Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Връзка с отдел "Учебни дейности" /

Сийка Илова

Ректорат, Сектор материално-техническо снабдяване - Организатор

Ректорат, Учебни дейности - Инспектор

Ректорат - Инспектор чуждестранни студенти

Национален център по сеизмично инженерство - Технически секретар

Сийка Илова
Телефон 9635245/341
E-mail siahri_@abv.bg