Начало / Международна дейност / Контакти

Контакти

Център за международна дейност и мобилност

Център за международна дейност и мобилност
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България
Ректорат, каб. 206 и 236

Приемно време работни дни : от 10 до 12
Телефон (+359 2) 8666 770; (+359 2) 865 10 78
Факс (+359 2) 963 17 96
E-mail aceint@uacg.bg

доц. д-р арх. Боян Георгиев
Директор на център

Силвия Лакова
Инспектор

Росица Динева
Инспектор

Моника Георгиева