Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав /

проф. д-р инж. Богомил Петров

Център за научни изследвания и проектиране - Директор на център

Строителен факултет, Строителни материали и изолации

проф. д-р инж. Богомил Петров
Кабинет Ректорат каб.237, Б744
Телефон +3592 8656736, 9635245/517
Факс +3592 8656736
E-mail bwp_fce@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Специални строителни материали - немскоезично обучение ХТС

Строителни материали - ССС

Строителни изолации - ССС

Авангардни строителни материали - ССС

Образование

Строителен техникум "П.Волов" гр.Шумен 1973-1977

Висш институт по архитектура и строителство гр.София 1979-1984 г.

Езици

руски - говоримо и писмено

немски - работно ниво

английски - работно ниво

Професионални умения

Строителни материали

Строителни изолации

Научни интереси

Корозия на бетона

Възстановяване на бетонни и стоманобетонни конструкции

Строителни хидроизолации

Проектиране на специални бетони

Научна дейност

Изследване изменението на якостните и деформационни характеристики на бетона при въздействие на динамични натоварвания и агресивни среди

Членство

Българска асоциация по изолации в строителството

Участие в научно-изследователски проекти

ДДВУ 02/86 “Супер-високоякостни бетони-алтернатива за изграждане на високи сгради и транспортни съоръжения в Р.България” с ръководител проф. д-р инж. Д. Назърски, финансиран от НФ „Научни изследвания”

Участие в проектиране и строителство

2004
1. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “Двуетажна сграда зала “Бадминтон” и зала “Фехтовка”” и обект “Едноетажна сграда “Стрелбище”
2. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната конструкция на железопътен мост гр.Кърджали
3. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона от конструкцията на преливника на язовир „Копринка”
4. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от конструкцията на Комбинат за цветни метали гр.Пловдив
5. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи от силози и складова база на Циментов завод “Вулкан” гр.Димитровград– Ръководител екип
6. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи на носещата конструкция на сградата на Цех за трансформатори гр.Годеч
7. Техническа експертиза за установяване състоянието на подова носещата конструкция от сградата на резиденция “Арбанаси” гр. В.Търново
8. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи на носещата покривна конструкция на сградата на Обединен склад на Завод за цимент с. Бели Извор
9. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи на носещата конструкция на сградата на Котелен цех на ТЕЦ Варна– Ръководител екип;
10. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи на носещата конструкция на сградата на хотел “Макситур” гр.София;
11. Техническа експертиза за обследване състоянието на покривни изолации на Летище Бургас;
12. Техническа експертиза за обследване състоянието на покривни изолации на Летище Горна Оряховица;
13. Техническа експертиза за установяване състоянието на носещата конструкция на трибуните на Национален стадион “ВасилЛевски” гр.София
14. Техническа експертиза за установявене състоянието на фасадна облицовка на сградата на Механична работилница на ТЕЦ Казанлък във връзка с производствен инцидент;
15. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от конструкцията на Опаковъчен цех на ФШИ “Крафт Фуудс” България гр.Своге– Ръководител екип
16. Обследване на състоянието и изготвяне на проект за укрепване на тавана на кота + 106.00 на Втора прилинг кула -“Агрополихим”АД - гр.Девня
17. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от конструкцията на Цех за производство на пероцин на фирма “Агрия” АД гр.Пловдив и изготвяне на мерки за възстановяване
18. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи на носещата конструкция на Цех “СРК” на Фабрика за хартия гр.Стамболийски
19. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от конструкцията на Административен център на М-ТЕЛ гр.София
20. Конструктивна експертиза за установяване вероятната якост на натиск на бетона и наличието на армировка във видимата част на фундаментите на “Мелници за въглища на котли ТП-100А с номера №1, №2 и №3 и ТПЕ-212 с номера №4, №5 и №6” ТЕЦ-Варна– Ръководител екип
21. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на “Станции за опъване на въжета” от Вагонеткова въжена линия на Циментов завод –гр.Димитровград – Ръководител екип
22. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на Хотел “Хелиос палас” кк Слънчев бряг
23. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на Хотел “Морски звуци” кк Златни пясъци
24. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на елементите от носещата конструкция на Котелен цех на ТЕЦ “Марица изток” ІІ
25. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетоновата конструкция и хидроизолацията на басейна на обект “Балнеоложки комплекс “Хисар”АД “ ПИ 1115, 1122, кв.91 гр.Хисар, подобект “Открит плувен басейн
26. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на Подобект “Водовземна кула – основен изпускател” от Обект “Рехабилитация на основните изпускатели на язовирна стена “Александър Стамболийски
27. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката и изолацията на два броя стоманобетонни комини по 180 m от ТЕЦ “Марица изток 2”
28. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от подовата стоманобетоновата плоча в помещение за монтиране на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) на минус първи етаж от обект “Диагностично отделение –Ангиограф и Компютърен томограф към Военномедицинска академия -гр.София”
29. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от носещата конструкция на Цех “Мокро извличане” от Оловно цинков завод гр.Кърджали
30. Установяване състоянието на бетона и армировката от междуетажните подови стоманобетонови елeменти на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на “Трета ъглова кула Цех “Склад и опаковки”” на “Агрополихим” АД – гр.Девня
31. Техническа експертиза за установяване якост на натиск и дълбочина на карбонизация на бетона от облицовката на “Топъл канал” и “Студен канал” на АЕЦ Козлодуй
32. Техническа експертиза за установяване якост на натиск, дълбочина на карбонизация и водонепропускливост на бетона от Машинна зала на Брегова помпена станция на АЕЦ Козлодуй – Ръководител екип
33. Установяване състоянието на хидроизолационни покрития, положени на обект “Клуб Хелена бийч”, Курортен комплекс Слънчев бряг, УПИ ІІ, кв.1– Ръководител екип
34. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на сградата на Институт по микроелектроника гр.София
35. Оценка на състоянието и технически решения за саниране на стоманобетонните конструктивни елементи на носещата конструкция на Транспортьор №113 на “ТЕЦ Марица изток 2”
36. Установяване състоянието на бетона и армировката от носещата стоманобетонова конструкция на подобект “Резервоар на сгъстител” от обект “Временна пречиствателна станция” - UMPC –МДК гр.Пирдоп
37. Конструктивна експертиза на сградата на “Леярен цех” в “Дружба “ АД” гр.Разград и предложение на мерки за саниране на конструктивните елементи
38. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от покривна конструкция във връзка с изграждане на Хеликоптерна площадка - ВМА гр.София
39. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от Складове на фирма “Биовет” гр.Пещера във връзка с реализирано огнево въздействие след пожар
40. Изготвяне на експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката на стоманобетонова козирка над трибуната на СК”Осогово” и състоянието на стоманената конструкция на козирката над трибуната на стадион “Странджата” гр.Кюстендил
41. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от Сграда на Българска национална телевизия – ниска част
42. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката на носещата стоманобетонова конструкция на Производствено- административна сграда в УПИ ІV, кв.231, ул.Гусла №1, Блок А и В, гр.София
43. Установяване състоянието на бетона и армировката от изпълнените елементи на носещата стоманобетонова конструкция на обект “Жилищна сграда с офиси магазини и гаражи, бул. “България”, кв.330 Г, УПИ ІІ-1670” – гр.София
44. Установяване състоянието на бетона и армировката на елементите на съществуващата носеща конструкция на обект“Реконструкция на съществуваща сграда – пералня в блок “Клинична лаборатория” към Александровска МБАЛ
45. Установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на сградата на обект “Нов метрологичен център”, поземлен имот с пл. №44, с.Герман
46. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “СПА център “Орфей и Евридика”” с.Минерални бани, обл.Хасковска
47. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “Адаптация на екологичен учебен център – жилищни сгради” м.Аркутино, общ. Созопол, обл. Бургаска
48. Техническа експертиза за установяване състоянието на конструкцията ня напорен тръбопровод Ø1800/18 във връзка с преустройство и смяна на предназначението му за ВЕЦ “Калето– Ръководител екип
49. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “Жилищна сграда в УПИ V-10,11 от кв.18 по плана на кв. “Волга – Ген. Данаил Николаев” гр.Пловдив
2005
50. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “16 етажно общежитие на Балканкар”, кв.312, местност “Красно село-плавателен канал”, гр. София
51. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона от конструкцията на преливника на язовир „Бели Искър
52. Конструктивна експертиза за установявене състоянието на бетона и армировката от елементи на носещата конструкция на сградата на Районна здравно осигурителна каса гр.Пловдив
53. Техническа експертиза за установявене състоянието на носещата контсрукция на Цех за опаковки на фирма “Трояфарма” гр.Троян
54. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетоновата носеща конструкция на обект “Разширение на административна сграда на “Мобилтел” АД – западно крило” гр.София
55. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката на носещата стоманобетонова конструкция на шест етажна административна сграда на НИИ “Геология и геофизика” , бул.Ситняково №23, гр.София
56. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от сглобяеми стонобатонови греди Г16, Г17, Г18 и Г19 на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “Била маркет-Подуяне” кв. Хаджи Димитър, гр.София
57. Техническа експертиза за установяване състоянието на покривната хидроизолация на административна сграда “БАН –Инженерна химия” бл.103-част втора
58. Техническа експертиза за изследване на якостните и филтрационни характеристики на бетоновата облицовка на тунела на яз. Душанци– Ръководител екип
59. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от покривната плоча на носещата стоманобетонова конструкция на обект”Етажен паркинг №Р1 от Бизнес парк” гр.София
60. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект “Четириетажна сграда с частичен сутерен” (Производствено - лабораторен корпус), НПЗ “Захарна фабрика”, кв.16А, УПИ ІІІ-220, гр.София
2006
61. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетоновата носеща конструкция на обект “Разширение на административна сграда на “Мобилтел” АД – западно крило” гр.София
62. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонна конструкция на сградата на Сметна палата на Република България, ул. Екзарх Йосиф № 37, гр. София
63. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона, армировката и уплътняващите материали от фугите и облицовката на високите полета на преливника на язовирната стена “Ивайловград” – Ръководител екип
64. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на обект Склад № 6 от Складова база на “БТК” АД, намиращ се в кв. Илиянци, гр.София
65. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонова конструкция на Блок 4 “Висока част”, Блок 5 “Складове за азбест” и висока монолитна част между оси А-Г на завод “Вулкан” гр.Димитровград – Ръководител екип
66. Техническа експертиза за установяване характера на пукнатините на стоманобетоновите стени на подобект “Отбивен канал” от обект - Хидровъзел “Цанков камък”
67. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елемeнтите на носещата стоманобетонова конструкция на технически естакади от площадката на „Кумерио мед”, гр.Пирдоп – Ръководител екип
68. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от външната страна на носещата стоманобетонова конструкция на Водовземна кула на ВЕЦ “Росица-1” и мерки за възстановяване на монолитността и водоплътността на елементите – Ръководител екип
69. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетон и, армировката от носещата стоманобетонова конструкция на “Кабелен канал” в “Златна Панега Цимент” АД
2007
70. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетоновите елементи от носещата конструкция на 20 класно училище гр.Нови Искър”
71. Установяване състоянието на съществуващата хидроизолация от покрит подземен паркинг на офис сградата на фирма “Прайм пропърти БГ” АДСИЦ гр.София
72. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на съществуващата носеща стоманобетонова конструкция на “Жилищна сграда на ул. Оборище № 45”, гр. София, район Оборище, УПИ ХVІІІ, кв. 543, м.”ГГЦ зона Г12”
73. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетоновата плоча на кота -0.08 на корпус „А” от обект „Ваканционно селище „Св.Никола-1”, с. Черноморец
74. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната конструкция на метро-тунел между станции „Стадион Васил Левски” и „Фр. Ж. Кюри” под бул. Драган Цанков, гр. София
2008
75. Техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на сградата на ЗПАД „ДЗИ”, гр.Пловдив
76. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата конструкция на триетажта сграда, находяща се в имот на ул.Възраждане № 4, представляващ УПИ V-1489, кв.50 по плана на Централна градска част – гр. Бургас
77. Техническа експертиза за установяване състоянието на конструкцията на незавършена спортна зала в гр. Русе
78. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонова конструкция на обект “Димоотводен 75 метров стоманобетонов комин на площадката на Логистичен парк” гр. Варна за определяне на техническите характеристики на конструкцията с цел съставяне на технически паспорт
79. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонова конструкция на ВЕЦ “Момина клисура” за определяне на техническите характеристики на конструкцията с цел съставяне на технически паспорт
80. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елемнтите на носещата стоманобетонова конструкция на обект “Битова сграда на Ботаническа градина на БАН” гр.София във връзка с възникнали експлоатационни проблеми– Ръководител екип
81. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната носеща конструкция на сградата на „Капиталбанк”, ул. Врабча №8, гр. София
82. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на носещата конструкция на сградата на обект “Градски дом на културата”, гр.Пловдив – Ръководител екип
83. Технически доклад за проучване (изследване) показателите на бетона от язовирна стена „Чаира” – Предприяние „Язовири и каскади”
2009
84. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонова конструкция на Промишлена сграда на “ПВН София” в гр.Варна
85. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетоновите елементи от конструкцията на сгради и съоръжения на обект “Марица изток І” във връзка с появили се пукнатини
86. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона, армировката и стоманените елементи от изпълнена носеща конструкция на съоръженията от обект “Завод за малц”, гр.Ямбол и установяване на съответствието с инвестиционния проект
87. Техническа експертиза за установяване на състоянието на носещата конструкция на сградата на банка ДЗИ в гр. София и изготвяне на паспорт по част конструкции
88. Техническа експертиза с цел изготвяне на Технически паспорт на жилищна сграда на бул.”Патриарх Евтимий” № 81, гр. София – Ръководител екип
89. Техническа експертиза за установяване на състоянието и възможността за използване по предназначение на открит етажен паркинг на Хипермаркет “Кауфланд” България в УПИ ІV1018, кв.50, м. ”Зона В-17”, гр.София
90. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на северозападната стълбищна клетка на Техническа сграда на Българско национално радио на бул. Драган Цанков №4, София
91. Техническа експертиза за установяване състоянието на изпълнени репарационни работи на стоманобетонни елементи на обект МОЛ “Сердика”, гр. София
92. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонна плоча на между етажи осем и девет от сградата на Висша военно-медицинска академия София
2010
93. Конструктивно – техническата експертиза за установяване състоянието на носеща конструкция на съществуваща сградата в УПИ IV, кв.16 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, ул.”Филип Кутев” 2, за преустройство в РРС – Бургас
94. Техническа експертиза за установяване състоянието на конструктивни елементи от частично изпълнената носеща стоманобетонна конструкция на сградата на училище „Втора английска гимназия”, находящо се на ул. Мидия, гр. София
95. Конструктивно – Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите от носещата конструкция на обект „Обогатителна фабрика гр.Лъки“– Ръководител екип
96. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната плоча над първи етаж на сградата на Институт по микробиология при БАН, гр. София и изготвяне на мерки за възстановяване на носещата й способност
97. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната носеща конструкция на сградата на ВЕЦ Мездра, гр. Мездра с цел изготвяне на Технически паспорт – Ръководител екип
98. Установяване състоянието на изпълнено покритие от покривната конструкция на подобекти „Блок А” и „Блок Б” на Обект „Производствен цех за три нови бутилтращи линии за пиво” на „Пиринско пиво” гр.Благоевград, кв.11, УПИ V-3816, Промишлена зона – Благоевград– Ръководител екип
99. Конструктивно-техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната носеща конструкция на Административна сграда на седем етажа (Сграда на Български пощи), находяща се в гр. София, пл. Руски паметник
100. Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на подобект “Плувен басейн” Блок Е, Етажна плоча Блок Д и Покрит паркинг – Блок F и Блок G от обект “Апартаментен хотел в УПИ ІІ-139, кв.11 по проектоплана на к.к. “Св. Св. Константин и Елена” Варна – Ръководител екип
101. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементи на стоманобетонната носеща конструкция на сградата на Металопрокатен цех, гр. Костенец– Ръководител екип
102. Техническа експертиза за установяване на състоянието на външната каменна облицовка на сградата на „УниКредит Булбанк” пл.Света Неделя №7, гр.София – Ръководител екип
103. Техническо обследване на състоянието на бетона и армировката от траншейно хранилище на площадка “Варово стопанство”, СП “РАО – Козлодуй”, АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“
104. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на покрива на Подобект „Метантанкове” от обект ”Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Варна – реконструкция и модернизация” – Ръководител екип
105. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на сградата на Студентско общежитие “Блок Марица 2” на УХТ – гр.Пловдив с цел изготвяне на Технически паспорт – Ръководител екип
106. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на сградата на Студентско общежитие “Блок 14” на Технически университет – гр.София с цел изготвяне на Технически паспорт
107. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементи от носещата стоманобетонна конструкция на сградата на Полиграфически комбинат, гр. София
108. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетонна настилка на паркинга на покрива на сградата на “Бургас Плаза” и предложение за мерки за ремонт
109. Конструктивна експертиза за установяване актуалното състояние на стоманобетонната носеща конструкция на обект “Сграда за административно обслужване” в УПИ ІІ-30 и УПИ ХІІ-30, кв.254 м.”Бул. Девети септември” гр.София – “Бъкстон”
110. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на жилищна сграда на ул.”Козяк” № 43 София и предложение на мерки за нейното укрепване
111. Техническа експертиза за установяване състоянието на хидроизолационното покритие на покрива на Ниско тяло от корпусите на Медицински университет – гр. Варна
112. Техническа експертиза за установяване състоянието на изпълнени елементи от конструкцията на стоманобетонов бент за нуждите на ВЕЦ „Лисец” – Ръководител екип
113. Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите от трибуната на стадион “Славия”, гр. София
2011
114. Техническо обследване за установяване състоянието на елементите на носеща конструкция на Приемна сграда на жп гара “Подуяне” гр.София– Ръководител екип
115. Техническа експертиза за установяване на експлоатационното състояние на конструкцията на склад за клинкер и добавки в Циментов завод на “Девня цимент” АД в град Девня– Ръководител екип
116. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона от стоманобетонни околовръстни стени в сутеренната част на кота – 6,54 на сграда намираща се на бул. “Арсеналски”, бл. 41, кв.225А, м. “Лозенец”, гр. София
117. Техническа експертиза за установяване на експлоатационното състояние на конструкцията на претоварен възел 2 от линия за транспорт на клинкер в Циментов завод на “Девня цимент” АД гр.Девня– Ръководител екип
118. Конструктивно-техническа експертиза за установяване състоянието на конструкцията на сградата на “Корпоративна търговска банка” АД, ул. Граф Игнатиев № 10, гр. София
119. Конструктивно-техническа експертиза за установяване състоянието на носещата конструкция и козирката на стадион Българска армия, гр. София
120. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната носеща конструкция на Подплощадно пространство под ІІ ниво на площад “Акад.Николай Хайтов” (търговски център), гр. Асеновград– Ръководител екип
121. Техническа експертиза за установяване състоянието на изпълнена подземна хидроизолация на обект “МБАЛ “Здравето”, УПИ І 1330, квартал 9, местност “Овча купел”, гр.София – Ръководител екип
122. Конструктивно-техническа експертиза за установяване състоянието на междуетажна стоманобетонна (таванска) плоча на обект “Проект за преустройство и усвояване на таванския етаж на сградата на НК "Железопътна инфраструктура", гр. София – Ръководител екип
123. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на двуетажна сграда към училище в Затвор, гр. Сливен
124. Техническа експертиза за визуална и физическа инспекция на състоянието на вътрешната и външната повърхност на 25 броя силози в завода на Холсим (България) АД
125. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната конструкция на водни камери на резервоар за питейна вода “Лозенец”, гр. София
126. Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на покрива на Подобект „Втори метантанк” от обект ”Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Варна – реконструкция и модернизация” след настъпила авария– Ръководител екип
127. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на елементите от носещата конструкция на френски лицей „Виктор Юго“, гр. София
128. Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на Административна сграда на „Български енергиен холдинг” ЕАД, находяща се на ул.Света София № 1 – гр.София
129. Техническа експертиза на водовземна кула ВЕЦ “Пещера” – статически и стабилитетни изчисления– Ръководител екип
130. Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на бл.4, бл.5 и бл.6 от сградата на Професионална гимназия по електротехника и електроника, ул. “Пещерско шосе” № 26, гр. Пловдив – Ръководител екип
2012
131. Техническо обследване и изготвяне на Технически паспорти на сградите на БНР
132. Техническа експертиза за установяване носимоспособността на конструкцията на Приемно здание гара Пазарджик– Ръководител екип
133. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната конструкция и изготвяне на база данни по част Конструкции, необходима за съставяне на Технически паспорт на Административна сграда на ДП “НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” 110, гр. София– Ръководител екип
134. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната конструкция на сграда на „Булгартрансгаз” ЕАД към СИЕР Вълчи дол
135. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на стадион “Пловдив”, гр. Пловдив
136. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманобетонната конструкция на надградената стоманобетонна част от стената на язовир “Христо Смирненски”
137. Конструктивна експертиза относно установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на Сградата на служба „Военна информация” София във връзка с дефекти, появили се в следствие на земетресението от 22.05.2012 г. – Ръководител екип
138. Конструктивно-техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на Сградата на 76 ОУ „Уилям Сароян”, гр. София във връзка с дефекти, появили се в следствие на земетресението от 22.05.2012 г. – Ръководител екип
139. Конструктивно-техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на Сградата на 74 СОУ „Гоце Делчев” кв Връбница, София във връзка с дефекти, появили се в следствие на земетресението от 22.05.2012 г. – Ръководител екип
140. Конструктивно становище за установяване състоянието на конструктивни елементи от носещата конструкция на сградата на 11 ОУ „Елин Пелин”, гр. Перник във връзка с дефекти, появили се в следствие на земетресението от 22.05.2012 г.
141. Конструктивно становище за установяване състоянието на конструктивни елементи от носещата конструкция на сградата на ПГ „Мария Кюри”, гр. Перник във връзка с дефекти, появили се в следствие на земетресението от 22.05.2012 г. – Ръководител екип
142. Конструктивно обследване за установяване състоянието на конструктивни елементи от носещата конструкция на сградата блок 79, ул. „Софийско шосе”, гр. Перник във връзка с дефекти, появили се в следствие на земетресението от 22.05.2012 г. – Ръководител екип
143. Конструктивно техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на Сградата на ИПК Родина, бул.Цариградско шосе, София Обектови и лабораторни изпитвания за установяване характеристики на материалите от конструкциите на изпълнените бетонни съоръжения на площадката на язовир „Пловдивци“ – Ръководител екип
144. Техническо становище за определяне вида и дебелината на слоевете от подовото покритие при извършени възстановителни дейности на обект: „Блок Б на ББЛРП към ВМА – София”, гр. Банкя
145. Обектови и лабораторни изследвания за установяване състоянието на материалите от стоманобетонната конструкция на два отбивни тунела от схемата на Хидровъзел „Мадан”, мостово съоръжение на подходен път до ВЕЦ „Бял извор”, правоъгълен водосток и подпорна стена– Ръководител екип
146. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от покривна плоча и стени на обект: Линеен ускорител в УМБАЛ „д-р Георги Странски”, гр. Плевен– Ръководител екип
147. Конструктивно техническа експертиза за установяване състоянието и предписване на мерки за възстановяване на дефектирала стоманобетонна плоча на сградата на МТИТС, гр. София
148. Техническа експертиза относно дефекти в гаранционен срок на строеж 1099/БК – Реконструкция на спален корпус в поделение 28860 – Горна Малина– Ръководител екип
149. Техническо становище за установяване състоянието на закладни, опорни части на Bridge 4 и Bridge 5 от стоманобетонната конструкция на обект Sofia South Ring Mall
150. Обектови и лабораторни изпитвания за установяване характеристики на материалите от конструкциите на изпълнените стоманобетонни съоръжения на язовир „Луда Яна”, гр. Панагюрище – Ръководител екип
2013
151. Техническо становище за установяване състоянието на закладни, опорни части от Bridge 4, Bridge 5, Bridge 10 и Bridge 11 от стоманобетонната конструкция на обект Sofia South Ring Mall
152. Техническа експертиза за оценка на стоманобетонови конструкции след възникнало пожарно въздействие, включително под ваните на кота 0,00 и кота 5,25 в отделение „Дълбоко обезмедяване” на „Аурубис България” АД, гр. Пирдоп
153. Конструктивна експертиза за установяване състоянието на стоманобетонните конструкции на шестте трибунни сектора на обект Спортен комплекс – покрит колодрум “Цар Симеон” – гр. Пловдив– Ръководител екип
154. Техническа експертиза за установяване състоянието на елементите на стоманобетонната носеща конструкция на Жилищна сграда в УПИ III-3, кв.7 по плана на гр. София, ул. „Загоре” 4– Ръководител екип
155. Експертно становище относно възможностите за възстановяване и/или разрушаване на части от сгради на Обект „Нежилищна, новострояща се сграда „Редакционен корпус” в степен на изграждане „груб строеж”, намиращ се в град София, бул. „Цариградско шосе” №113А и прилежащ терен с площ 15000м2 – УПИ V – 1327
156. Техническа ексепертиза относно анализ и оценка на актуалното състояние на съществуваща строителни конструкции на Водовземна кула, Инжекционна галерия, Отбивен тунел и Подпорна стена над изхода на отбивен тунел на язовир „Луда Яна”, гр. Панагюрище – Ръководител екип
157. Техническа експертиза за установяване състоянието носещата стоманобетонова и стоманена конструкция на естакада за транспортиране и доставка на варовик на Девня цимент АД– Ръководител екип
158. Техническо становище за оценяване състоянието на изпълнена настилка от щампован бетон на обект: „Реновация на пешеходна зона в стар център – гр. Смолян” – Ръководител екип
159. Обектово изпитване за установяване състоянието на конструктивните материали на обект „Пожарна на летище Бургас”, УПИ II-27, 28, кв.25, гр. Бургас
160. Техническо становище за оценяване състоянието на изпълнена настилка от щампован бетон на обект: „Благоустрояване на района около спортна зала Орловец Габрово” – Ръководител екип
161. Техническо обследване за установяване състоянието на бетона и армировката от конструкцията на обект: „Преустройство на клон Чирпан на Банка ДСК, ул. Г. Димитров 28, УПИ 1368, кв.90”
162. Техническа експертиза за установяване на причините, довели до появата на строителни дефекти в рамките на гаранционния срок на обект Подстанция „Марица Изток“ 400/220/110 kV, гр. Гълъбово– Ръководител екип
163. Техническа експертиза за установяване състоянието на стоманената конструкция и изготвяне на база данни по част Конструкции, необходима за Технически паспорт на обект: „Складова база за отговорно пазене под митнически контрол – Летище София”
164. Техническа експертиза за установяване на фактическото състояние на покрива и отводнителната система за атмосферни води на сградата на Министерство на отбраната, ул.”Дякон Игнатий” N3 и изготвяне на предложения за отстраняване на причините за възникналите течове– Ръководител екип
165. Обектово изпитване за установяване състоянието на бетона и армировката от обект: Търговски комплекс „20 Април”, гр. Копривщица
166. Обектово изпитване за установяване състоянието на конструктивни материали от обект: Административно – производствена сграда на „Рила стил“, УПИ ХІХ 21, кв. 142, м. “ЦГЧ – Район Възраждане”, гр. София
167. Техническа експертиза за установяване на експлоатационното състояние на конструкцията на Склад за суровини в циментов завод на “Девня цимент” АД, град Девня – Ръководител екип
168. Техническа експертиза за оценка състоянието на елементи от изпълнена носеща стоманобетонна конструкция на обект „Многофамилна жилищна сграда с магазини и подземни гаражи”, УПИ І-1503, кв.7, м.Манастирски ливади – запад, район Витоша – Ръководител екип
169. Обектови изпитвания за оценка на действителните технически характеристики на материалите от конструкциите на съоръженията на площадката на язовир „Асеновец“ гр. Сливен с цел изготвяне на технически паспорт – Ръководител екип
170. Обектови изпитвания за оценка на действителните технически характеристики на материалите от конструкциите на съоръженията на площадката на язовир „Боровица“ с цел изготвяне на технически паспорт – Ръководител екип
171. Експертно становище за установяване състоянието на материалите от съществуващата стоманобетонна конструкция на Тунел “ЦПТ” на „Асарел Медет” АД – Ръководител екип
2014
172. Техническо обследване за установяване състоянието на конструктивни елементи от обект: „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II етап“. Подобекти: „Магазия“ и „Пешеходен подлез на km +118+867“ – Ръководител екип
173. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна и стоманена конструкция на сградите на „Шлаков цех” „Огненарезен цех“ и „Скрапов цех” от площадката на МК „Кремиковци” – Ръководител екип
174. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманобетонна конструкция на сградата на „София прес” – гр.София – Ръководител екип
175. Обектови изпитвания за оценка на действителните технически характеристики на материалите от конструкциите на съоръженията на хвостохранилище „Бенковски 2“, с цел изготвяне на технически паспорт – Ръководител екип
176. Обектови изпитвания за оценка на действителните технически характеристики на материалите от конструкциите на съоръжения на язовир „Душанци“, с цел изготвяне на технически паспорт– Ръководител екип
177. Обектово изпитване за установяване на техническите характеристики на материалите от конструкцията на обект “Минерална баня”, гр. Якоруда– Ръководител екип
178. Резултати от обектово изпитване за установяване състоянието на конструктивни материали от обект: Сграда София, ул. „Неофит Рилски“ 64, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.103.207, УПИ VI, кв. 414, район Средец – СО, гр. София
179. Техническа експертиза за установяване състоянието на носещата стоманена конструкция с площ 9000 m2, на Научно-производствена база на СД “РОССА” – Ръководител екип
180. Експертно становище за установяване на актуалното състояние на подземна хидроизолация на обект “Бизнес парк комплекс, УПИ XI, кв.95в, м. „Христо Смирненски”, район „Слатина”” гр.София– Ръководител екип
181. Експертно становище относно дефекти в изолационната система Блок „В” от обект „Жилищна сграда с магазини и подземен гараж в кв.124, УПИ 1232, м. Витоша ВЕЦ Симеоново” гр.София – Ръководител екип
182. Конструктивно – техническа експертиза на Сградоцентрала, Закрита разпределителна уредба (ЗРУ) и топла връзка между тях, находящи се на площадката на ВЕЦ „Симеоново“, с цел изготвяне на технически паспорт – Ръководител екип
183. Техническа експертиза за установяване състоянието на каменна зидария от крепостна стена на обект „Късноантична и средновековна крепост „Кастрици” – Евксиноград” – гр. Варна– Ръководител екип
184. Техническа експертиза за установяване състоянието на конструкцията на подобект „Щал“ от обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“– Ръководител екип
185. Конструктивно – техническа експертиза на обект Съществуваща сграда, находяща се в УПИ VIII-7, кв. 427, м. “Центъра”, ул. „Шести Септември” 47, гр. София
186. Обектово изпитване на конструктивни елементи от обект: „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”
187. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на конструкцията на обект „Пешеходен стоманобетонен мост при устието на река Дяволска“, гр. Приморско
188. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на конструкцията на обект „Висящ стоманен пешеходен мост над река Дяволска“, гр. Приморско
189. Конструктивно – техническа експертиза на обект „ДЗИ – Ликвидационен център София“, ул. Константин Преславски № 1, гр. София
190. Техническо обследване на бетона и армировката от стоманобетонни елементи на обект Търговски комплекс „20 Април”, гр. Копривщица
191. Техническо обследване на бетона и армировката от стоманобетонни елементи на обект, находящ се на ул. „Криволак“ № 6, гр. София
192. Обектово изпитване за установяване състоянието на бетона и наличието на армировка в конструктивни елементи за обект: Жилищен блок 8 – Секция Д в кв.2 на ж.к. Малинова Долина, гр. София – Ръководител екип
193. Техническо обследване за установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонна конструкция на сградата на ПАВЕЦ „Белмекен” – Ръководител екип
194. Техническо обследване за установяване на действителните технически характеристики на материалите от конструкцията на Национална природо-математическа гимназия, гр. София с цел изготвяне на технически паспорт – Ръководител екип
2015
195. Конструктивно – техническа експертиза за установяване състоянието на дефектирали стоманобетонни елементи на сградата на хотел „Доростор“, находящ се в к.к. Албена
196. Техническо обследване на конструктивни елементи от обект: Преустройство и промяна на предназначението на съществуващата сграда на ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията“ и обособяването ѝ за учебен корпус, в УПИ I, кв.139 по плана на ЦГЧ гр. Бургас
197. Техническа експертиза за оценка на действителните технически характеристики на материалите от конструкциите на Подобект „Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води”, Обект „Винарска изба в УПИ III-502, кв.49 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин” – Ръководител екип
198. Техническа експертиза за оценка на изпълнението на бетоновите работи на елементите от конструкцията на Подобект „Пречиствателно съоръжение за смесени битови и промишлени отпадъчни води”, Обект „Винарска изба в УПИ III-502, кв.49 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин” – Ръководител екип
199. Техническа експертиза за установяване съответствието с проекта по част „Конструкции“ на извършени СМР между оси Е-Ж-7-8 на покривната конструкция на обект „Винарска изба в УПИ III-502, кв.49 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин” – Ръководител екип
200. Техническо обследване на конструктивни елементи от обект: Пристройка, надстройка и промяна на предназначението от “Офис сграда с трафопост и подземни гаражи (к.к. 15,00 m)” на “Училище с детска градина, трафопост и подземни гаражи (к.к. 26,00 m)”, УПИ ІІІ за училище, кв.1, м. “Борисова градина” – “Погребите” І-ва част, гр. София – Ръководител екип
201. Техническа експертиза на обект „Административно – складова сграда в база на МЦ-Баухеми“, гр. Правец
202. Техническа експертиза за състоянието на носещата конструкция на сградата на ул. Сан Стефано № 6, район Оборище ,гр. София и оценка на възможностите за осигуряване на нейната експлоатационна надеждност и дълготрайност
203. Техническа експертиза за установяване на действителните характеристики на бетона и армировката на обект „Укрепване на свлачище в кв. Изток“, гр. Оряхово
204. Резултати от техническо обследване на бетона и армировката от стоманобетонни елементи на обект Жилищна сграда с магазини, ул. Екзарх Йосиф
205. Техническо обследване за установяване състоянието на бетона и армировката от стоманобетонни елементи на обект „Част от спортен обект – Многофункционална сграда“, гр. София, Столична Община, район „Младост“, м.“Къро“, Област София, разположена в сграда с идентификатор 68134.4081.5013.5– Ръководител екип
206. Техническо обследване за установяване състоянието на конструктивните материали от конструктивни елементи в жилищна сграда, находяща се на бул. Източен № 46, гр. Пловдив– Ръководител екип
207. Експертно становище за установяване на общото експлоатационно състояние на конструкцията на суровинен склад в завод „Рубин”, гр. Плевен– Ръководител екип
208. Обектови и лабораторни изпитвания с цел изготвяне на Техническа експертиза за оценка състоянието на елементи от изпълнена носеща стоманобетонова конструкция на 6 броя силози – Циментов завод „Вулкан” Димитровград– Ръководител екип
209. Резултати от техническо обследване за установяване на действителните технически характеристики на материалите от конструкцията на съществуващ строеж с цел изготвяне на технически паспорт – „Зимен дворец на спорта“. Подобекти: „Основна (представителна) зала“; „Тренировъчна зала, топла връзка и подземен паркинг“; „Студова и абонатна станция, трафопост и топла връзка“, ПИ с идентификатор 68134.1605.4700 по КК и КР, по предходен план УПИ I за зимен дворец на спорта, кв. 270, м. „Студентски град“, СО – район „Студентски“, гр. София
210. Техническо обследване за установяване вероятната якост на натиск на бетона от сутеренен и пети етаж на обект Многофамилна жилищна сграда на бул. „Искър“ 27, вх. А и Б, гр. Своге, с цел изготвяне на Технически паспорт
211. Техническо обследване за установяване вероятната якост на натиск на бетона от шести етаж на обект Многофамилна жилищна сграда в кв. „Двадесет и едно“, бл.№ 12, бл.№ 13 и бл.№ 14 УПИ IX, кв. 61A по плана на гр. Своге, с цел изготвяне на Технически паспорт
212. Техническо обследване за установяване вероятната якост на натиск на бетона от сутерен и шести етаж на обект Многофамилна жилищна сграда в кв. Дренов, бул. „Дунав“, бл.№ 12, бл.№14 и бл.№ 14А, гр. Своге, с цел изготвяне на Технически паспорт
213. Резултати от техническо обследване за установяване на действителните технически характеристики на материалите от конструкцията на съществуващ строеж с цел изготвяне на технически паспорт – Сграда на ОДЗ „Радост“, ПИ с идентификатор 61813.755.297 по КК и КР, Номер по предходен план: 1220, кв. 45 с адрес ПК 2760, ул. Иван Даскала N5, гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград
214. Резултати от техническо обследване за установяване на действителните технически характеристики на материалите от конструкцията на съществуващ строеж с цел изготвяне на технически паспорт – „Обществена сграда със смесено предназначение“, ПИ с идентификатор 61813.759.312 по КК и КР, Номер по предходен план: 1038, кв. 79, парцел 16’А‘ с адрес ПК 2760, ул. Македония N2, гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград
215. Резултати от техническо обследване за установяване на действителните технически характеристики на материалите от конструкцията на съществуващ строеж с цел изготвяне на технически паспорт – „Народно читалище 15.IX.1903 г.”, ПИ с идентификатор 61813.760.114 по КК и КР, Номер по предходен план: 1632, кв. 79, парцел XLII с адрес ПК 2760, ул. Подп. Спиридонов, гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград– Ръководител екип
216. Конструктивна експертиза за установяване състоянието и предписване на мерки за възстановяване на дефектирала стоманобетонна етажна плоча в Техническа сграда на БНТ, ул. Тулово № 2, гр. София
217. Техническо обследване за установяване състоянието на бетона и армировката за обект „Оценка на техническото състояние и обосновка на остатъчния ресурс на сградите и съоръженията, както и на оборудването и тръбопроводите, за продължаването на срока на експлоатация на блок № 5 на АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” до 60 години”. Подобекти: Реакторно отделение на Пети енергоблок , Защитна обвивка на Пети енергоблок , Дизел генераторни станции на Пети енергоблок , Бризгални басейни и Ел. шахти на Пети енергоблок – Ръководител екип
218. Техническа експертиза за установяване качеството на изпълнение на бетона от фундаментите на силозите и свързаните с тях съоръжения от Зърнобаза в имот № 040029 в землището на с. Царевец, общ. Добрич
219. Техническо обследване за установяване състоянието на бетона и армировката от сградата на ЖП Гара Сливен, с цел изготвяне на Технически паспорт на сградата – Ръководител екип
220. Техническа експертиза за установяване състоянието на покривната хидроизолация на сградите, находящи се в производствената база на „КСЕЛА – България“ ЕООД, гр. София, п.з. Кремиковци – Ръководител екип
221. Междинен отчет за установяване състоянието на бетона и армировката за обект „Обосновка за продължаване на срока на експлоатация на Блок 5 на АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” чрез определяне на действителните характеристики на бетона, стоманата и армировката на някои сгради и съоръжения на Блок 5, общостанционни сгради и съоръжения”. Подобекти: Конструкция на фундамента на турбината на Блок 5, Сграда на Спецкорпус, Вентилационен комин към Спецкорпус, Носеща конструкция на реактор 1Ре и секциите на ОРУ , Двоен канал за техническо водоснабдяване – ТК-1 и СК-1 , Шахтови помпени станции, Дизелово – маслено стопанство и Стоманобетонни конструкции на секциите на ОРУ– Ръководител екип
2016 г
222. Техническа експертиза за обект: „ Преустройство на складове, находящи се в УПИ II, кв.60, ул.“Поп Богомил“, гр. Септември в склад за съхранение на горими материали в горими опаковки , за нуждите на СИБАНК и ДЗИ” – Ръководител екип
223. Техническа експертиза за оценка състоянието на носещата конструкция на Склад за гипс, “Вулкан Цимент” АД– Ръководител екип
224. Техническа експертиза за оценка състоянието на носещата конструкция на Офис сграда ДЗИ гр.Бургас– Ръководител екип
225. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от носещата конструкция на сградата на „Културен дом” гр.Перник– Ръководител екип
226. Техническа експертиза за установяване състоянието на бетона и армировката от носещата конструкция на сгради от подобекти “Инверторно”, “Газодувно” и “Втора киселинна система” от площадката на “Неохим” АД гр.Димитровград – Ръководител екип
227. Техническа експертиза за установяване състоянието на носещата конструкция на Фундамент под турбината на VІ Енергоблок на АЕЦ Козлодуй;
228. Техническа експертиза за установяване състоянието на носещата конструкция на сградата на ВЕЦ „Сестримо”Техническа експертиза за установяване състоянието на носещата конструкция на сгради и съоръжения от площадката на ПАВЕЦ „Чаира”
 

Публикации

Ръководства, учебници, книги

 1. Петков В., Цановски С., Табаков С., Николов И., Петров Б., Ръководство за проектиране съставите на обикновенните бетони по класове, София 1990
 2. Даракчиев Б., Николов И., Абаджиева Ц., Назърски Д., Милков С., Крумов В., Славов К., Милетова Е., Петров Б., Ръководство за упражнения по строителни материали, Техника , София, 1990
 3. Николов И., Петров Б., Лисенко В., Буренин А., Ръководство по приложение на полимерни композити за замонолитване на бетонни, стоманобетонни и зидани конструкции при строителство, реставрация и ремонт, София-Одеса, 1989/1990
 4. Цикъл лекции „Авангардни строителни материали” за студенти ІV курс специалност „Строителство на сгради и съоръжения” – Електронен вариант Автор Богомил Петров
 5. Възстановяване на строителни конструкции под вода – Част първа, Автор Богомил Петров
 6. Нови технологии за производство на строителни тухли и блокове без изпичане - Автори: Александър Ленчев, Йордан Нинов, Богомил Петров, Иван Дойков, Иван Грънчаров Иван Дончев Луиза Димова и Светлин Стоянов

Публикации

 1. Николов И., Петров Б., Многопараметрова оптимизация на епоксидни композити, Сб.мат. “V-та национална конференция с международно участие по механика и технология на композиционните материали”, 1988, стр.177-180
 2. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Високоякостни бетони в промишленото строителство, Сб.мат. “Трета научно техническа конференция с международно участие “Съвременни технологии в промишленото и енергиино строителство”, 1988, 10,11 май, София
 3. Николов И., Петров Б., Прогнозиране на дълготрайността на бетоните подложени на воден напор, Бюлетин на ГУСВ, 1989, № 7, стр.1-15
 4. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Специални бетони с добавки от отпадъчен продукт от металургичната промишленост, Научно техническа конференция “Нови строителни материали”, 1989, 29 май-02 юни
 5. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Технологични аспекти на високоякостни бетони с подобрени хидрофизични свойства, Сб.мат. “Пета национална школа с международно участие “Ефективни строителни технологии””, Приморско, 1989, 9-13 май
 6.  Гочев Г., Червенков С., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б., Носимоспособност на стоманобетонови елементи от високо якостен бетон, натоварени на натиск, V-та национална школа “Ефективни строителни технологии” 10-13 май, 1989, том І
 7. Гочев Г., Червенков С., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б., Напрегнато и деформирано състояние на стоманобетонни елементи от високо якостен бетон, натоварени на огъване, Строителство, 1989, № 8, с.15
 8. Гочев Г., Червенков С., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б., Високо якостният бетон- една алтернатива за икономия на материали в строителството, научно техническа конференция “Нови строителни материали”, Варна, 29 май- 2 юни, 1989
 9.  Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Високоякостни бетони в промишленото строителство, Строителни конструкции и изделия, 1988, №5
 10.  Николов И., Колев К., Петров Б., Връзка между марка и клас по якост на натиск на бетона, Строителни материали, 1989, № 6, стр.19-23
 11.  Николов И., Петров Б., Дълготрайност на бетони, подложени на воден напор, Научно техническа конференция “Нови строителни материали”, 29 май – 02 юни 1989, Варна
 12. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Влияние на някои фактори от състава върху якостните свойства на високоякостните бетони, Строителство, 1990, № 1, с.23
 13.  Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Някои особености в деформативността на високоякостните бетони, Строителство, 1990, № 4, с.23
 14. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Модифициране на свойствата на бетона с добавка от отпадъчен продукт от химическата промишленост, Сб.докл. VІ-та национална конференция с международно участие по механика и технология на композиционните материали, София 1991
 15. Неделчев, В., Назърски, Д., Крумов, В., Петров, Б., Милев, Й., Възстановяване на носимоспособността и дълготрайността на стоманобетонните конструкции на производствените сгради в Медодобивния комбинат - Пирдоп, Строителство, 1/1993, София, България, 1993;
 16. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Влияние на експлоатационната среда върху дълготрайността на стоманобетонните конструкции в завод за стъкло гр.Нови Пазар, ІІІ-та Национална конференция с международно участие “Стоманобетонни конструкции – теория и практика”, София 1994
 17. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Чобанов П., Топлозащитна способност на леки сглобяеми ограждащи конструкции, Строителство, 1995, №4
 18. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Санирането на сгради и съоръжения-една нова и актуална област в строителството, ІХ-та научно – практическа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 16-25 април, 1999, София, с.47
 19. Петров Б., Възстановяване на стоманобетонови конструкции и изделия на база репаратурни полимерциментни състави производство на Heidelbergerbauhemie, Германия, ІХ-та научно – практическа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 16-25 април, 1999, София, с.51
 20. Назърски Д., Крумов В., Славов К., Петров Б., Разрушителен и безразрушителен контрол на якостта на бетона при строителство и реконструкция на сгради и съоръжения, ІХ-та научно – практическа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 16-25 април, 1999, София, с.60
 21. Петров Б., Топлоизолационен пенобетон за зидарийни тела на база порообразуваща добавка “Schaumbildner SB3”, ХІІ Научно-практическа конференция “Строителната наука и съвременната практика”,13-22 октомври, 2000, София
 22. Назърски Д., Крумов В., Димов Д., Петров Б., Диагностика и саниране на стоманобетонни конструкции на промишлени сгради и транспортни съоръжения, Юбилейна научна сконференция на УАСГ, Сб.доклади том 5, 2002 г., Стр.167
 23. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Хаджиева Р., Влияние на суперпластификатори върху свойствата на бетонната смес и бетона, Сб.доклади от научна конференция с международно участие “ВСУ 2002”, София, 2002
 24.  Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Експлоатационна надеждност и дълготрайност на хидроизолационни системи на плоски покриви, Юбилейна научна конференция на УАСГ, Сб.доклади том 5, 2002 г.стр.183
 25. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Саниране на строителни конструкции, разположени под вода, Юбилейна научна конференция на УАСГ, Сб.доклади том 5, 2002 г.
 26.  Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Бошнаков Д., Свойства на циментполимерни и полимерциментни репаратурни, шпакловъчни и лепилни състави, Юбилейна научна конференция на УАСГ, Сб.доклади том 5, 2002 г., Стр.199
 27. Назърски Д., Крумов В., Петров Б., Саниране на строителни конструкции, разположени под вода, ХVІ-та Научно-практическа конференция “Строителната наука и съвременната практика”,13-14 октомври, 2002, София
 28. Nazyrski, D., Kroumov, V., Milev, J., Petrov, B., Complex effect of operational and structural factors on the durability of the reinforced concrete structures of thermal power plants, Proceedings of 10th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Sofia, Bulgaria, 2003;
 29. Назърски, Д., Крумов, В., Милев, Й., Петров, Б., Оценка на експлоатационната надеждност и дълготрайност на индустриални комини, Юбилейна научна сесия на ВСУ, София, България, 2003;
 30. Назърски, Д., Крумов, В., Милев, Й., Петров, Б., Проблеми при оценка на експлоатационната надеждност на индустриални комини, списание “Строителство”, 6/2003, София, България, 2003;
 31. Назърски Д., Крумов В., Милев Й., Петров Б., Проблеми на надеждността и дълготрайността на стоманобетонни плувни басейни, ХІХ Научно-техническа конференция “Строителната наука в съвременната практика”, 21 април, 2004, София
 32. Петров Б., Относно измененение на обемните деформации на бетона при натоварване на натиск, ХХІ-ва Научно-техническа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 15-24 април, 2005, София
 33. Груев Р., Петров Б., Рехабилитация на основните изпускатели на язовир “Александър Стамболийски”, Осми български национален конгрес по язовирно строителство, 9-10 юни 2005, Варна
 34. Катрафилов Ж., Петров Б., Продуктите “Сакрет”за възстановяване монолитността на бетона в повърхностно дефектирали стоманобетонни елементи, Строителство, 2005, №4, стр.30
 35. Петров Б., Възстановяване на строителни конструкции под вода – едно алтернативно решение, ХХІІІ-та Научно-техническа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 12 април, 2006, София
 36. Петров Б., Проблеми при оценка на експлоатционната надеждност на носещата конструкция на сгради след дълготрайно прекъсване на строителството, Научна конференция с международно участие ВСУ’2006
 37. Петров Б., Изменение на якостните и деформационни свойства на бетона при комбинирано въздействие на цикличното натисково натоварване и сулфатна агресивна среда, Дисертационен труд , София 2005,
 38. Петров Б., Изменение на работната диаграма на бетона в зависимост от някои фактори на състава, ІХ-та Научно – практическа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 16-25 април, 1999, София, с.65
 39. Петров Б., Изследване на влиянието на циклично натисково натоварване и сулфатна агресия върху изменение на якостните свойства на бетона, ХVІІ-та научно – практическа конференция “Строителна наука и съвременната практика”, 11-20 април, 2003, София, с.68
 40. Petrov B., Study of the Effect of Cyclic compressive Load and a Sulfate Aggressive Environment on the Deformation Properties of Concrete, Proceedings of 10th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Sofia, Bulgaria, 2003;
 41. Петров Б., Изменение на работната диаграма на бетона при комбинирано въздействие на сулфатна среда и натисково натоварване”, ХІХ Научно-техническа конференция “Строителната наука в съвременната практика”, 21 април, 2004, София
 42. Димитър Назърски, Велин Крумов, Богомил Петров, Радослав Димитров, Стефан Кръстев. Хидроизолазционни системи на подземните части на сгради и съоръжения на база бентонитови изделия, Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, 17-18 май, 2007
 43. Димитър Назърски, Велин Крумов, Богомил Петров, Радослав Димитров, Стефан Кръстев. Рехабилитация на стоманобетонни конструкции чрез материали и изделия на база карбонови нишки, Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, 17-18 май, 2007
 44.  Д. Назърски, Д. Тошев, В. Ташев, Б. Петров. Проблеми на рехабилитацията на фугите и облицовката на преливника на стената на язовир “Ивайловград”, Юбилейна научна конференция 65 години УАСГ, 17-18 май, 2007
 45. Назърски, Д., В. Крумов, Б. Петров. Оценка на състоянието и саниране на строманобетонна конструкция на естакада в ТЕЦ. – В: Сб. доклади на ІІІ Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, Варна, 14-16.09.2006.
 46. Nazarski, D., V. Kroumov, B. Petrov. Evaluation of the condition and rehabilitation of the reinforced concrete structure of a trestle at a thermal power station. - В: Материали на 11-та международна научна конференция по МТКМ. С. 2006.
 47. Назърски Д., В. Крумов, Й. Милев, Б.Петров. Проблеми на надеждността и дълготрайността на стоманобетонни плувни басейни. Сборник доклади на 19-та на НТ конференция "Строителната наука в съвременната практика", София, април 2004.
 48. Д.Назърски, В.Крумов, Б.Петров – Проблеми рли проектиране и изпълнение на хидроизолации на сгради и съоръжения, Международна научна конференция, Варна октомври 2007
 49. Д.Назърски, В.Крумов, Б.Петров – Конструктивното саниране на сгради и съоръжения – алтернатива за повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност, Международна научна конференция, Варна октомври 2007
 50. Богомил Петров, Проблеми при оценка на експлоатационната надеждност на носещата конструкция на сгради след дълготрайно прекъсване на строителството, Конференция на ВСУ София, май 2006
 51. Богомил Петров, Румен Груев – Оценка на експлоатационната надеждност на водовземната кула на основните изпускатели на язовир “Ал.Стамболийски” и мерки за възстановяване на проектната носимоспособност, Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения" 2006, 14-16 септември 2006, Варна
 52. Димитър Назърски, Богомил Петров, Иван Дойков - Възстановяване водоплътността на фуги от бетонната облицовка на “Двоен канал за техническо водоснабдяване” на АЕЦ Козлодуй, Международна научно приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009, София
 53. Димитър Назърски, Димитър Тошев, Богомил Петров, Иван Дойков -Проучване на показателите на бетона от язовирна стена “Чаира”, Международна научно приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009, София
 54. Димитър Назърски, Богомил Петров, Иван Дойков - Алтернативно решение за изпълнение на подземна хидроизолация на високи сгради, Международна научно приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009, София
 55. Димитър Назърски, Божидар Лесновски, Богомил Петров, Иван Дойков - Установяване състоянието на бетона и армировката от елементите на носещата стоманобетонна конструкция на ВЕЦ “Момина клисура” с цел паспортизация на съоръжението, Международна научно приложна конференция УАСГ 2009, 29-31 октомври 2009, София       
 56. Емануела Манолова, Димитър Назърски, Богомил Петров, Румяна Захариева, Предизвикателства пред създаването в България на супервисокоякостен бетон като нов строителен материал , ХІ Международна научно практическа конференция ВСУ’2011, 2-4.06.2011
 57. Румяна Захариева, Емануела Манолова, Богомил Петров, Димитър Назърски, Приложение на математически метод на планирания експеримент при проектиране на състава на супервисокоякостни бетони V43-48, ХІІ Международна научно практическа конференция ВСУ’2012, 61.
 58. Манолова Е., Захариева Р., Петров Б., Назърски Д., Предизвикателства пред създаване на супервисокоякостен бетон като нов строителен материал, в.Строител 18.06.2012
 59. Петров Б., Тошева П., Петров Б., Безразрушително определяне на електропотенциала на армировъчната стомана и степента на корозия в елементите на стоманобетонната конструкция на язовирни хидросъоръжения в България, Международна научна конференция „Проектиранеи строителство на сгради и съоръжения”, Варна 12-14, 09, 2012
 60. Петров Б., Дойков И., Възстановяване на носещата способност на стоманобетонови конструкции под вода, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ’2012, София 15-17 ноември 2012
 61. Петров Б., Дойков И., Алтернативно решение за изпълнение на бетонови работи под вода, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ’2012, София 15-17 ноември 2012
 62. Петров Б., Дойков И., Тошева П., Оценка степента на корозия на армировката на хидротехнически съоръжения, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ’2012, София 15-17 ноември 2012
 63. Петров Б., Дойков И., Андреев М., конструктивни и експлоатационни проблеми на съществуващи спортни съоръжения, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ’2012, София 15-17 ноември 2012
 64. Топуров К., Димов Д., Георгиев А., Петров Б., Насоки и методи за ремонт и саниране на големите виадукти по АМ”Тракия” и АМ”Хемус”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ’2012, София 15-17 ноември 2012
 65. Дойков И., Петров Б., Нинов Й., Свойства и възможности за приложение на метакаолин, получен от обогатен български каолин, Годишник на УАСГ, Свитък VІІІ, Vol.XLV 2011/2012, стр.116
 66. Stoyanov S., I. Doykov, B. Petrov, L. Brakalov – Investigation of the kinetics of the pozzolan reaction in the system fly ash - Cа(OH)2 – water at 20°C and 35°C, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, vol.47, issue 3, 2012, p.269-274
 67. Тошев Д., Петров В., Дойков И., Оценка степента на корозия на бетона и армировката на надстройката на язовир „Христо Смирненски”, Научно техническа конференция „Язовирното строителство-фактор за устойчиво развитие на водния сектор”, 08 ноември 2013, София
 68. Тошев Д., Петров В., Дойков И., Тодоров О., Конструктивни и експлоатационни проблеми на съществуващи резервоари за вода, Научно техническа конференция „Язовирното строителство-фактор за устойчиво развитие на водния сектор”, 08 ноември 2013, София
 69. Б. Петров, П. Тошева, Изследване на основните зависимости от състава на самоуплътняващ се бетон, Годишник на УАСГ 2013-2014, том XLVI, свитък 10, Организация, строителни материали и изолации;
 70. Б. Петров, П. Тошева, Влияние на факторите на състава върху подвижността и стабилността на самоуплътняващ се бетон, Годишник на УАСГ 2013-2014, том XLVI, свитък 10, Организация, строителни материали и изолации;
 71. Б. Петров, Стандартите са инструмент за постигане на максимална полза за обществото, БДС Компас, бр.2, 2014, стр.11-14
 72. К. Йорданова, Б. Петров, Устойчивост на супер високоякостни бетони на действието на агресивни среди с цикличен характер, ХІV Международна научна конференция ВСУ’2014
 73. К. Йорданова, Б. Петров, Мразоустойчивост на високоякостни бетони, годишник на УАСГ, том XLIV, св.V, 2014 г.
 74. Б. Петров, Съвременни бетони в хидротехническото строителство, Научно техническа конференция “Проблеми в експлоатацията и поддържането на язовирите в условията на глобални климатични промени”, март 2015
 75. В. Ташев, Б. Петров, Възстановяване на изтичалото на ВЕЦ “Тополница”, Седми българо-австрийски семинар “Надграждане и рехабилитация на хидротехнически съоръжения” 12-13 ноември 2015, София 

                                                       

 

Друга информация

1. Работен проект за изпълнение на подови настилки на Автомобилен завод „DEU” гр.Таганрог, Русия-Ръководител проект
2. Работен проект за изпълнение на покритие на спортни площадки на Спортен комплекс - гр.Атирау, Казахстан-Ръководител проект
3. Работен проект за възстановяване монолитността на бетона от писта на Летище София
4. Работен проект за възстановяване на бетона от стоманобетонната конструкция на железопътен мост гр. Кърджали
5. Работен проект за състава на бетона за изпълнение на акроподи за Пристанищен комплекс гр. Бургас-Ръководител проект
6. Работен проект за изпълнение на подова антикорозионна защита на Комбинат за цветни метали гр.Пловдив
7. Работен проект за разработване на рецептурни състави за бетони с класове по якост на натиск
8. Работен проект за изпълнение на антикорозионна изолация на подовите конструкции на кота -0.05 и кота +5,67 от Цех “Мокро извличане” на Оловно цинков комбинат гр.Кърджали
9. Работен проект за изпълнение на покривна хидроизолация на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ”Козлодуй”
10. Работен проект за укрепване и възстановяване на елементите на носещата стоманобетонова конструкция на кота +2,80 и изпълнение на антикорозионна защита на обект “Отделение “Изпарение” на цех “Фосфорна киселина” на “Агрополихим” АД гр.Девня
11. Работен проект за изпълнение на антикорозионна изолация на подовите конструкции на кота +112,80, +116,80 и кота +120,58 на цех “Склад и опаковки” от Трета ъглова кула на “Агрополихим” АД гр.Девня
12. Работен проект за укрепване и възстановяване на елементите на носещата стоманобетонова конструкция на цех “Склад и опаковки” от Трета ъглова кула на “Агрополихим” АД гр.Девня
13. Работен проект за саниране на носещата конструкция на Транспортьор 113 на ТЕЦ “Марица изток 2”
14. Работен проект за усилване, възстановяване и саниране на елементите на носещата стоманобетонова конструкция на Водовземна кула и основни изпускатели на язовирната стена на Язовир “Александър Стамболийски” -Ръководител проект
15. Технологичен проект за саниране на външна страна на димоотводен комин Н=180 метра (запад) на ТЕЦ “Марица изток 2”
16. Технологичен проект за възстановяване на газоплътността на дилатационните фуги на димоотводната тръба на димоотводен комин Н=180 метра (запад) на ТЕЦ “Марица изток 2”
17. Технологичен проект за възстановяване на антикорозионната защита на димоотводен комин Н=180 метра (запад) на ТЕЦ “Марица изток 2”
18. Технически проект за възстановяване на монолитността на фугите на преливника на язовирна стена на хидровъзел “Ивайловград” -Ръководител проект
19. Технически проект за възстановяване на монолитността на бетона от крилните стени и трамплинните устрайства на преливника на язовирна стена на хидровъзел “Ивайловград” -Ръководител проект
20. Технически проект за възстановяване на бетона от облицовката на високите полета на преливника на язовирна стена на хидровъзел “Ивайловград” -Ръководител проект
21. Технически проект за възстановяване на бетона от облицовката на ниските полета на преливника на язовирна стена на хидровъзел “Ивайловград” -Ръководител проект
22. Технически проект за усилване, възстановяване и саниране на елементите на носещата стоманобетонна конструкция на преливника на язовирна стена на хидровъзел “Ивайловград” -Ръководител проект
23. Работен проект за усилване, възстановяване и саниране на елементите на носещата стоманобетонна конструкция на Кабелен канал 6kV от обект “Златна Панега цимент” АД
24. Работен проект за възстановяване на монолитността на дефектирал бетон от Стоманобетонната плоча на кота -3,93 на Етажен паркинг Р1 в Бизнес център, Младост 4, София
25. Работен проект на рецептурни състави за армиран със стоманени фибри пръскан бетон за Хидровъзел “Цанков камък”
26. Работен проект на рецептурни състави за обикновен бетон за Хидровъзел “Цанков камък”
27. Работен проект за възстановяване на конструкцията на напорен стоманен тръбопровод Ø1800mm във връзка с преустройство и смяна на предназначението му за нуждите на МОК “Асарел Медет” АД гр. Панагюрище-Ръководител проект
28. Работен проект за изпълнение на подземни хидроизолации на Жилищно апартаментен комплекс “Еделвайс”в ПИ №015035 м.Гуровица, землища Банско-Ръководител проект
29. Работен проект на хидроизолацията на плувен басейн на Курортен апартаментен комплекс “Емералд” с.Равда, общ.Несебър-Ръководител проект
30. Работен проект на хидроизолацията на компенсаторн резервоар на Курортен апартаментен комплекс “Емералд” с.Равда, общ.Несебър-Ръководител проект
31. Работен проект на подземната хидроизолация на Курортен апартаментен комплекс “Емералд” с.Равда, общ.Несебър-Ръководител проект
32. Работен проект на хидроизолацията на плосък покрив на Курортен апартаментен комплекс “Емералд” с.Равда, общ.Несебър-Ръководител проект
33. Работен проект на подземната хидроизолация на обект “Жилищна сграда смагазини и подземни гаражи в УПИ233,234, кв.40, м.Иван Вазов, София-Ръководител проект
34. Работен проект за възстановяване на водоплътността на водния откос на язовирната стена на язовир “Карагйол” -Ръководител проект
35. Работен проект на подземната хидроизолация на обект “Хотелски комплекс “Сатурн” в УПИ ІІ, кв.20, кк Слънчев бряг, общ.Несебър-Ръководител проект
36. Работен проект за саниране на елементите на носещата стоманобетонна конструкция на училище в с.Тополчане, общ.Сливен
37. Работен проект за изпълнение на антикорозионна изолация на футдаменти под колони и футдаментна плоча под машини на Турбо-генераторна станция на “Неохим” АД
38. Работен проект на хидроизолацията на открити басейни на обект “Хотелски комплекс “Сатурн” в УПИ ІІ, кв.20, кк Слънчев бряг, общ.Несебър-Ръководител проект
39. Работен проект на хидроизолацията на пневмоканали нациментови силози в циментов завод “Вулкан”, гр. Димитровград-Ръководител проект
40. Работен проект за възстановяване на водоплътността на водния откос на язовирната стена на язовир “Калин”
41. План за безопасност и здраве за възстановяване на водоплътността на водния откос на язовирната стена на язовир “Калин” -Ръководител проект
42. Работен проект на хидроизолацията на неизползваеми покриви, цветарници и открити тераси на обект “Хотелски комплекс “Сатурн” в УПИ ІІ, кв.20, кк Слънчев бряг, общ.Несебър-Ръководител проект
43. Работен проект за усилване, възстановяване и саниране на елементите на носещата стоманобетонна конструкция на Втокова кула на ВЕЦ “Росица 1” -Ръководител проект
44. Работен проект на рецептурен състав на самоуплътняващ се бетон за запълване на извънтръбното пространство на напорен тръбопровод на обект “Разширение на ВЕЦ”Студен кладенец” с един хидроагрегат 16MW-Ръководител проект
45. Работен проект за възстановяване и саниране на елементите на носещата стоманобетонна конструкция на водовземната кула на язовир “Жеков вир” -Ръководител проект
46. Работен проект на рецептурни състави за обикновен бетон на “Кариери” АД гр.Пловдив
47. Работен проект за подземната хидроизолация на обект “ представителна сграда и апартаменти за сезонно обитаване и КОО “Рафаел апартментс”, УПИ71,72,73, кв.Бабата, с.Ахелой, общ.Поморие-Ръководител проект
48. Работен проект „Подводно възстановяване на фугите на Двоен канал за техническо водоснабдяване АЕЦ „Козлодуй””
49. Работен проект за възстановяване на дясната крилна стена на енергогасителя на язовир “Тополница”
50. Технологичен проект за състав на самоуплътняващ се бетон, предназначен за замонолитване на турбината и стъпките на генератора от конструкцията на ВЕЦ “Тополница” -Ръководител проект
51. Технологичен проект за обработка на бетона от ваната на генератора на ВЕЦ “Тополница” -Ръководител проект
52. Технологичен проект за възстановяване на циментова замазка в турбинна зала на ВЕЦ “Тополница” -Ръководител проект
53. Работен проект за възстановяване на дилатационни фуги, скален откос и горна повърхност каменна зидария на дневен изравнител “Видима” -Ръководител проект
54. Работен проект на рецептурни състави за бетон за изграждане на ВЕЦ “Козлодуй”
55. Технологичен проект за възстановяване на монолитността на бетоновото сечение на подовата стоманобетонова конструкция на кота – 0.04 на подобект “Бутилково отделение”, обект “Пиринско пиво” гр.Благовград-Ръководител проект
56. Работен проект за изпълнение на подземната хидроизолация на обект “Жилищен комплекс “Уинслоу сити” м.Витоша – ВЕЦ Симеоново, гр.София-Ръководител проект
57. Работен проект на подземната хидроизолация на обект “Жилищна сграда в жк Горна баня, УПИ VІІ-1, кв.50, София-Ръководител проект
58. Работен проект за възстановяване на фугировката на каменната облицовка на сухия откос на язовирната стена на язовир “Искър”
59. Работен проект на хидроизолацията на подземната част на сградата на обект “Административно-търговски комплекс в УПИ І, кв.2, м.Дианабад, София
60. Работен проект за изпълнение на подземните хидроизолации и хидроизолации на открити тераси на обект “Жилищна сграда за сезонно обитаване” в имот 61813.742.7, гр.Разлог-Ръководител проект
61. Работен проект за изпълнение на подземните хидроизолации и хидроизолации на плосък покрив на обект “Ваканционен комплекс от жилищни сгради за сезонно обитаване,”, УПИІІ, кв.206, гр.Самоков-Ръководител проект
62. Работен проект за хидроизолацията на подземната част на сградата” на обект „МОЛ България” кв.Манастирски ливади-изток, гр.София-Ръководител проект
63. Работен проект за възстановяване на надводната и подводна част на Водовземната кула на ВЕЦ „Пещера” -Ръководител проект
64. Работен проект за възстановяване на Деривационен тунел на ВЕЦ „Калето” Асарел медет” -Ръководител проект
65. Работен проект за изпълнение на покривната хидроизолация на сградите на производствен комплекс „Асарел медет” -Ръководител проект
66. Работен проект за изпълнение на подземната хидроизолация и хидроизолацията на езерото на Пеещи фонтани гр.Пловдив-Ръководител проект
67. Работен проект „Възстановяване на съществуващ надземен канал на ВЕЦ „Пастра”” -Ръководител проект
68. Работен проект по част „Конструкции” на обект “Рехабилитация на Деривационен тунел „Калето””, Подобект „Водна кула”, Асарел Медет АД-Ръководител проект
69. Технически проект за рехабилитация на въздушен откос на язовирна стена „Студена“
70. Технологичен проект за уплътняване зоната между нов и съществуващ тръбен път на основния изпускател на Язовир „Синдикат” към ВЕЦ Луковит-Ръководител проект
71. Работен проект по част „Строителни изолации. Хидроизолация на подземната част на сградата” на обект “Административна сграда със студия в УПИ Х-537, 30, кв.254, м. „жк Бъкстон-триъгълника”, гр.София-Ръководител проект
72. Работен проект за възстановяване на конструкцията на напорен водопровод на ВЕЦ “Калето” във връзка със смяна предназначение за нуждите на МОК “Асарел Медет” -Ръководител проект
73. Работен проект по част „Строителни изолации. Хидроизолация на подземната част на сградата” на обект “Бургас Tower УПИ ХІ-89, кв.3, по плана на кв.Зорница”, гр.Бургас
74. Работен проект по част „Проект за състав и изпълнение на бетона” на обект “Надграждане на хвостохранилище „Ерма река”” -Ръководител проект
75. Работен проект за възстановяване на водоплътността на тунелната облицовка на язовир „Душанци” о
76. Работен проект за възстановяване на дилатационни фуги, скален откос и горна повърхност каменна зидария на дневен изравнител “Видима” -Ръководител проект
77. Проект за подземна хидроизолация на обект: Спортна зала – покрит колодрум „Цар Симеон”, УПИ IV-617, спортна дейност (колодрум) хотел, кв.1 по плана на ж.к. „Тракия”, гр. Пловдив
78. Работен проект по част “Строителни изолации” на обект “Възстановяване на вътрешната облицовка на открит резервоар 35 000 m3” – източна камера от водосборната система на „Асарел Медет” АД – Панагюрище -Ръководител проект
79. Технически проект за Технологични изисквания към изпълнението на бетона на обект Рехабилитация и надграждане на стената и преливника на язовир "Ново Паничарево" -Ръководител проект
 

Информация