Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Марина Трайкова

Строителен факултет, Масивни конструкции

проф. д-р инж. Марина Трайкова
Кабинет Б431
Приемно време

Приемно време за летен семестър на учебната 2023/2024 година:

 Четвъртък 13.00 - 14.00

Информацията за приемното време се обновява текущо.

Моля следете редовно за присъствено приемно време!

Индивидуални и/или групови онлайн консултации - след предварителна уговорка за ден и час.

За въпроси, моля използвайте посочените  мейли на тази страница.

 

 

 

 


 

 

 

 

E-mail marina521961@gmail.com
Постъпил в УАСГ 1997

Лекционни курсове

1.Лекционен курс по “Стоманобетонни конструкции” за специалността “Архитектура” II курс, УАСГ
2.Лекционен курс по “Стоманобетонни конструкции” за магистърска програма “Конструктивно инженерство”, УАСГ

3. Лекционен курс по "Стоманобетон" - специалност "Строителство на сгради и съоръжения" - Англоезично обучение, III-IV курс, УАСГ
4.Лекционен курс по “Сеизмична оценка, възстановяване и усилване на сгради” – избираема дисциплина за студенти IX семестър специалност “Строителство на сгради и съръжения”, УАСГ

5. Лекционен курс по "Реконструкция и модернизация на сгради" в специалността "Управление на проекти в строителството", УАСГ

 
 

Образование

Основно: 1968 г. - 1974 г., Република Тунис
Средно:1974 г.-1978 г., 9-та гимназия с преподаване на френски език “Алфонс дьо Ламартин” ( бивша “Георги Кирков”), гр. София
Висше:1978 г.-1983 г. Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш Висш институт по архитектура и строителство), София, специалност: инженер по промишлено и гражданско строителство, профил: Конструкции (понастоящем: инженер- магистър по строителство на сгради и съоръжения )
1983 г.-1984 г. Технически Университет, гр.София (бивш Висш машинно-електротехнически институт) – Департамент по математика и информатика (бивш Център по приложна математика) – специалност инженер-специалист по приложна математика
1991 г. – Университет по архитектура, строителство и геодезия (бивш ВИАС), София защита на дисертация – доктор 
1991г.–1992 г. Технически Университет, гр.София – Сектор за следдипломна квалификация- специалност “Професионална педагогика”
1996 г. - “Оценка на недвижими имоти”- Лицензиран оценител от Агенция за приватизация

Езици

Френски – писмено и говоримо – отлично
Руски – писмено и говоримо – много добре
Английски – писмено и говоримо – много добре

Професионални умения

Проектиране на сгради и съоръжения (част "Конструкции")

Технически контрол по част "Конструкции" на инвестиционните проекти

Изготвяне на съдебно-технически експертизи

 

Научни интереси

Опазването на сградите, паметници на културата, е единственият правилен и съвременен подход към историята и идентичността на нацията. Повече по темата може да прочетете в сп. Градът. Моля последвайте линка!

https://gradat.bg/content/sigurnostta-na-konstrukciite-i-choveshkiya-zhivot-sa-vodeshchi-pri-vsyako-proektno-reshenie

https://issuu.com/tcmgbg/docs/gradat_01_2021/138

 

Членство

IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering

Chair of the National Group of IABSE, Bulgaria

Member and Vice Chair of the Task Group of IABSE "Construction History for Design"

Member of the Task Group of IABSE "Earthquake Resistant Structures"

Член на технически комитет ТК-56 към БИС "Проектиране на строителни конструкции"


FIB – Fédération Internationale du Béton


КИИП – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (член и съучредител на камарата)

 

Участие в научно-изследователски проекти

1) 2013 (1 година) Ръководител на тема на докторант: инж. Таня Чардакова
"Анализ на ефектите от локални намеси върху цялостното поведение на стоманобетонните конструкции в процес на рехабилитация и усилване".
2) 2015 г. (2 години) Ръководител на тема на докторант: инж. Йолина Ценкова
„Организационни, технологични и конструктивни решения за възстановяване на дъгови строителни конструкции с прилагането на съвременни композитни материали“.
3) 2018 г. (1 година) Ръководител на тема на докторант: инж. Георги Иванов
„Експериментално изследване на монолитни стоманобетонни плочи, усилени чрез външно предварително напрягане на високоякостни въжета“.
4) 2018 г. (2 години) Ръководител на тема: „Възможности за приложение на супервисокоякостни бетони за усилване на строителни конструкции в България“.

5) 2018 г. (2 години) Ревитализация на традиционна архитектура за културно-устойчиво регионално развитие

Научни и академични длъжности

 

Г


 Председател на Държавна изпитна комисия в Строителен факултет

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Стоманобетон, Стоманобетонни конструкции, Възстановяване и усилване на съществуващи сгради, Опазване на сградите от културно-историческото наследство

Други длъжности и дейности

 Вещо лице към Софийски Градски Съд

 

Публикации

 Някои по-важни публикации за периода 2011-2023
1. Traykova M., Strengthening of existing RC column- variant solutions, XI International Scientific Conference VSU’2011, Sofia, June 2011
2. Traykova M., Influence of the new regulations of EC2 on the design of reinforced concrete beam slabs, XIV International Symposium of MASE, Struga, Macedonia, 09.2011
3. Traykova M., Rehabilitation of structures of buildings of the Bulgarian historical heritage- problems, solutions, recommendations, 14th International Conference and Exhibition “Structural Faults & Repair”, July 2012, Edinburgh, Scotland
4. Traykova M., Chardakova T., Some problems in the application of European standard BDS EN 1998-3 for rehabilitation and strengthening of RC structures, International Scientific Conference „Design and construction of buildings and facilities”, Varna , Varna Free University “Chernorizec Hrabar”, september 2012
5. Traykova М., Contribution of the masonry infill in the seismic investigation of RC frames according to the requirements of BDS EN 1998-1(Еurocode 8) , Sofia, International Jubilee Conference UACEG’2012, November 2012 г., volume 2
6. Traykova M., Foundations of wind turbines in complex geotechnical conditions, 3rd International Conference on Geotechnical Engineering 2013, Hammamet, Tunisia, 21-23 February 2013
7. Traykova M., Chardakova Т., Modeling the behavior of strengthened with RC jacket RC beams and columns, 6th International Scientific Conference, Varna, May-June 2013
8. Chardakova T., Traykova М., Panichkov D., Influence of the operational conditions on the durability of a frame-beam RC structure. XIII International Scientific Conference VSU’2013, Sofia, June 2013
9. Traykova M., Damages due to the earthquake with epicenter Pernik, Bulgaria and some problems of structural strengthening, XV Symposium of MASE, September 2013, Struga, Macedonia
10. Chardakova T., Traykova M., Modeling existing RC structures strengthened with RC jackets – comparison of different approaches, XV Symposium of MASE, 18-21 September 2013, Struga, Macedonia
11. Traykova M., Chardakova T., Research on the seismic behavior and the retrofitting of the buildings from the Bulgarian cultural heritage, 6th International Congress of Athens on Cultural Heritage, October 2013
12. Traykova M., Chardakova T., Sustainable retrofitting of existing and historical buildings, 1st International Academic Conference “Places and Technologies 2014”, Belgrad, April 2014
13. Traykova M., Chardakova T., Structural Problems of the seismic retrofitting of Historical Buildings, 4th International Conference “Earthquake engineering and engineering seismology”, Borsko jezero, Serbia, May 2014
14. Traykova M., Chardakova T., Comparison of different techniques for seismic strengthening of existing reinforced concrete frame structures of school buildings in Bulgaria, 15th International Conference and Exhibition “Structural Faults and Repair”, July 2014, London, UK
15. Traykova M., Chardakova T., Sustainable design of RC structures for SLS, XIV International Scientific Conference VSU’2014, Sofia, June 2014
16. Traykova M., Boiadjieva R., Assessment and rehabilitation of the structure of existing reinforced concrete tanks, 37 Symposium of IABSE “Engineering for progress, nature and people”, September 2014, Madrid
17. Rangelova F., Traykova M., “Assessment of the existing prefabricated RC buildings in Bulgaria and recommendations for their rehabilitation and strengthening” 2nd International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering”, CSM’14, Birmingham, UK, 16-17 November 2014
18. Rangelova F., Traykova M., Value management in construction project, First Scientific-Applied Conference with International Participation, “Project Management in Construction”, UACEG, Sofia, December 2014
19. Rangelova F., Traykova M., Structural Preservation – Priority of the Sustainable Management of Bulgarian Cultural and Historical Heritage Buildings, Journal of Civil Engineering and Architecture, May 2015, USA, David Publishing Company
20. Chardakova T., Traykova M., Problems and Application of the Principals of Sustainable Design of RC Structures According to Model Code 2010, VII International Scientific Conference “Architecture, Civil Engineering- Modernity”, 28-30.05.2015, Varna, Bulgaria
21. Chardakova T., Traykova M., Comparison of the sustainability of different techniques for the strengthening of Reinforced Concrete Slabs, Places and Technologies 2015 “Keeping up with technologies to make healthy places”, Nova Gorica, Slovenia, 18-19.06.2015
22. Chardakova T., Traykova M., Lessons from the flood in the city of Mizia, Bulgaria, 15th International Conference VSU’2015, 4-5.06.2015, Sofia, Bulgaria
23. Marinov I., Traykova M., Behavior of strengthened with post- installed shear reinforcement reinforced concrete flat slabs, 15th International Conference VSU’2015, 4-5.06.2015, Sofia, Bulgaria
24. Mihov V., Traykova M., Computing procedures for analysis of rectangular and random cross sections with single, double or random reinforcement, subjected to bending, 15th International Conference VSU’2015, 4-5.06.2015, Sofia, Bulgaria
25. Traykova M., Metalkova-Markova M., Potential for an adaptive reuse of a national cultural property building- Case study of a former sugar factory in Sofia, Bulgaria, IABSE Conference “Structural Engineering providing solutions for global challenges”, 23-25.09.2015, Geneva
26. Traykova M., Boiadjieva-Marinova R., Traykov A., Strengthening of existing RC frame in case of construction of additional floor, with account for the construction stages, IABSE Conference “Structural Engineering providing solutions for global challenges”, 23-25.09.2015, Geneva
27. Traykova M., Rangelova F., Rehabilitation and Strengthening as a method of sustainable development of existing buildings, 16th International Symposium of MASE (Macedonian Association of Structural Engineers), 1-3.10.2015, Ohrid, Macedonia
28. Traykova M., Application of the EUROCODE standards in the Rehabilitation and Strengthening of Existing and Historical Buildings, 16th International Symposium of MASE (Macedonian Association of Structural Engineers), 1-3.10.2015, Ohrid, Macedonia
29. Traykova M., Boiadjieva-Marinova R., Influence of the interface mechanisms on the behavior of strengthened with reinforced concrete or steel existing RC slabs, 4th International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR), Leipzig, 5-7.10.2015, Leipzig, Germany
30. Marinov I., Traykova M., Problems in the modeling of the interface zone of strengthened RC slab with additional concrete layer, FIRST SCIENTIFIC-APPLIED CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
„REHABILITATION AND STRENGTHENING OF BUILDINGS AND
FACILITIES STRUCTURES “, 5-6 November 2015, Sofia, UACEG
31. Chardakova T., Traykova M., Evaluation of the seismic behavior of a typical Bulgarian house from the period of the Revival, FIRST SCIENTIFIC-APPLIED CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
„REHABILITATION AND STRENGTHENING OF BUILDINGS AND
FACILITIES STRUCTURES “, 5-6 November 2015, Sofia, UACEG
32. Chardakova T., Traykova M., Assessment and alternative design solutions for strengthening of RC structure- a case study”, Journal of Civil Engineering and Architecture Research, Volume 2, Number 12, 12.2015, ISSN 2333-911X (Print) and ISSN 2333-9128 (Online)
33. Traykova M., Rangelova F., Bringing Bulgarian residential buildings to global sustainability requirements, IABSE Conference Guangzhou, China, May 2016
34. Chardakova T., Traykova M., Comparison of the sustainability of different techniques for strengthening Reinforced Concrete columns, 3rd International Academic Conference “Places and Technologies 2016”, Belgrade, Serbia, 2016
35. Traykova M., Rangelova F., Abdulahad E., Cenkova J., Contemporary methods for rehabilitation and strengthening of RC and masonry Arches, Structural Faults and Repair 2016, Edinburgh, Scotland, May 2016
36. Traykova M., Chardakova T., Structural problems of the adaptive reuse of existing timber and stone masonry structure, Structural Faults and Repair 2016, Edinburgh, Scotland, May 2016
37. Traykova M., Chardakova T., Structural problems with the expansion and upgrading of existing buildings (A Case Study), XVI International Scientific Conference, VSU 2016, June, 2016, Sofia, Bulgaria

38. Traykova M., Chardakova-Nackova T., Application of UHPFRC for Rehabilitation and Strengthening of existing RC structures – challenges and opportunities, International Conference on Civil Engineering Design and Construction – Science and Practice, Varna, September 2016
39. Rangelova F., Traykova M., APPLICATION OF NOVEL REPAIR MATERIALS AND TECHNIQUES AS SUSTAINABLE PROMISE FOR DURABILITY OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE IN BULGARIA, fib Symposium 2016, November 2016, Cape Town, South Africa
40. Traykova M., CONSTRUCTION HISTORY- A NEW LOOK TO THE HISTORICAL HERITAGE, International Scientific Conference, BASA’2016, November 2016, Sofia, Bulgaria
41.S. H. C. Santos, L. Zanaica, C. Bucur, M. Traykova , S. S. Lima, A. Arai, COMPARATIVE STUDY OF SOME SEISMIC CODES FOR DESIGN OF BUILDINGS, 16th World Conference on Earthquake Engineering, January 2017, Santiago, Chile
42.Traykova M., T. Chardakova-Nackova, CONDITION ASSESSMENT OF TRADITIONAL POST-REVIVAL RURAL BUILDINGS IN MOUNTAIN REGIONS IN BULGARIA, April 2017, Zadar, Croatia
43. Traykova M., STRUCTURAL ISSUES OF THE ADAPTATION AND MODERNIZATION OF EXISTING BUILDINGS, 10th CONFERENCE
ASSESSMENT, MAINTENANCE AND REHABILITATION OF STRUCTURES AND SETTLEMENTS, June 2017, Vrsac, Serbia
44. Chardakova-Nackova T., M. Traykova, ASSESSMENT OF EXISTING ONE-STOREY PREFABRICATED RC FRAME STRUCTURES WITH VIERENDEEL COLUMNS, 10th CONFERENCE ASSESSMENT, MAINTENANCE AND REHABILITATION OF STRUCTURES AND SETTLEMENTS, June 2017, Vrsac, Serbia
45. Traykova M., T. Chardakova-Nackova,EARTHQUAKE VULNERABILITY OF TRADITIONAL BULGARIAN BUILDINGS FROM THE PERIOD OF THE REVIVAL, 3rd International Conference on Protection of Historical Constructions, July 2017, Lisbon, Portugal
46. Bui Thanh Dat, Al. Traykov, M. Traykova, Shear lag effect and its effect on the design of high-rise buildings, High Rise Constructions 2017, September 2017, Samara, Russia
47. Traykova M., V. Traykova, Sustainable retrofitting of existing buildings in peripheral residential districts of big European cities, 39th IABSE Symposium, September 2017, Vancouver, Canada
48. Santos S.H.C., C. Giarlelis, M. Traykova, C. Bucur, L. Zanaica, S.S. Lima, Comparative study of a set of codes for the seismic design of buildings, 39th IABSE Symposium, September 2017, Vancouver, Canada
49. Traykova M., SOME GENERAL MISTAKES DURING THE DESIGN AND THE EXECUTION OF THE STRUCTURAL RETROFITTING OF HISTORICAL BUILDINGS, International Scientific Conference, BANI’2017, November 2017, Sofia, Bulgaria
50. Чардакова-Нацкова Т., М. Трайкова, ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОНСТРУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ И СЕИЗМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ, Юбилейна Конференция 75 години УАСГ, Ноември 2017, София, България

51. Santos S.H., C. Giardelis, M. Traykova, S.S.Lima, W.F.H.Orrala, Comparative study of some seismic codes for building design regarding criteria for non-linear methods of analysis, 16th European Conference on earthquake engineering, Thessaloniki, Greece, June 2018
52. Traykova M., C. Giarlelis, A. Lampropoulos, S. Dritsos, J. Moseley, Simple strengthening techniques for Non-Engineered buildings against seismic actions, 40th IABSE Symposium, Nantes, September 2018
53. Partov D., M. Traykova, Actual condition of the Bulgarian Heritage – problems and solutions, International Scientific Conference “Built Heritage Management and Presentation”, Nis, September 2018
54. Ivanov G., M. Traykova, Experimental setup for investigation of the behavior of RC slabs strengthened with externally prestressed tendons, X Jubilee International Conference “Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice)”, Varna, September 2018
55. Traykova M., R. Brzhanov, Some common mistakes during the design and the execution of the structural retrofitting of exiting RC buildings, INDIS International Conference “Planning, design, construction and building renewal”, Novi Sad, November 2018
56. R T Brzhanov, G А Pikus, Marina Traykova, Methods of Increasing the Initial Strength of Winter Concrete, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, On-line Journal, Volume 451, 2018, International Confrence on Construction, Architecture and Technosphere Safety (ICCATS 2018), 26-28.09.2018, South Ural University, Russian Federation

57. Traykova M., Engineering practice for seissmic rehabilitation and strengthening of existing buildings in Bulgaria, COMPDYN 2019, June 2019, Crete, Greece

58. Traykova M., Abdulahad E., Georgiev L., Ivanov S., Research in the application of UHPFRC for strengthening of existing structures in Bulgaria, IABSE Congress, September 2019, New York, USA

59. Traykova M., Janberg N., Boegle A., Intervention on historic structures - why and how, IABSE Congress, September 2019, New York, USA

60. Partov D., Ivanchev I., Traykova M., Seismic assessment of a storage heritage building - a case study, MASE Conference, Ohrid, 2019

61. Traykova M., Ivanova B., Specific structural features of the Bulgarian church St. Stefan in Instanbul, III International Conference "Preservation of cultural heritage", BASA, November 2019, Sofia

62.  Traykova M., Georgiev L., Abdulahad E., Ivanov S., Laboratory tests on strengthening steel and concrete elements with high-strength concrete,  IABSE Congress – Resilient technologies for sustainable infrastructure February 3-5, 2021, Christchurch, New Zealand

63. Traykova M., Rehabilitation and strengthening procedures used for RC structures in Bulgaria, IABSE Congress – Resilient technologies for sustainable infrastructure February 3-5, 2021, Christchurch, New Zealand

64. Traykov A., Traykova M., Tall residential buildings – practical implementation of design concepts and code requirements, Concrete 2021, September 2021, Perth, Australia

65. Zaharieva R., Traykova M., Dimitrov G., Challanges in the structural application of recycled aggregate concrete reinforced with GFRP rebars- Part 1: Structural aspects, FIB, Oslo, Norway, June 2022

66. Kancheva Y., Zaharieva R., Traykova M., Dimitrov G., Challanges in the structural application of recycled aggregate concrete reinforced with GFRP rebars- Part 2: Environmental aspects, FIB, Oslo, Norway, June 2022

67. Chardakova T., Traykovga M., Influence of the concrete strength class and the span/depth ratio on the sustainability of beam slabs, september 2022, DCB'2022, IOP Conference Series

68. Traykova M., Traykov A., Shouiab R., Simulation and numerical modelling of heritage stone masonry-timber structure in seismic region. ICATECH, 4th International Conferenceon advanced Engineering and Technology, February 2023, Surabaya, East Java, Indonesia
 

Статии:
1. Bui Thanh Dat, Nguyen Truong Thang, Marina Traykova, Parametric study on shear lag effect in super high-rise buildings using framed tube system, Journal of Science and Technology in Civil Engineering of National University of Civil Engineering (English issue), pages 53-60, No.6, 11/2017 ISSN: 1859-2996
2. Traykova M., Partov D., Maintenance and Strengthening of the Timber Roof Elements in the Church of St. Dimitar, SED 15, Engineering History and Heritage structures – Viewpoints and approaches, IABSE, p.71, December 2017, ISBN 978-3-85748-154-3
3. Traykova M., Chardakova T., Maintenance and Strengthening of the Cross-Shaped Barracks Building, SED 15, Engineering History and Heritage structures – Viewpoints and approaches, IABSE, p.89, December 2017, ISBN 978-3-85748-154-3

Книги:
1. Traykova M., “Reinforced Concrete Structures for Architects”, 2011 (in Bulgarian)

2. Nikolov At., Traykova M., “Manual for the Design of Reinforced Concrete to Eurocode 2”, 20 13 and second revised edition 2016 (in English)

3. Rusev K., Kardjiev V., Traykova M., and al. “Manual for the Design of Reinforced Concrete to Eurocode 2” 2013 (in Bulgarian)

4. Traykova M., “Rehabilitation and Strengthening of Buildings- problems, structural solutions, practical recommendations”, 2014 (in Bulgarian)

5. Chardakova T., Vuzgechev K., Traykova M., “Strengthening of structural elements – slabs, beams, columns. Numerical examples”, 2015 (in Bulgarian)

6. Nikolov At., Traykova M. “Reinforced concrete”, 2016 (in English)

7. Марчоков И., Трайкова М. "Методически указания за курсово проектиране по стоманобетонни конструкции за специалност "Архитектура", 2012, Планета 3

 

 

Друга информация

Гост-преподавател в:
 IPSAS , гр. Сфакс (Sfax), Тунис (Tunis)

VTDKO, гр. Вилнюс (Vilnius), Литва (Lithuania)

Лектор в Workshop for Sustainable Building Engineering, гр. Кан (Caen), Франция (France)
 

Конспекти


Учебни материали


Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1
проф. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева, проф. д-р инж. М.Трайкова

Фото галерия

  • Manual for the design of RC to Eurocode 2
  • Reinforced Concrete
  • Учредяване на Националната Група на IABSE
  • Февруари 2020 Среща с проф. Матос в София
  • IABSE, New York, september 2019
  • Вестник
  • Избираема дисциплина

Хоби

Пътешествия с екзотични дестинации
Кулинария и подправки
Здравословно хранене