Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

 

 

 

 

 

 

 

Приемно време (каб.433)

понеделник 5.06 14:00

вторник 6.06 17:00

сряда 7.06 17:00

четвъртък 8.06 17:00

петък 9.06 12:30

Моля следете за актуализация на часа за съответния ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент