Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

проф. д-р инж. Лена Михова

Факултет по транспортно строителство, Геотехника

проф. д-р инж. Лена Михова
Кабинет Р327
Телефон 0898665143
E-mail l_mihova@yahoo.com
Семейно положение омъжена

Образование

Магистър - инженер по промишлено и гражданско строителство, профил "Конструкции"

Езици

руски и английски

Професионални умения

Проектиране на строителни конструкции Приложение на Метода на крайните елементи за изследване на конструкции Работа със софтуерни продукти SAP2000, GEOStudio, PLAXIS

Научни интереси

Геомеханика Строителни конструкции Числени методи

Научна дейност

Публикации в научни издания Участия в научни конференции и симпозиуми и семинари Участия в научно-изследователски разработки

Членство

В българското и международно дружество по земна механика и геотехническо инженерство

Участие в международни проекти

Участие в 5 проекта на конструкцията на сгради в гр. Самара и гр. Челябинск - Русия

Ключови думи за научно-изследователска дейност

статико-динамичен анализ на конструкции,числено моделиране по МКЕ, конститутивни модели в геомеханиката, взаимодействие на конструкции и земна основа

Друга информация

Поправителна сесия 09.2022г. - изпити по ЗМФ за ССС-2поток, Вик, ХС на17.09 и 18.09  от 9ч.

Публикации