Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Техническа механика

Техническа механика

Катедрата е общотехническа, обучава студентите от Строителния, Хидротехническия факултет и Факултета по Транспортно строителство по дисциплините “Теоретична механика” (статика, кинематика и динамика), “Съпротивление на материалите” и свободно избираеманат дисциплина "Динамично моделиране с MATLAB и Simulink".

Новини