Начало / Наука и проектиране / Контакти /

Валентина Милева

РекторатСекретар на ВУЗ

Валентина Милева
Кабинет Р 219
Телефон +359 889 987 963
E-mail milva_dfs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1983