Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Връзка с отдел "Учебни дейности"

Връзка с отдел "Учебни дейности"

 За пълна информация относно процедурите по прием на студенти, се обръщайте към отдел "Учебни дейности" на УАСГ:

тел.:

+359 884 068 133

Учебни дейности

Учебни дейности
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1,
1046 София, България

Приемно време 10:00-12:00, 14:00-15:00
Телефон (+359 ) 884 068 133
E-mail umo_adm@uacg.bg

инж. Звездичка Добрева
Инспектор

инж. Росица Рачева
Инспектор

инж. Лилия Балабанова
Инспектор

инж. Светлана Василева
Инспектор

Сийка Илова
Инспектор

инж. Глория Накова - Петкова
Инспектор

Станислава Димитрова
Инспектор