Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика

Геодезия и геоинформатика

Катедрата е основана през 1942 г. в резултат от обнародвания през 1941 г. Закон за висшето техническо образование под името "Геодезия и астрономия".

През 1945 г., съгласно приета наредба-закон за изменение и допълнение на Закона за висшето техническо образование, името на катедрата се променя на "Геодезия".

През 2001 г. от нея се формират катедра "Геодезия и геоинформатика" и катедра "Приложна геодезия". Катедрата обучава студентите от Геодезическия факултет по дисциплините: Геодезия, CAD системи, Математическа обработка на геодезическите измервания, Геоинформатика, Бази данни и графични системи, Кадастър, Морска геодезия, Многоцелеви кадастър, Проектиране на БД и ГИС, Информационни системи на кадастъра и др.

Катедра " Геодезия и геоинформатика" води учебен процес и по дисциплината Геодезия със студентите от Архитектурния, Строителния (до 2009 год.), Транспортния и Хидротехнически факултети на УАСГ.

В катедрата се обучават докторанти и специализанти по различни научни и приложни области.

Нашите дипломанти може да видите тук.