Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав

Състав

доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Ректор

проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан

доц. д-р инж. Петър Филков
Декан

доц. д-р инж. Ангел Захариев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Зам.-декан по учебната дейност

доц. д-р инж. Венци Божков
Зам.-декан по научна и международна дейност

проф. д-р инж. Борислав Белев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Петър Павлов
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Милчо Лепоев
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Зам.-ректор по научна и приложна дейност, качество и акредитация

проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Зам.-ректор по учебни дейности и докторантури

проф. д-р инж. Андрей Тоцев
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Данаил Недялков
Ръководител катедра

доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Весела Захариева
Ръководител катедра

доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Ръководител катедра

доц. д-р инж. Румяна Захариева
Ръководител катедра

проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Преподавател

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Преподавател

проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател

проф. д-р арх. Иван Данов
Преподавател

проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Преподавател

проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Преподавател

проф. д-р инж. Николай Рангелов
Преподавател

проф. д-р инж. Марина Трайкова
Преподавател

проф. д-р инж. Иван Марков
Преподавател

проф. д-р инж. Богомил Петров
Директор на център

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател

проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Преподавател

проф. д-р инж. Димитър Аличков
Преподавател

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Преподавател

проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател

проф. д-р инж. Лена Михова
Преподавател

проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Преподавател

проф. д-р инж. Дарина Нитова
Преподавател

проф. д-р инж. Юлиан Тотев
Преподавател

проф. д-р мат. Цанко Дончев
Преподавател

проф. д-р мат. Ганчо Тачев
Преподавател

проф. д-р инж. Петър Пенев
Преподавател

проф. д-р инж. Пламен Малджански
Преподавател

проф. д-р инж. Иван Ростовски
Преподавател

проф. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател

проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател

доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател

доц. д-р инж. Добромир Динев
Директор на център

доц. д-р инж. Александър Трайков
Преподавател

доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Ирина Костова
Преподавател

доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател

доц. д-р инж. Виктор Ташев
Преподавател

доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател

доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател

доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател

доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател

доц. д-р инж. Ягода Тодорова
Преподавател

доц. д-р инж. Румен Миланов
Преподавател

доц. д-р инж. Евелина Иванова
Преподавател

доц. д-р инж. Христо Дечев
Преподавател

доц. д-р инж. Гергана Антова
Преподавател

доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател

доц. д-р инж. Галина Димова
Преподавател

доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател

доц. д-р Александър Цветков
Преподавател

доц. д-р Тони Венелинов
Зам.-ректор по информационни технологии и развитие

доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Преподавател

доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Преподавател

доц. Денко Колев
Преподавател

доц. Генчо Накев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател

гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев
Преподавател

проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Хоноруван преподавател

проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател

проф. Христо Харалампиев
Хоноруван преподавател

доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Хоноруван преподавател

доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Хоноруван преподавател

доц. д-р мат. Симеон Стефанов
Хоноруван преподавател

доц. Владимир Игнатов
Хоноруван преподавател

проф. д-р арх. Асен Писарски
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Даков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Стефан Цачев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Тодор Бараков
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Димов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Росица Ганчева
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Здравко Бонев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Георги К. Тодоров
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Николай Лисев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Борислав Маринов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Виолета Комитова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Атанас Николов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Боян Дамянов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Стоил Милков
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Кирил Габровски
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Любка Петрова
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р мат. Диана Стоева
Преподавател (бивш)