Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика

Строителна механика

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Строителна статика
 • Строителна механика
 • Устойчивост на строителните конструкции
 • Строителна динамика и сеизмичен анализ
 • Теория на еластичността и пластичността
 • Метод на граничното равновесие
 • Метод на крайните елементи
 • Компютърен анализ на конструкциите
 • Динамика на хидротехнически съоръжения
 • Проектиране на конструкции на сеизмични въздействия
 • Изследване на конструкции с ANSYS.