Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника

Геотехника

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Инженерна геология и хидрогеология;
 • Земна механика;
 • Фундиране;
 • Строителна скална механика;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Оценка на въздействието върху околната среда.
 • и други профилиращи дисциплини в геотехническата област.

   


  Докторантски програми:

  • Земна основа, фундиране и подземно стротиелство;
  • Земна и скална механика;

  •  

   Катедрата провежда и следдипломни курсове с теми:

   • ГЕОТЕХНИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В ПРАКТИКАТА
   • ИЗКОПНО-НАСИПНИ РАБОТИ В ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО
   • КОМПЮТЪРНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ
   • ОБЩ КУРС ПО ГЕОТЕХНИКА
   • ПОДПОРНИ СТЕНИ
   • ПОЛЕВИ МЕТОДИ В ГЕОТЕХНИКАТА
   • ПОЧВЕНИ АНКЕРИ
   • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПИЛОТНИ ФУНДАМЕНТИ
   • СВЛАЧИЩА
   • СЕИЗМИЧНО ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ
   • УКРЕПЯВАНЕ НА ДЪЛБОКИ ИЗКОПИ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ