Начало / За Университета / Структура и управление / Общо събрание / Решения и документи /

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО

28.06.2021

Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода януари 2020 г. – юни 2021г.