Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав

Състав

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Ректор

инж. Димитър Витанов
Помощник-ректор

доц. д-р инж. Петър Филков
Декан

ст.пр. Лъчезар Коцев
Директор на център

Виолета Младенова
Началник отдел

проф. д-р инж. Иван Марков
Преподавател

проф. д-р инж. Богомил Петров
Директор на център

проф. д-р инж. Петър Павлов
Преподавател

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност, качество и акредитация

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Зам.-ректор по учебни дейности и докторантури

доц. д-р инж. Петър Николов
Зам.-ректор по международно сътрудничество и интеграция

доц. д-р Катя Исса
Преподавател

доц. д-р Тони Венелинов
Зам.-ректор по информационни технологии и развитие

В Ректорския съвет участват и  представители на Студентския съвет