Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева

Строителен факултет, Масивни конструкции

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Кабинет Б453
Приемно време

04.06. (вторник): 10:00 - 14:00

05.06. (сряда): 10:00-12:00

06.06. (четвъртък): 10:00 - 11:00

11.06. (вторник): 9:00 - 10:00

12.06. (сряда): 9:00 - 10:00

13.06. (четвъртък): 9:00 - 10:00

14.06. (петък): 9:00 - 10:00

19.06. (сряда): 15:00-16:00

25.06 (вторник): 8:00-9:00

01.07 (понеделник): 8:00-9:00

Телефон 9635245/ вътр.497
E-mail boriana_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 1989

Лекционни курсове

1. От 1996 : лекции по дисциплината “Стоманобетон” на студенти III и IV курс, специалност “Промишлено и гражданско строителство” (“Строителство на сгради и съоръжения”);

2. От 2012: лекции по дисциплината "Стоманобетонни конструкции" на студенти  IV курс, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”;

 3.От 1994 : лекции по избираемата дисциплина “Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции” на студенти V курс, специалност “Промишлено и гражданско строителство” (“Строителство на сгради и съоръжения”) съвместно с катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”.

4.От 2013 : лекции по избираемата дисциплина “Проектиране на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции за пожарно въздействие” на студенти V курс, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.

Образование

Средно образование: Политехническа гимназия “Найден Геров”, гр. Лом – завършено с успех Отличен 6,00 и златна значка;

Висше образование: Висш институт по архитектура и строителство, гр. София: придобита квалификация “Инженер по промишлено и гражданско строителство – профил “Конструкции” с успех от следването Отличен 5,90 и успех от държавните изпити и дипломен проект  Отличен 5,67  и придобита педагогическа правоспособност с успех от факултативните изпити Отличен 6,00;

Следдипломна специализация: Център по приложна математика към ВМЕИ, гр. София: придобита специалност “Инженер – специалист по приложна математика и информатика” със среден успех от изпитите Отличен 5,73 и Отличен 6,00 за научна разработка;

Аспирантура (докторантура): катедра “Масивни конструкции” при ВИАС (УАСГ), гр. София: защитена кандидатска (докторска) дисертация на тема “Теоретично и експериментално изследване на стоманобетонни елементи от високоякостен бетон, натоварени на натиск и огъване”.

Езици

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ: руски: писмено и говоримо – мн. добре; френски – добре.

Професионални умения

1.Проектиране на стоманобетонни конструкции на жилищни, обществени и промишлени сгради и инженерни съоръжения.

2.Изготвяне на конструктивни становища и експертизи на жилищни, обществени и промишлени сгради и инженерни съоръжения.

3.Водене на лекционни курсове, упражнения и дипломно проектиране по "Стоманобетон", "Стоманобетонни конструкции", "Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции", "Проектиране на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции за пожарно въздействие”.

4.Ръководство на докторанти, разработващи дисертационни трудове в областта на стоманобетонни конструкции, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции; проектиране на стоманобетонни конструкции за пожарно въздействие.

Научни интереси

1.Теория на стоманобетона и стоманобетонните конструкции.

2.Комбинирани стомано-стоманобетонни колони.

3.Огнеустойчивост на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции.

Научна дейност

1.Участие в разработване на научно-изследователски теми.

2.Участие в разработване на нормативни документи от 1992 г. и понастоящем; ръководител на работна група към Технически комитет (ТК56) “Проектиране на строителни конструкции”, чиято дейност е свързана с превод, редактиране и въвеждане на системата "Конструктивни Еврокодове" като български стандарти и с изготвяне на Национални приложения към тях. 

3.Научни трудове и учебно-методична литература в областта на  теория на стоманобетона и стоманобетонните конструкции, комбинирани стомано-стоманобетонни колони, огнеустойчивост на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. 

4. Изготвяне на отзиви, рецензии и становища на научни трудове и на материали за конкурси за заемане на академични длъжности; на учебни програми; на статии и научни доклади.    

Участие в научно-изследователски проекти

1. Тема № 0-198/86 “Ефективни сглобяеми стоманобетонни конструкции в промишленото строителство при използване на високоякостни бетони”.

2. Тема № 05815-S-3 “Създаване на изчислителни модели за автоматизирано проектиране на стоманобетонни конструкции”.

3. Тема № ТН – 162/90 “Проект за преход на нормативната база за проектиране на строителни конструкции в Р.България към Общоевропейските норми”.

Участие в проектиране и строителство

1.Черпателен резервоар с помпена станция за автономно водоснабдяване на територията на посолството на Руската федерация в гр.София.

2.Причал-естакада към пансионат “Ямал” – селище Небуг, Русия.

3.Проект за противоземетръсно усилване на жилищен блок “Н.Вапцаров” – гр.Свищов.

4.Проект за противоземетръсно усилване на жилищен блок “9-ти септември” – гр.Свищов.

5.Административно-битова сграда със сладкарница към плувен комплекс - гр.Враца.

6.Стрелбище – гр.Враца.

7.Жилищна сграда “Детелин войвода” кв.234А, парцел V – 494,495,496 – гр.София.

8.Жилищна сграда в парцел I 746, 747, 748, кв.26Б , “Редута” – гр.София.

9.Изследване поведението на Телефонната палата на ул.”Гурко”, гр.София при земетресение и проект за усилване на сградата.

10.Проект за покривни 2Т-панели от високоякостен бетон към Строителна подсистема “ПКТ’85”.

11.Селище за обитаване и отдих – с.Бистрица, обл.Софийска, вила №2.

12.Газостанция в гр.Банско – сграда за смяна на масла и гуми и резервоар за съхранение на течен пропан-бутан.

13.Двуетажна къща на Тано Танев – кв.Владая, парцел XXXII – 1417, квартал 59.

14.Жилищна сграда на Данаил Донов – с.Търнава, обл. Враца.

15.Жилищна сграда на Николай Каменов – кв.Божурище, гр.София.

16.Пристройка с гараж към жилищна сграда на Илия Милков – гр.Лом.

17.Жилищна сграда в кв.Княжево - София, “Технострой”, ул.”Стара планина“ 10.

18.Жилищна сграда в гр.София, ЕТ “КИБОР”, ул. “Кирил Михов” 1.

19.Складово помещение към обект “Фризьорски салон и козметика” на ул.”Опълченска” бл.54 – гр.София.

20.Склад за лекарства на фирма “Виктория-А” – бул.”Гоце Делчев” бл.27, гр.София.

21.Склад на фирма “АДИФАРМ” в ж.к.”Яворов”, бл.25 – гр.София.

22.Завод за газобетон в гр.Добрич.

23.Реконструкция и разширение на ателие за шлифоване на полускъпоценни камъни в кв.”Модерно предградие”, гр.София.

24.Черпателен резервоар за генерално водоснабдяване на гр.Доспат, с.Змеица и с.Касъка.

25.Жилищна сграда на Иван Николов Иванов – гр.Бяла Слатина.

26.Магазин за отоплителна техника и аксесоари в ЖК “Люлин -10”, бл.159, магазин 2, София.

27.Пристройка и надстройка на жилищна сграда в гр.София; кв.Горубляне; кв.УПИ I – 1369; ул.”3-ти март” №5. 

28.Проект за два броя шахти за реконструкция на аварирал участък от водопровод от “Пукнатата скала” до Самоков, преминаващ през землището на с. Бели Искър, община Самоков.

29.Проект на ограда на имот във вилна зона „Бистрица”, кв.15, УПИ VII-1918.

30.Конструктивен проект на помпена станция за площадкова ВиК мрежа на вилно селище “Bell Tower” м.Табията, общ. Балчик .

31.Конструктивен проект на помпена станция с тласкател за голф игрище „Панорамика – Балчик”, м.Табията, община Балчик.

32.Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ VII – 1918, кв.15, м.”в.з. Бистрица”, район Панчарево, София.

33.Разпределителна шахта към главен водотвеждащ водопровод от водоземна галерия „Пукната скала”, до съществуваща облекчителна шахта на водопровод Ф600 – стомана, община Самоков.

34.Жилищна сграда в гр.Петрич, УПИ VIII, кв.235.

35.Техническа експертиза относно установяване състоянието на подовите ламаринобетонни конструкции на +3,035 и кота +6,306 на обект „Комплекс за сортиране, преработка, съхранение и експлоатация на плодове и зеленчуци”, м.„Динките”, земл. Пловдив – юг, УПИ 028015.

36.Техническа експертиза относно състоянието на сградата на блок №3 – ТПО „Казичене”, ул.„Циклама” №5, кв. Казичене, гр.София.

37.Техническа експертиза относно състоянието на конструкцията на сграда за индустриална помпена станция за отпадни води, гр.Пазарджик.

38.Техническа експертиза относно състоянието на конструкцията на Главна естакада на „Кумерио Мед” АД, гр.Пирдоп.

39.Техническа експертиза на обект „Открити изгниватели на индустриална помпена станция за отпадни води – гр.Пазарджик.

40.Конструктивен проект на двуетажна еднофамилна къща, с.Владая УПИ XII -1533а, кв.76.

41.Изготвяне на технически паспорт на сградата на Сметната палата в гр.София, ул. „Екзарх Йосиф”, №37.

42.Проект за кабелна естакада на „Кумерио Мед” АД, гр.Пирдоп.

43.Техническа експертиза на цех за производство на продукти за поддържане на кожени изделия, с.Бенковски, община „Марица” – Пловдив, УПИ II, кв.58А.

44.Техническа експертиза на обект : „20-класно училище гр.Нови Искър, кв.„Александър Войков”.

45.Проект на жилищна сграда на „ВИП Трейдинг’999” ЕООД, гр.Божурище, кв.„Максим Горки”, кв.8, УПИ IX 75,76.

46.Напоителна система - черпателен резервоар с ПС, „Резиденшънъл парк София” – вътрешна инфраструктура.

47.Техническа експертиза на двуклетъчен правоъгълен открит резервоар за обект „Пречиствателна станция за инфилтрат” към „Регионално депо за отпадъци”, гр.Севлиево.

48.Експертно становище относно оценка на носимоспособността на покривната конструкция на сградата на „Авторемонтен цех – САТ и ТАТ”, район рудник „Елаците” – МЕД, местност Етрополе.

49.Конструктивен проект на триетажна жилищна сграда в УПИ І -3401, кв.227 – гр.Петрич, възложител „НЮТОН” ООД.

50.Експертно становище относно конструктивен проект на обекти „Жилищна сграда с офиси и търговска част в УПИ XXX – 53 кв.50 по плана на 21 микрорайон, гр.Варна” и „Жилищна сграда с кафе-сладкарница в УПИ XL – 53, кв.50 по плана на 21 микрорайон, гр.Варна”.

51.Техническа експертиза на „Съществуващ резервоар към помпена станция за индивидуални води на ПСОВ”, гр.Пазарджик.

52.Конструктивна експертиза за установяване на състоянието на покривната стоманобетонна плоча над работилници на „Хангар за техническо обслужване на самолети – стара част – Северен район на летище София”.

53.Конструктивна експертиза на източния корпус на сградата на „СБАЛО” ЕАД, София, ул. „Пловдивско шосе” №6.

54.Конструктивна експертиза на безгредова подова конструкция на обект „Жилищна група Черноморец” с.Черноморец .

55.Техническа експертиза за установяване на състоянието на фундаментите под хидроцилиндрите в хидравличните станции за дроселклапи във ВЕЦ „Девин”.

56.Конструктивна експертиза на жилищен комплекс „St. John Park” в имоти 089023, 089024, м. „Св.Иван”, землище гр.Банско.

57.Техническа експертиза на обект „Автосервиз на София Ауто”, УПИ ІІ – 494, кв.400, район Подуене, гр. София.

58.Конструктивна експертиза относно конструктивен проект на обект „Жилищна сграда в Горна Баня, УПИ VII – 1, кв.50, гр.София”.

59.Техническа експертиза на обект „Преустройство на административна сграда в жилищна, УПИ V – 53, кв.654, гр.Стара Загора”.

60.Техническа експертиза на обект „Административна сграда на ДЗИ и САБ в гр.Пловдив”.

61.Конструктивен проект на обект „Жилищна сграда в Горна Баня, УПИ VII – 1, кв.50, гр.София”.

62.Експертно становище относно проект на „Седеметажна жилищна сграда с ателиета, магазини, офиси в УПИ І – 2719, 2720 от кв.48, м. „Студентски град”, гр.София.

63.Техническа експертиза на сградата на Полиграфически комбинат гр.София, бул. „Цариградско шосе” №47.

64.Проект на понтон за гр.Варна, инвеститор „Хидроремонт”.

65.Проект на стоманобетонен резервоар за водоснабдяване на спортен комплекс „Осогово” с минерална вода от извора – сондаж БУ1, гр. Кюстендил.

66.Конструктивен проект на „Г-образна жилищна сграда в УПИ XIV 69, кв.654, гр.Стара Загора”.

67.Конструктивно становище относно носимоспособността на подова конструкция от сграда на Юнион банк, гр. София.

68.Конструктивно становище относно носимоспособността на част от подова конструкция на сградата на СБАЛО” ЕАД, София, ул. „Пловдивско шосе” №6.

69.Конструктивна експертиза на сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр.София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий”, №17-19.

70.Проект на буферен резервоар и помпено помещение при съществуващ кладенец за минерална вода в района на курорт „Пчелински минерални бани”.

71.Конструктивна експертиза на сграда на IFAG – ФИАУ, София.

72.Техническа експертиза на покривната конструкция на обект „Многоетажен паркинг №Р1 от Бизнес парк – София”.

73.Конструктивен проект на „Помпена станция за битови води с черпателен резервоар, обслужваща застройките в УПИ І 918.215.137 по регулационен план на КК „Боровец”.

74.Конструктивна експертиза на обект „Неврокопска митрополия, УПИ II, кв.131, гр.Гоце Делчев”.

75.Конструктивен проект на Система за сепариране на замаслени отпадъчни води за АЕЦ „Козлодуй”.

76.Конструктивен проект на напорен резервоар ниска зона за водоснабдяване на ниска зона на КК „Боровец” и до ПСОВ „Яйцето”.

77.Конструктивен проект на напорен резервоар висока зона за водоснабдяване на ниска зона на КК „Боровец” и до ПСОВ „Яйцето”.

78.Конструктивен проект на помещение за охрана в Горна баня, УПИ VII-1, кв.50, гр.София .

79.Конструктивен проект на изгребна яма към апартаментен хотел „Берлин – парк Витоша”, София.

80.Конструктивен проект на три броя преливни камери (шахти) за обект „Изграждане на пречиствателна станция и канализация за отпадъчни води в с.Коняво, община Кюстендил.

81.Конструктивна експертиза на обект "Жилищна сграда в парц. I - 226,227,228 кв.8, м.Драгалевска спирка - София.

82. Конструктивен проект на водомерна шахта към търговски комплекс с офиси, заведения за обществено хранене, шоурум, подземни и надземни паркинги - ИКЕА, София.

83.Конструктивен проект на напорен резервоар с обем 600 куб.м. за обект ВиК на К. Я."Боровец 1100".

84.Конструктивен проект на напорен резервоар с обем 4500 куб.м. за обект ВиК на К. Я."Боровец 1100".

85.Конструктивен проект на пристройка към съществуваща сграда в имот 72940 052050, с.Трайково, общ. Лом.

86.Конструктивен проект на 3 бр. ревизионни шахти за канализационната мрежа на гр.Банско. 

89.Конструктивна експертиза на обект "Храм Св. Великомъченик Мина", район Слатина, гр.София

и др.

Научни и академични длъжности

Председател на Общото събрание на Строителния факултет: 2009 - 2016 г.

Ръководител на катедра "Масивни конструкции": 01.2017 - 01.2024 г.

Член на Факултетния съвет на Строителния факултет: 01.2004 - 01.2024 г.

Член на Академичния съвет на УАСГ: 01.2000 - 01.2004; 01.2016 - 01.2024 г.

Председател на Държавна изпитна комисия в Строителния факултет (за специалност ССС)

Член на Държавна изпитна комисия в Хидротехнически факултет (за специалност ВиК)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

"Стоманобетон"; "Стоманобетонни конструкции"; "Комбинирани стомано-стоманобетонни колони"; "Огнеустойчивост на стоманобетонни и комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции".

Други длъжности и дейности

- Ръководител на работна група към Технически комитет (ТК56) “Проектиране на строителни конструкции”;

- 14 години (2003-2017) изготвяне на разписа за учебните занятия на студентите от трети, четвърти и пети курсове на Строителния факултет на УАСГ.

Публикации

МОНОГРАФИИ:

1.Венков Л., Захариева-Георгиева Б. Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради по Еврокод 4, София, Строителни конструкции ООД, 2001.

2.Венков Л., Захариева-Георгиева Б. Еврокод 4. Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции в сгради, КИИП, Регионална колегия София-град, 2013.

ПУБЛИКАЦИИ:

3.Захариева – Георгиева Б. Теоретично и експериментално изследване на стоманобетонни елементи от високоякостен бетон, натоварени на натиск и огъване. Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “кандидат на техническите науки” по научна специалност 02.15.04 – строителни конструкции, София, 1991.

4.Гочев Г., Червенков С., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б. Стоманобетонни елементи на база високоякостни бетони в сглобяемото строителство.Научна сесия на ВИАС, София,октомври 1987.

5. Гочев Г., Червенков С., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б. Носимоспособност на стоманобетонни елементи от високоякостен бетон, натоварени на натиск. Сборник V-та национална научна школа с международно участие “Ефективни строителни технологии”, 10 – 13 май 1989, Приморско, том I.

6.Гочев Г., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б. Високоякостните бетони – една алтернатива за икономия на материали в строителството. Научно-техническа конференция с международно участие на тема “Нови строителни материали”, 29 май – 2 юни 1989, Варна.

7. Гочев Г., Червенков С., Назърски Д., Данчев И., Крумов В., Захариева Б., Петров Б. Напрегнато и деформирано състояние на стоманобетонни елементи от високоякостен бетон, натоварени на огъване. “Строителство”, 8/1989.

8.Захариева-Георгиева Б. Гранична натискова деформация на високоякостни бетони. “Пътища”, 7/1990.

9.Гочев Г., Захариева-Георгиева Б. Работна диаграма на високоякостни бетони. “Пътища”, 8/1990.

10.Гочев Г., Захариева-Георгиева Б. Натискови напрежения в бетона при стоманобетонни елементи от високоякостен бетон, натоварени на огъване и на нецентричен натиск. “Строителство”, 3-4/1993.

11.Захариева-Георгиева Б. Комбинирани стомано-стоманобетонни колони,натоварени на центричен натиск. “Пътища”, 5/1993.

12.Захариева-Георгиева Б. Комбинирани колони, съставени от кухи стоманени профили, запълнени с бетон, натоварени на центричен натиск. “Пътища”, 6/1993.

13.Захариева-Георгиева Б. Основни положения в Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. “Строителство”, 1/1994.

14.Венков Л., Захариева-Георгиева Б. Еврокод 4 – Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Национална конференция “Европейски стандарти за проектиране на строителни конструкции”, София, 2001.

15.Захариева-Георгиева Б. Проверка за огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни колони чрез таблични стойности според Еврокод 4, “Строителство”, 2/2002.

16.Захариева – Георгиева Б. Носимоспособност на комбинирани стомано-стоманобетонни колони, подложени на нецентричен натиск, съгласно Еврокод 4. Конференция с международно участие ВСУ’2002, София.

17.Захариева – Георгиева Б. Проверка за огнеустойчивост на комбинирани колони с частично вбетонирани стоманени сечения чрез опростения изчислителен модел на Еврокод 4. “Строителство”, 6/2002.

18.Захариева – Георгиева Б. Изчисляване на носимоспособността на комбинирани стомано-стоманобетонни колони, подложени на нецентричен натиск. Юбилейна научна конференция на УАСГ, София, 2002, сборник доклади, том 2.

19.Венков Л., Захариева – Георгиева Б. Основни положения при проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции съгласно ENV 1994-1-1. Юбилейна научна конференция на УАСГ, София, 2002, сборник доклади, том 3.

20.Захариева – Георгиева Б. Оразмеряване на стомано-стоманобетонни колони с напречни сечения с една ос на симетрия съгласно ENV 1994-1-1.”Строителство”, 2/2003.

21.Георгиева Б. Някои особености при изчисляване на стомано-стоманобетонни колони, подложени на нецентричен натиск, съгласно Еврокод 4. “Пътища”, 3/2003.

22.Захариева – Георгиева Б. Проверка за огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни греди чрез изчислителния модел с таблични стойности на Еврокод 4. Юбилейна научна конференция с международно участие “ВСУ’2003”, 30 октомври – 1 ноември 2003 г., София.

23.Захариева – Георгиева Б. Проверка за огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни греди и колони чрез изчислителния модел с таблични стойности на Еврокод 4. Научна конференция с международно участие “Транспорт 2003”, 13 – 14 ноември 2003 г., София.

24. Захариева – Георгиева Б. Проверка за огнеустойчивост на комбинирани ламарино-бетонни плочи чрез опростения изчислителен модел на Еврокод 4. Научна конференция с международно участие “ВСУ’2004”, май 2004 г., София.

25. Кърджев В., Николов А., Захариева – Георгиева Б. Обвивна крива на зависимостта “срязваща сила – преместване” за дюбелно съединение при опън и натиск. Научна конференция с международно участие “ВСУ’2004”, май 2004 г., София.

26. Георгиева Б. Проверка за огнеустойчивост на комбинирани стомано-стоманобетонни греди с частично вбетониран стоманен профил съгласно Еврокод 4. "Пътища", 1/2005.

27. Захариева-Георгиева Б. Изчисляване на носещата способност на стомано-стоманобетонни колони съгласно ЕN 1994-1-1:2004 - особености., Годишник на УАСГ, Свитък VI, vol.XLIV, 2009.

28.Захариева - Георгиева Б., Трайкова М. Оразмеряване на стоманобетонни колони с правоъгълно напречно сечение, натоварени на натиск със случаен ексцентрицитет, според НПБСК и ЕС2 - сравнителен анализ, сп. "Строителство", бр1, 2012.

29.Захариева - Георгиева Б., Трайкова М. Отчитане на ефектите от втори ред при изследване на правоъгълни стоманобетонни колони съгласно изискванията на Еврокод 2, XII международна научна конференция ВСУ'2012, 7-8 юни, София.

30. Б.Захариева - Георгиева, Огнеустойчивост на стоманобетонни елементи от високоякостен бетон съгласно БДС EN 1992-1-2:2005, Международна юбилейна научно-приложна конференция UACG'2012.

31.Б.Захариева - Георгиева, Табличен метод А за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни колони съгласно БДС EN 1992-1-2:2005, Международна юбилейна научно-приложна конференция UACG'2012.

32.Захариева - Георгиева Б., Трайкова М., Проверка за огнеустойчивост на стоманобетонни греди по БДС EN 1992-1-2:2005, Международна юбилейна научно-приложна конференция UACG'2012.

33. Б. Захариева - Георгиева, Оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни греди чрез опростения изчислителен метод от Приложение Е на БДС EN 1992-1-2:2005, сп. "Строителство", бр.4, 2012.

34. Б.Захариева - Георгиева, Е. Абдулахад, Усилване на предварително напрегнати 2Т - панели с композитен материал с полимерни нишки, сп. "Строителство", бр.4, 2012.

35. Б. Захариева - Георгиева, Оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни колони чрез табличен метод "В" на БДС EN 1992-1-2:2005, сп. "Строителство", бр.5, 2012.

36. Б. Захариева - Георгиева, Проверка за огнеустойчивост на стоманобетонни колони чрез опростения изчислителен метод "Изотерма 500ºС" на БДС EN 1992-1-2:2005, сп. "Строителство", бр.6, 2012.

37. Б. Захариева - Георгиева, Носимоспособност при срязване на стоманобетонни греди, подложени на пожарно въздействие, съгласно БДС EN 1992-1-2:2005, сп. "Строителство", бр.6, 2012.

38.Захариева - Георгиева Б., Колев Ц. Възможности за използване на високоякостни бетони в комбинирани стомано-стоманобетонни колони, XIII международна научна конференция ВСУ'2013, 6-7 юни, София.

39.Захариева - Георгиева Б., Нешев Хр. Влияние на някои фактори върху огнеустойчивостта на стоманобетонни колони съгласно табличен метод "А" на БДС EN 1992-1-2:2005, XIII международна научна конференция ВСУ'2013, 6-7 юни, София.

40.Захариева - Георгиева Б., Нешев Хр. Определяне на огнеустойчивостта на стоманобетонни колони чрез опростения изчислителен зонов метод на БДС EN 1992-1-2:2005, XIV международна научна конференция ВСУ'2014, 5-6 юни, София.

41.Захариева - Георгиева Б. Изчислителни методи за оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни плочи по БДС EN 1992-1-2, XIV международна научна конференция ВСУ'2014, 5-6 юни, София.

42.Захариева - Георгиева Б. Някои проблеми при оценка на огнеустойчивостта на стоманобетонни елементи по БДС EN 1992-1-2, XIV международна научна конференция ВСУ'2014, 5-6 юни, София.

43.Захариева - Георгиева Б. Пожарна безопасност на строежите - проблеми пред проектанта-конструктор, Първа научно-приложна конференция "Управление на проекти в строителството", 4-5 декември 2014, УАСГ, София.

44.Захариева - Георгиева Б. Огнеустойчивост на непрекъснати монолитни стоманобетонни плочи съгласно БДС EN 1992-1-2, Първа научно-приложна конференция с международно участие "Стоманобетонни и зидани конструкции - теория и практика", 22-23 октомври 2015, София.

45.Захариева - Георгиева Б. Определяне на огнеустойчивостта на стоманобетонни греди чрез опростения изчислителен Зонов метод на БДС EN 1992-1-2, Първа научно-приложна конференция с международно участие "Стоманобетонни и зидани конструкции - теория и практика", 22-23 октомври 2015, София.

46.Аличков Д., Захариева Б. Определяне на максималната дебелина на водния слой атмосферни води при оразмеряване на аварийни отводнителни системи на плоски покриви, "Водно дело" бр. 5/6, 2016 г.

47.Захариева-Георгиева Б. Анализ на огнеустойчивостта на стоманобетонни греди съгласно БДС EN 1992-1-2:2005, Международна юбилейна научна конференция "75 години УАСГ",1-3 ноември 2017, София; Годишник на УАСГ, том 51, брой 3, 2018.

48.Захариева-Георгиева Б., Нешев Хр., Изследване чрез итерационна процедура на огнеустойчивостта на правоъгълни комбинирани колони с изцяло вбетониран стоманен Н-профил, подложени на четиристранно пожарно въздействие и натиск с двойно огъване, Годишник на УАСГ, том 54, бр.3, 2021 г., стр.603-614, ISSN 2534-9759 (докладвана и на Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, 18 юни 2021 г., София). 

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

49. Оксанович Л., Димитров Д., Георгиев А., Милев Й., Захариева Б., Николов А., Андреев М. Методически указания за курсово проектиране по дисциплината “Стоманобетон” за специалността “Промишлено и гражданско строителство”, ВИАС, София, 1992, 1993, 1994.

50. Гочев Г., К. Трънка, Е. Дуков, Л. Оксанович, И. Данчев, К. Русев, А. Николов, Б. Захариева-Георгиева, В. Кърджиев, Ръководство по стоманобетон, Техника, София, 2009.

51. Б. Захариева - Георгиева, Учебно пособие (записки) за обучителен семинар по "Наредба Iз - 1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар", секция "Конструкции на сгради и съоръжения", КИИП, РК София - град, 2010.

52. Б. Захариева - Георгиева, Проектиране на безгредова безкапителна междуетажна подова конструкция - указания за проект по Стоманобетонни конструкции за специалност ССС, (www.uacg.bg), 2012.

53. Б.Захариева - Георгиева, Лекции по Стоманобетон за ССС - II поток (7 бр.),  (www.uacg.bg),  2013.

54.Захариева - Георгиева Б., Трайкова М., Методически указания за проект по Стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1, (www.uacg.bg), 2012.

55. Б.Захариева - Георгиева, Лекции по Стоманобетонни конструкции за ССС - II поток, (www.uacg.bg), 2013.

56. Б.Захариева - Георгиева, Лекции по Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции за ССС (избираема дисциплина) (4 бр.), (www.uacg.bg), 2013.

57. Б. Захариева - Георгиева, Проектиране на стоманобетонни конструкции за пожарно въздействие в примери (практическо приложение на БДС EN 1992-1-2:2005), курс-семинар, КИИП РК София-град, 2014.

58. Б. Захариева - Георгиева, Стоманобетонна колона - проект по стоманобетон за ССС, (www.uacg.bg), 2014.

 

Конспекти

Конспект по стоманобетонни конструкции за ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

Конспект по стоманобетон за ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

Учебни материали

Проект на гладка безгредова плоча
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева


Лекции по Стоманобетон ССС - II поток
проф. д-р инж. Б. Захариева-ГеоргиеваМетодически указания за проект по стоманобетон за ССС - част 1
проф. д-р инж. Б. Георгиева, проф. д-р инж. М. Трайкова