Начало / Обучение / Докторантури / Контакти /

инж. Росица Рачева

Ректорат, Отдел "Учебни дейности" - Инспектор

инж. Росица Рачева
Кабинет P212
Телефон 0884068133
E-mail racheva_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1998

Образование

Висше - ВИАС, специалност "Промишлено и гражданско строителство" профил "Технология"
Средно - Английска езикова гимназия "Гео Милев" - гр. Русе

Езици

Английски език
Руски език

Професионални умения

Строителен инженер

Научни интереси

Компютърно моделиране на виртуална 3D и 4D реалност

Участие в проектиране и строителство

Участие в проектирането на обекти - нови и реконструкции - от тежката химия, фармацията, хартиено-целулозната промишленост, магистралния газопровод (трасе и компресорни станции) и др.

Научни и академични длъжности

Хоноруван асистент по "Специализирани компютърни технологии CAD-система за архитектурно проектиране ALLPLAN FT "Nemetschek" към кат."Промишлени и аграрни сгради" в Архитектурен факултет

Други длъжности и дейности

  • Проектант в група "ПОИС" на "Химкомплект инженеринг"АД
  • Участие в проект BG051PO001-3.1.09-0016 „Кариерно израстване и повишаване на квалификацията на академичния състав в УАСГ по ОП “РЧР”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС (2013-2014)

Публикации

Цв. Симеонов, Р. Рачева. CAD система ALLPLAN FT-NEMETSCHEK - практическо ръководство за архитектурно-строително проектиране