Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Виктор Ризов

Хидротехнически факултет, Техническа механика - Ръководител катедра

Хидротехнически факултет, Техническа механика

проф. д-р инж. Виктор Ризов
Кабинет Б1043
Приемно време

Приемно време в седмицата за заверка: 

понеделник 16-17ч.; вторник 12-13 ч.; сряда 12-13 ч.; четвъртък 16-17 ч.; петък 12-13 ч.

Телефон 9635245/551
E-mail v_rizov_fhe@uacg.bg

Научни интереси

1. Механика на композитните материали. 2. Пукнатини в композитни материали. 3. Механика на еласто-пластичните среди. 4. Механика на разрушението.

Конспекти
Други