Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата

История и теория на архитектурата

Катедрата е специализирана в областта на теорията на архитектурата и културно-историческото наследство.

 

Обучава студентите по дисциплините: История на античната и средновековната архитектура, История на архитектурата ХV-ХVIII в., История на българската архитектура, История на архитектурата ХІХ-ХХ в., Опазване на архитектурното наследство, Изобразителни средства в архитектурното проектиране, Основи на архитектурното проектиране, Теория на архитектурата, Съвременни архитектурни явления и по пакета от дисциплини по профил "Опазване на архитектурното наследство". Води и дипломно проектиране.