Начало / За Университета / Ректорат / Ректорски съвет / Състав /

проф. д-р инж. Иван Марков

Ректор

Строителен факултет, Строителна механика

проф. д-р инж. Иван Марков
Кабинет Б439
Приемно време

Вторник – 10:00-11:00 кабинет на Ректор

За студенти:      Вторник.          от 12:30 в кабинет Б439

                            

 

Телефон 9635245/454
E-mail markov_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1983

Книги

Конспекти
Учебни материали