 Текуща оценка гл.ас. инж. Тодор Тодоров
060 MSUbCSG Маркшайдерство 4 Изпит гл.ас. Иван Деянов
061 RESbCSG Дистанционни изследвания 5 »» доц. д-р инж. Борислав Маринов
062 RV2bCSG Оценка на недвижими имоти - II част 4 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
063 REMbCSG Управление на имоти 4 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
064 VGDbCSG Визуализация на Гео данни 5 Изпит доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
065 PCARTbCSG Проект по картография 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Петър Пенев

5 Курс, 9 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
055 DGEbCSG Определяне на геоида 5 Изпит проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
055 DGSbCSG Проектиране на геоинформационни системи 5 Изпит доц. д-р инж. Иван Кунчев
061 RESbCSG Дистанционни изследвания 5 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
066 MPRbCBG Управление на проекти 3 Текуща оценка гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
067 GPSbCSG Прецизни GPS измервания 4 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
068 MLABbCSG Програмиране на задачи в среда MATLAB 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Иван Здравчев
069 KAGbCSG Кинематични приложения на GPS 4 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
070 SGEbCSG Морска геодезия 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Александров
074 MCAbCSG Многоцелеви кадастър 4 Изпит доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
075 AD2bCSG Математическа обработка на геодезическите измервания II (МОГИ II) 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Христо Дечев
076 GI3bCSG Геоинформатика III (обектно ориентирано програмиране, обектно ориентирани бази данни, геостатистика) 4 Изпит доц. д-р инж. Христо Дечев
079 PGWbCSG Прецизни инженерно - геодезически работи 4 Изпит гл.ас. Иван Деянов
080 G3DbCSG 3D - моделиране във вертикалното планиране 4 Изпит доц. д-р инж. Димитър Тонков
081 GWIbCSG Геодезически работи при проектиране на комплексни обекти 5 Изпит доц. д-р инж. Тодор Костадинов
082 EGAbCSG Инженерно - геодезически работи на акваториите 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Тодор Костадинов
085 APHbCSG Архитектурна фотограметрия 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Пламен Малджански
086 EPHbCSG Инженерна фотограметрия 5 Текуща оценка доц. д-р инж. Пламен Малджански
087 GPSbCSG Прецизни GPS измервания 5 Изпит доц. д-р инж. Юри Цановски
087 ADPbCSG Анализ и обработка на цифрови изображения 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Борислав Маринов
088 PPHObCSG Проект фотограметрия и дистанционни методи 4 Изпит доц. д-р инж. Борислав Маринов
091 LCONSbCSG Комасация 3 Текуща оценка доц. д-р инж. Ана Стоева
092 LM2bCSG Земеустройство II част (мелиоративно земеустройство) 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Георги Андонов
093 RV3bCSG Оценка на недвижими имоти III (приложни оценки) 3 Изпит доц. д-р инж. Георги Андонов
094 ERPRbCSG Ерозия и защита от нея 4 Изпит доц. д-р инж. Анни Делиева
095 SLUbCSG Устойчиво земеползване 4 Изпит доц. д-р инж. Маргарита Мондешка
099 MAPPbCSG Производство на карти 4 Изпит доц. д-р инж. Петър Пенев
100 CARTSbCSG Тематично картографиране и ГИС 5 Текуща оценка доц. д-р инж. Петър Пенев
101 WEBbCSG WEB картографиране 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Петър Пенев
102 VCMbCSG Виртуално картографско моделиране 4 Изпит доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
103 TOPC2bCSG Топографска картография - II част 5 Изпит доц. д-р инж. Станислав Василев
106 IGSbEBG Интегрална геодезия 4 Изпит ас. инж. Георги Митрев
107 GAPbEBG Гравиметрични приложения в геологията и геофизиката 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Славейко Господинов
108 ASGDPIbEBG Приложен софтуер за обработка на геодезически данни 4 Текуща оценка проф. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв
109 SCEIbEBG Софтуер за управление на електронни геодезически инструменти 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
110 ADMSbEBG Административно обслужване в строителството 4 Текуща оценка гл.ас. инж. Евгени Кръстанов
111 MM3DbEBG 3D картографско моделиране 4 Изпит доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
112 VGDbEBG Визуализация на Гео данни 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Теменужка Бандрова
113 LEVbEBG Оценка на земи 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Анни Делиева
114 NCARTbEBG Навигационно картографиране 4 Изпит гл.ас. инж. Николай Найденов
115 CSTbEBG Картографски стандарти 4 Текуща оценка гл.ас. инж. Николай Найденов
116 OOPIPbEBG Обектно ориентирано програмиране при обработка на ГЕО - изображения 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Борислав Маринов
117 HYDROGbEBG Хидрография 4 Изпит доц. д-р инж. Тодор Костадинов
118 EPHbEBG Инженерна фотограметрия 4 Текуща оценка доц. д-р инж. Пламен Малджански
119 AUCbEBG Автоматизирано картографиране 4 Изпит доц. д-р инж. Станислав Василев
120 MREbEBG Мелиорации и рекултивация на земята 4 Изпит гл.ас. д-р инж. Ангелина Даскалова
121 GBPbEBG Геометрични основи на перспективата 4 Текуща оценка гл.ас. д-р мат. Венцислав Радулов

5 Курс, 10 Семестър

Номер Код Дисциплина ECTS Вид изпит Водещ преподавател
122 DW5bCBG Разработка и защита на дипломна работа 15 Изпит
123 RVbCPG Учебна практика по оценка на недвижими имоти 1 Зачот доц. д-р инж. Георги Андонов
124 PDFT5bCPG Преддипломна практика 15 Текуща оценка