Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници

Железници

Катедра "Железници" е основна катедра още от създаването на Висшето техническо училище – 1942 г. Неин основател и първи ръководител е проф. инж. Христо Цонев. Катедрата подготвя кадри за фирмите, които се занимават с проектиране, строителство, поддържане и инвеститорски контрол в областта на железопътния транспорт, метрото и градския транспорт.

Катедрата поддържа тесни контакти с основните потребители на кадри: