Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Стефан Цачев

Строителен факултет, Метални, дървени и пластмасови конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Стефан Цачев
Кабинет Б746
Телефон 9635245/643
E-mail tzachev_s@yahoo.com

Лекционни курсове

Метални конструкции

Специални стоманени конструкции

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия

Езици

 английски,  руски

Професионални умения

 СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ПРОЕКТИРАНИ В КОЛЕКТИВ:

Национален дворец на културата  -  НДК

Многофункционала спортна зала за олимпийски спортове - Тунис. В партньорство с БУЛГАРПРОЖЕ в системата на ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ

 Разширение на автомобилния завод на РАФ в Латвия

Хотелски комплекс "Копитото"

Петролна рафинерия в Босански брод - Босна и Херцоговина

Завод за тежко машиностроене - Русе

Инсталация за преработка на силициев речен пясък - с. Равно Поле, Елин Пелин

 

ПО-ГОЛЕМИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ:

Резервоарна база в Нова Русафа - Ирак

Покриване на пероните на централна гара Кишинев - Молдова

Мебелна къща АИКО - София

Многостелажен склад на мебелна къща АИКО

Складова база и администрация на фирма ЕХАLCO - София

Печатна база РОТОПРИНТ - с. Равно поле, Елин Пелин

Покритие на открити участъци на метрото в София с алуминиеви конструкции

Стоманени етажерки и естакади на завода на KNAUF в гр. Видин

Инсталация за хидрообезсерване и хидродеароматизация на дизелово гориво на ЛУКОЙЛ Нефтохим - Бургас АД

Шоуруум на ПОРШЕ ЗАПАД в гр. София

Сервизни центрове и шоурууми на HYUNDAI в Пловдив, Бургас, София и Русе 

Членство

КИИП - членски №00056

Научни и академични длъжности

 доктор  професор

Публикации

1. Цачев Ст., “Относно оразмеряването на фланцеви съединения в пълностенни стоманени елементи, подложени на огъване”, Годишник на ВИАС, т.XXXI, св. VIII, София, 1983-1984.

2. Венков Л., Цачев Ст., “Напрегнато и деформирано състояние на фланцеви съединения в пълностенни рамкови и гредови конструкции”, Годишник на ВИАС, т.XXXI, св. VIII, София, 1983-1984.

3. Цачев Ст., “Напрегнато и деформирано състояние на фланцеви съединения в пълностенни стоманени елементи, подложени на огъване”, Списание Строителство, кн. 3, 1984.

4. Даков Д., Цачев Ст., Василев Т., „РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА С-СТОЛИЦИ” ВИАС,
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОЕКТАНТСКИ СЕКТОР, ТЕМА О – 186/86, Ноември 1986 г.

5. Даков Д., Цачев Ст., Василев Т., „Покривни столици с отворено сечение, работещи съвместно с покритие от профилирана ламарина”, Годишник на ВИАС, т.XXXIII, св. VI, София, 1987-1988.

6. Tzachev S., “Influence of initial distortions of flange on strength of end-plate connections”, International Colloquium – Bolted and Special Structural Connections, Moscow, May 1989, p.111-117.

7. Цачев Ст., “Изчисляване на фланцеви съединения между ригела и колоната на пълностенни стоманени рамки”, Списание Строителство, кн. 3-4, 1993.

8. Цачев Ст., “Носимоспособност на столици от студено формовани профили, работещи съвместно с покривния диск”, Списание Строителство, кн. 10, 1993.

9. Цачев Ст., “Несъвършен контакт в съединения с предварително напрегнати балтове”, Сборник материали от конференция „Конструкции на сгради от стомана и дърво”, УАСГ, София, октомври 1993, стр. 43-49.

10. Цачев Ст., “Оптимален подбор на несиметрично I- сечение на подкранови греди с отчитане на огъването и усукването”, Списание Строителство, кн. 4-5, 1994.

11. Цачев Ст., „Фланцеви съединения на елементи с кутиеобразно сечение”, Годишник на ВИАС, т.XXXVII, София, 1994.

12. Цачев Ст., „Моделиране на пълностенни стоманени рамки съгласно Еврокод 3”, Годишник на ВИАС, т.XXXVII, София, 1994.

13. Цачев Ст., “Асиметрия на оптималното напречно сечение на подкранови греди без спирателна конструкция”, Списание Строителство, кн. 2, 1995.

14. Венков Л., Цачев Ст., “Относно метода за цялостен анализ и моделирането на съединенията на стоманени рамки”, Списание Строителство, кн. 3, 1995.

15. Цачев Ст., “Деформационни характеристики на неоребрени бази на стоманени колони”, Списание Строителство, кн. 3, 1995.

16. Цачев Ст., “Някои съображения относно конструктивното решение на бази на нецентрично натиснати колони”, Списание Строителство, кн. 4, 1995.

17. Цачев Ст., “Податливост на фланцеви съединения, снаждащи пълностенни греди”, Списание
Строителство, кн. 5, 1995.

18. Цачев Ст., “Едно уточнение на изчислителния модел на фланцеви съединения съгласно Еврокод 3”, Списание Строителство, кн. 6, 1995.

19. Цачев Ст., "Изчислителна носимоспособност на огъване на рамкови възли с фланцеви съединения, с отчитаве на влиянието на осовата сила в ригела", Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012.

Книги

Конспекти

Конспект по метални конструкции 2013-2014
проф. д-р инж. Стефан Цачев


Учебни материалиДруги


Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Main Piperack
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Main Piperack
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Piperack 3
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Фото галерия

  • Шоуруум на Порше - гр. София
  • Порше запад