Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника

Геотехника

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Инженерна геология и хидрогеология;
  • Земна механика;
  • Фундиране;
  • Строителна скална механика;
  • Екология и опазване на околната среда;
  • Оценка на въздействието върху околната среда.