Начало / Наука и проектиране / Контакти

Контакти

Център за научни изследвания и проектиране

Център за научни изследвания и проектиране
Адрес

бул.Христо Смирненски №1
Корпус А, етаж 3, 301Б

===================

УАСГ - ЦНИП ЕООД

ул. "Добри Войников" 2

uacg_cnip@abv.bg

tel:(+359 2) 963 32 59

fax:(+359 2) 865 69 34

Телефон (+359 2) 865 74 30
Факс (+359 2) 866 82 78
E-mail milva_dfs@uacg.bg

проф. д-р инж. Богомил Петров
Директор на център

доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
Ръководител направление

Зоя Владова
Организатор

Десислава Цанкова
Организатор НИ

Мария Раденкова
Организатор НИ

Маргарита Станева
Касиер-счетоводител