Начало / Обучение / Докторантури / Контакти /

Сийка Илова

Ректорат, Сектор материално-техническо снабдяване - Организатор

Ректорат, Учебни дейности - Инспектор

Ректорат - Инспектор чуждестранни студенти

Национален център по сеизмично инженерство - Технически секретар

Сийка Илова
Телефон 9635245/341
E-mail siahri_@abv.bg