Home / About the University / Structure and Administration / General Assembly / Decisions and documents /

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020 г. – ЮНИ 2021 г. юни 2021

28.06.2021

Отчетен доклад на ректорското ръководство пред Общото събрание за периода януари 2020 г. – юни 2021г.