Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р инж. Бано Банов

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Бано Банов
Кабинет Р313
Приемно време

Летен семестър на учебната 2011/2012 година: Понеделник 12-13, Сряда 10-11

Телефон 9635245/539
E-mail bannobannov@gmail.com
Семейно положение женен, дъщеря и син

Лекционни курсове

Геодезия 2

Кадастър (спец.Геодезия)

Кадастър (спец. УУЗИ)

Образование

Висше - инженер по геодезия, картография и кадастър,1971, ВИСИ София

Висше - инженер математик, 1972, ВМЕИ, София

докторатура - 1982

Езици

Руски - добре

Англииски - средно

Професионални умения

Геодезия

Кадастър

Научни интереси

Геодезия

Кадастър

Информационни технологии в Геодезията

Научна дейност

В областта на Кадастъра и Геодезията.

Членство

не

Участие в научно-изследователски проекти

Нормативна база на кадстъра

Научни и академични длъжности

не заема

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Геодезия, кадастър, информационни технологии

Други длъжности и дейности

ръководител на кат. "Геодезия и геоинформатика"

Конспекти

Тест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатика

Учебни материали

Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Курсови задачи и задания

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатика

Хоби

градина