Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Технология на архитектурата

Технология на архитектурата

Катедрата обучава студентите по дисциплините: Сградостроителство, Сградни инсталации и съоръжения, Архитектурни конструкции, Технически инсталации и системи, Информатика в архитектурата, Специализирони компютърни технологии и по пакета дисциплини по профил "Архитектурни конструкции и детайли".

Води и дипломно проектиране.

Новини