Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

 

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА сесия 2022

Изпитни дати

29.08 (понеделник) 9:00 226

30.08 (вторник)  9:00 226

 

Поради невъзможност за обявяване на изпитни дати през септември, всички студенти, които не са положили успешно изпит по Строителна статика I и II, както и по СДСА, могат да се явят в края на м.август на посочените две дати.

Условията за явяване на изпит са заверка на лекции и упражнения, както и взети изпити по Строителна статика за СДСА и Строителна статика I за Строителна статика II . На изпита трябва да се носи студентска книжка и ПАПКА със заверените курсови задачи.

 

Студентите от настоящия трети курс не е необходимо да заявяват индивидуални протоколи. Студенти от предни години следва ПРЕДВАРИТЕЛНО да заявят в канцеларията на СФ протокол за явяване на съответния изпит и дата.

 

Приемно време (каб.433)

Годишен отпуск до 26.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент