Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р инж. Христо Дечев

Геодезически факултет, Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Христо Дечев
Кабинет Р425
Приемно време

До 19.02.2023 г.

Приемно време:

От понеделник до петък от 9:00 до 11:00 

Изпити

Зимна сесия: Изпит по кадастър 6,7 февруари от 9:00

Поправка по Кадастър I част - 13-02-2023 от 9:00

 

 

Телефон +359 878 401 600
E-mail hristo.m.dechev@gmail.com
Семейно положение женен с едно дете

Лекционни курсове

 МОГИ, Кадастър I, Кадастър II

Образование

 Висше - магистър по "Геодезия, фотограметрия и картография", ВИАС

 Образователна и научна степен "доктор", УАСГ

Езици

 английски

Научни интереси

 Информатика, кадастър, обработка на геодезични измервания 

Участие в научно-изследователски проекти

 „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”

Участие в международни проекти

Пилотен проект по програма PHARE за кадастър и имотен регистър - гр. Добрич.

Проект за изграждане на интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 кадастър, геодезия, информационни системи, ГИС

Друга информация

 Във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната и в съответствие със Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ, и предстояща изпитна дата към катедра „Геодезия и геоинформатика" за дата 15.11.2021 г. е необходимо предварително записване на мейла на катедрата (geo_fgs@uacg.bg) и копие до изпитващия преподавател, най-късно до 12:00 часа на 12.11.2021 г. Заинтересованите лица е необходимо да отговарят на т. 2 и 15 от Заповед №447/20.10.2021г на Ректора на УАСГ. В мейла задължително да присъстват фак. номер, специалност, дисциплина и изпитващ преподавател.

Информация


Хоби

 туризъм и фотография