Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Състав /

доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева

Архитектурен факултет, Индустриални сгради

доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
Кабинет А704
Приемно време Вторник от 10 до 12 ч., каб. 704
Телефон 9635245/397
E-mail raynakyupribashieva@gmail.com
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 1993

Лекционни курсове

•Лектор по основна учебна дисциплина към архитектурния факултет на УАСГ -"Аграрни сгради". •Достъп на инвалидизирани лица до промишлените предприятия и работното място - лекция за специализирания курс на преддипломанти към катедра "Промишлени и аграрни сгради" - V курс.

Образование

висше,УАСГ-1972-1977 г., Магистър, Архитектура Доктор - 1986, Московски инжинерно-строителен институт, Москва, 1982-1986г.,"Архитектура на учебно-професионалните комплекси"

Езици

Руски език - писмено и говоримо Английски език - писмено и говоримо

Професионални умения

Проектиране на промишлени и аграрни сгради, проектиране на жилищни и обществени сгради. Научни изследвания в областта на архитектурата на аграрни сгради, жилищни и обществени сгради. Оценки на недвижими имоти.

Научни интереси

Архитектура на селскостопанските сгради и съоръжения. Архитектура на промишлените сгради. Достъпна архитектурна среда.

Научна дейност

•Участие в тема по Университетски план: "Пространствена и планировъчна организация на Малки и средни предприятия" - хармонизация на нормативната уредба с Европейските стандарти, ІІ-ри етап 2003 г. – печатно издание УАСГ, София; •Подготовка и издаване на ръководство по Арарни сгради за студентите от специалността АРХИТЕКТУРА в УАСГ- София, печатно издание; Подготовка на публикации за селския двор в България и за реконструкция на селскостопански сгради, с оглед повишените изисквания на ЕС.

Членство

Член на Съюза на Архитектите в България Член на БАОНИ

Участие в научно-изследователски проекти

Ръководство за проектиране на жилищната среда , обществените сгради от масов тип, жилищните сгради и жилищата с оглед ползването им от инвалидизирани лица (1987г, 1993) Ръководство за проектиране на социални учебно-професионални заведения за лица с намалена трудоспособност (1992) Проучвания за проектозакон за енергийната ефективност в сградния фонд (1991) Застрояване, обитаване и обществено обслужване в извънселищните територии (1992) Приватизиране на обслужващи обекти в партерните етажи на жилищните сгради (1992) Планировъчна и пространствена организация на малки и средни предприятия, хармонизация с европейските стандарти (2004-2005).

Участие в проектиране и строителство

Професионален опит: -проектиране на промишлени и обслужващи сгради (около 100 обекта) - промишлени и административно - битови корпуси в ПКБ Пловдив, Враца, Търново; производствен корпус в ТМСИ, административна сграда; Керамични заводи в Горна Оряховица, Монголия, Танзания; участие в проектирането на циментови заводи в Темелково, реконструкция ДЦЗ Девня; Завод за тежко машиностроене -Радомир, Почивна станция в Рударци, Административна сграда във В.Търново, Общ градоустройствен план на Паничище. -проектиране на магазини в кв. Горубляне, Надстройка на Аерогара София - зала РВД. - Жилищен блок в Поморие, 18 проекта на индивидуални жилищни сгради. Дата от (месец/година):1977 до (месец/година):продължава Местоположение: София Дата от (месец/година):1977 до (месец/година):1982 Местоположение: София Фирма: КНИПИ " ЗАВОДПРОЕКТ" Позиция/длъжност: проектант Описание на длъжността: разработка самостоятелно или в колектив на архитектурната част на циментови, керамични и заводи за строителната промишленост и материали. Проектиране архитектурната част на около 50 сгради (включително авторски надзор на проекти в работна фаза), по-важните от които са: - ПКБ - гр.Пловдив - административна сграда със столова; - ПКБ - гр.Враца - административна сграда със столова; - ПКБ - гр. В.Търново - 7 етажна административна сграда; - ТМСИ - гр.Оряхово, административна сграда, производствени корпуси, гаражи; - Керамичен завод - гр.Горна Оряховица - Разширение и реконструкция на Основен производствен корпус; - Керамичен завод в Монголия - административна сграда - съавтор; - Керамичен завод в Танзания - оферта - I вариант; - ДЦЗ Темелково - предзаводска площадка с портиерна и магазини; - ДЦЗ Темелково - производствен корпус с битови; - ДЦЗ Темелково - проект за оцветяване на завода - съавтор; - ДЦЗ Девня - реконструкция на ж.п. депо; - ЗТМ Радомир - I -ви Производствен корпус - съавтор; - ЗТМ Радомир - Проект за оцветяване на I-ви Производствен корпус - автор; - Почивна база на ДСО "Строителни материали" - Рударци - съавтор; - ПКБ - гр. Пловдив - Производствен корпус, гаражи с работилници; - ПКБ - гр. Враца - Производствен корпус; - Общ градоустройствен план на Паничище - колектив с ръководител Е.Халачев. Дата от (месец/година):1987 до (месец/година):1992 Местоположение: София Фирма: КНИПИАТ " ГЛАВПРОЕКТ Позиция/длъжност: научен сътрудник II степен, архитект Описание на длъжността: Участие в научни разработки, проектиране. По-важни проекти - архитектурна част: - 4 проекта на индивидуални жилищни сгради; - Жилищен блок в гр.Поморие - съавтор; - Магазини в кв. Горубляне - съавтор; - Надстройка на зала РВД, Аерогара София - съавтор. Дата от (месец/година):1992 до (месец/година):2007 Местоположение: София Фирма: "ХИРОН - ДИЗАЙН" ООД - Позиция/длъжност: Проектант Описание на длъжността: Проектиране на жилищни, промишлени и обществени сгради, по-важни проекти и реализации: - 9 проекта за индивидуални жилищни сгради в София и провинцията; - 1 проект на еднофамилна сграда в Германия. 1992- 1997 - участие в 70 приватизационни оценки на 10 завода и 60 обекта за обществено обслужване (голяма част от тях със заснемане за узаконяване), завършили с успешни сделки без обструкции.

Участие в международни проекти

1992-1997 Участие в международен проект за регионално развитие на общините Кърджали, Пловдив, Стара Загора с участието на KPMG и "ХИРОН-МК"; 1998-1999 Участие ТЕМПУС S_ JEP - УАСГ, Университети във Венеция и Лондон; 2001-2002 участие в "Спасителни центрове за екзотични животни" -PHARE Twinning Progect BG2000/IB/EN/01-B

Научни и академични длъжности

д-р по архитектура, доцент

Ключови думи за научно-изследователска дейност

•Аграрни сгради, европейски стандарти, селски туризъм •Промишлени сгради - достъп на инвалидизирани лица , малки и средни предприятия

Публикации

2002-2007г. •Участие в тема по Университетски план: "Пространствена и планировъчна организация на Малки и средни предприятия" - хармонизация на нормативната уредба с Европейските стандарти - ІІ-ри етап 2003 г. – печатно издание УАСГ, София, 2005, том II, 5.2, 5.3, стр.100-118; •Достъп на лица, ползващи инвалидна количка до производствените сгради и работното място, приета за печат през 2005 за Годишник на УАСГ, 19 стр.; •Проект по АГРАРНИ СГРАДИ за специалността АРХИТЕКТУРА Ръководство за проектиране, УАСГ,София, 2006, 72 стр.; •Географски информационни системи и тяхното приложение за решаване на някои проблеми в селскостопанските райони,Годишник на УАСГ, София, 2003 г. стр.11-21; •Развитие на дисциплината аграрни сгради за студентите по архитектура в УАСГ - София - доклад на Юбилейна научна сесия 65 год УАСГ,София, 2007 г. публикуван. 1989- 2002 •Ръководство за планиране и проектиране на жилищната среда с оглед ползванетой от инвалидизирани лица, София,1989г., БСА, кн.11-12, стр.14-25; •Наредба №1 за изграждане на средата в населените места с оглед ползването й от инвалиди и Ръководство за планиране и проектиране на средата в населените места с оглед ползването й от инвалиди, София, 1996 г, БСА, бр.11-12, стр.43-47 и 48-72; •Приватизацията, реституцията и ролята на архитекта като експерт, оценител и вещо лице, сп.Архитектура, бр.6/1996 г.,стр.30-31; •Архитектурно-технологични решения за свободно-боксово и боксово отглеждане накрави- опитът на Англия, Годишник на УАСГ,София,2000, vol.ХL,стр.215-226; •Сгради за отглеждане на крави и телета - опитът на Англия, Годишник на УАСГ, София, 2000, vol.XL, стр.227-238.

Хоби

Свирене на пиано, решаване на кръстословици и ребуси.