Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия

Приложна геодезия

Историята на катедра Приложна геодезия започва малко след създаването на Висшето техническо училище през 1942 г., от което е произлязъл УАСГ. Първоначалното наименование е Кадастър и комасация, през 1947 г. катедрата е преименувана в Кадастър и земеустройство. Името Приложна геодезия получава през 1948 г. През 1973 г. катедрата се слива с катедра Геодезия, в която се оформя направление Приложна геодезия. Възстановяване на катедра Приложна геодезия се осъществява през 2001 г. След административна реформа през 2019 г. към катедра Приложна геодезия е присъединена катедра Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика и в катедрата се оформят двете направления: Приложна геодезия и Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика.


Направление Приложна геодезия:

Обучение: Дисциплините, преподавани в направление Приложна геодезия, са свързани с устройственото планиране и инвестиционното проектиране; геодезически дейности при проучване, проектирането и строителството на различни инженерни съоръжения, следене на техните деформации, маркшайдерство, геодезически работи на акваториите и др. Катедрата извършва обучение в две основни направления:

 • Дисциплини от сферата на приложната геодезия за студенти, специалност Геодезия от III, IV и V курс. Дисциплините са основно с приложен характер и касаят геодезически дейности в етап на предварителни проучвания, проектиране и строителство на сгради и др. инженерни съоръжения.
 • Дисциплини за студентите от Архитектурен, Строителен, Транспортен и Хидротехнически факултет - Обучението на студентите от другите факултети е основно по дисциплината Инженерна геодезия, като за всеки факултет съдържанието на предмета е съобразено със спецификите на съответната специалност. Преподават се и още няколко дисциплини, целта на които е да дадат базови знание на студенти от други специалности, касаещи устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

Катедрата обучава студенти по дисциплините:

 • Подробни устройствени планове
 • Вертикално планиране
 • Инженерна геодезия – I част
 • Инженерна геодезия – II част
 • Инженерна геодезия за студентите от Геодезически факултет, Строителния факултет, Хидротехническия факултет и Транспортния факултет
 • Маркшайдерство
 • 3D моделиране във вертикалното планиране
 • Инженерно-геодезически работи на акваториите
 • Хидрографски измервания
 • Инженерни проучвания на акваториите
 • Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти
 • Административно обслужване на строителството
 • Инженерна геодезия – за студентите от Строителния факултет, Хидротехническия факултет и Транспортния факултет
 • Прецизни инженерно-геодезични работи
 • Геодезия и вертикално планиране - за за студенти от Архитектурен факултет, сп. ЛАЛП
 • Въведение в регулациите и вертикалното планиране за студенти от Геодезически факултет, сп. УУЗИ