Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения

Транспортни съоръжения

Създадена е в началото на учебната 2002÷2003 г. с цел да обучава студентите от Факултета по транспортно строителство по проектиране, строителство и поддържане на следните транспортни съоръжения:

  • пътни, железопътни и пешеходни мостове от различни материали (стоманобетонни, зидани, стоманени, комбинирани от стомана и стоманобетон);
  • тунели за ж.п. линии, метрополитени, пътища и автомагистрали, изпълнявани по различни начини – прокопаване без нарушаване на терена и чрез изкоп и допълнително засипване;
  • други подземни съоръжения – пешеходни подлези, подземни гаражи и т.н.;
  • пристанища и съоръженията им – кейове, молове, вълноломи и др.