Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции

Масивни конструкции

Колективът на катедрата преподава следните дисциплини:

 • Стоманобетон, на български и английски език
 • Стоманобетонни конструкции, на български и английски език
 • Специални стоманобетонни конструкции, на български и английски език
 • Стоманобетонни мостове, на български и английски език
 • Обследване и изпитване на строителни конструкции, на български и английски език
 • Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия, на български и английски език
 • Сеизмично изследване на високи сгради със стоманобетонна конструкция
 • Стоманобетон и стоманобетонни конструкции
 • Стоманобетон и масивни  конструкции
 • Сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради
 • Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, съвместно с катедра “МДПК”
 • Проектиране на стоманобетонни и комбинирани конструкции за пожарно въздействие
 • Зидани конструкции
 • Диагностика, възстановяване и усилване на сгради
 • Въпроси по стоманобетон според НПБСБК
 • Основи на строителното дело
 • Строителни конструкции и съоръжения
 • Инженерно- строително дело
 • Реконструкция и модернизация на сгради
 • Научни методи и прогнози

Новини